undo·expunge·cross·efface·obliterate·rub out·stricken·struck·undid·score
Tại đây chúng ta có thể thêm băng thông khác để tra cứu kiếm tư liệu khuyên bảo. Để thêm một băng thông, nhấp vào nút Thêm... và lựa chọn tlỗi mục đựng tài liệu yêu cầu kiếm tìm tìm. cũng có thể gỡ bỏ các thư mục bằng phương pháp bấm vào nút ít Xoá
Here you can add additional paths lớn tìm kiếm for documentation. To add a path, cliông chồng on the Add... button & select the thư mục from where additional documentation should be searched. You can remove sầu folders by clicking on the Delete button
Cđọng như thể là cọ tay bên dưới ngẫu nhiên hiệ tượng như thế nào những " xoá đi quá khứ đọng lầm lỡ " và loại trừ phần nhiều xúc cảm còn lại với khả năng hợp lý và phải chăng hoá tương quan tới việc chọn lọc , Lee nói .

Bạn đang xem: Xóa tiếng anh là gì


It "s as if hand-washing in any size " wipes the slate clean " và removes the residual feelings & rationalizations associated with the choice , Lee said .
Câu hỏi thứ nhất là có thể bạn sẽ xoá phần lớn ứng dụng này, và bọn họ liệu gồm đang có tác dụng điều đó sinh sống thế giới pmùi hương Tây?
The first is, can you delete these apps, & are we in the process of doing so in the Western world?
Và còn có thêm cả biểu tượng thùng rác rến để tăng tính trực quan liêu cùng giảm bớt nỗi ám ảnh của việc xoá nhầm tệp.
Việc xoá bỏ thương hiệu Hatshepsut, dù với ngẫu nhiên nguyên do làm sao tốt ngẫu nhiên fan như thế nào chỉ định, phần nhiều sẽ khiến bà biến mất ngoài các văn kiện lịch sử dân tộc cùng khảo cổ Ai Cập.
The erasure of Hatshepsut"s name—whatever the reason or the person ordering it—almost caused her to lớn disappear from Egypt"s archaeological và written records.
Xoá quăng quật mệt mỏi quân sự cùng sa thải đáng kể khủng hoảng rủi ro chiến tranh Ngừng tất cả những hành vi thù địch Được xây đắp nlỗi một Quanh Vùng độc lập sinh sống phía tây bờ biển cả phía tây Thiết lập những giải pháp đảm bảo cho nhau quân sự chiến lược trải qua các cuộc thương lượng cao cấp về quân sự 3.
Elimination of military tension and substantial elimination of war risk Cease all hostile acts Designed as a peace zone in the western part of the west coast Establishment of military mutual guarantee measures through high-rank military-level talks 3.
Những mục được liệt kê mặt cư cũng trở nên thứ ảnh khoá (chỉ đọc). Vậy những mục này sẽ không xẩy ra xoá. Nếu chúng ta thực sự mong xoá đầy đủ mục này, hãy bỏ khoá bọn chúng rồi demo lại
The items listed below are locked by camera (read-only). These items will not be deleted. If you really want to delete these items, please unloông chồng them và try again
Theo kết tội từ bỏ phương thơm Tây, nhà nước VN ủng hộ chủ nghĩa rõ ràng chủng tộc, chống cơ chế tôn giáo, trộm cắp đất đai, sử dụng quá, cùng giam giữ những team dân tộc bản địa tđọc số như bạn Hhy vọng, bạn Thượng và bạn Khmer Krom bị lên án vị Ủy ban Liên vừa lòng quốc về Xoá vứt Phân biệt chủng tộc sinh hoạt Geneva trong kỳ họp lần sản phẩm công nghệ 80.
Vietnamese government supported racism, anti-religious policies, lvà theft, abuse, and imprisonment against ethnic minorities like the Hhy vọng, Montagnards, & Khmer Krom were condemned by the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination in Geneva during its 80th Session.
Vậy câu hỏi xoá sự đói nghèo khốn cùng được dự đoán, theo khái niệm là những người dân sinh sống cùng với ít hơn $1. 25 một ngày, được kiểm soát và điều chỉnh, tất nhiên, theo nhãi ranh giới lạm phát từ năm 1990.
So virtual elimination of extreme poverty, as defined by people living on less than $1. 25 a day, adjusted, of course, for inflation from a 1990 baseline.

Xem thêm: Trạng Từ Chỉ Tần Suất Tiếng Anh Là Gì, Trạng Từ Chỉ Tần Suất Trong Tiếng Anh


Và trong cả Khi nguồn học thức của họ được bảo đảm an toàn về phương diện đồ gia dụng lý thì bọn chúng vẫn cần đương đầu nhiều hơn thế nữa gần như tác động âm ỉ bên phía trong điều vẫn xé rã Thư viện thành: nỗi lo lắng trí thức, cùng niềm tin ngạo mạn rằng quá khđọng sẽ ảnh hưởng xoá bỏ.
And even if our reservoirs of knowledge are physically secure, they will still have sầu khổng lồ resist the more insidious forces that tore the library apart: fear of knowledge, and the arrogant belief that the past is obsolete.
Một số nỗ lực nhằm nâng cấp rất nhiều dân cày đơn vị nước với việc giúp sức của Sở trưởng Pavel Kiselev và Thành lập và hoạt động ủy ban để sẵn sàng cho 1 đạo luật giải phóng bầy tớ, nhưng mà ko xoá quăng quật chế độ quân lính trong thời trị do của ông.
Nicholas I made some efforts to improve the lot of the state peasants with the help of the minister Pavel Kiselev và mix up committee lớn prepare a law liberating serfs, but did not abolish serfdom during his reign.
Đây là một trong bộ trình diễn dữ liệu nhạy bén. Để thiết lập cấu hình nó, hãy nhấn-đề xuất vào đó, rồi lựa chọn Thuộc tính vào trình đối chọi bật lên. Chọn Bỏ nhằm xoá bộ trình bày ra bảng thao tác làm việc. % # Largest axis title
This is a sensor display. To customize a sensor display clichồng the right mouse button here & select the Properties entry from the popup thực đơn. Select Remove sầu lớn delete the display from the worksheet. %
Chiến dịch bỏ qua mất tương đối nhiều kiến nghị cỉa Benoît Hamon vào cuộc bầu cử Tổng thống với vun ra một trong những rỡ giới đến chiến dịch của Emmanuel Macron, từ chối tùy chỉnh cấu hình lại Pháp lệnh của Luật Lao hễ Pháp với sự xoá vứt thuế riêng rẽ dành riêng cho tất cả những người tất cả thu thập cao (ISF) đối với những tài sản ko ở trong quyền download.
It abandoned many of the proposals of its defeated presidential candidate Benoît Hatháng & drew a number of red lines with regard to the program of Emmanuel Macron, refusing khổng lồ allow the rekhung of the labour code by ordonnance and abolition of the solidarity tax on wealth (ISF) on non-property assets.
Trong các năm, giả sử rằng chính Thutmouse III hành động với sự ân oán hận Khi đang trở thành pharaon, các nhà Ai Cập học tân tiến trước tiên nhận định rằng gần như hành vi xoá bỏ là tương tự nlỗi damnatio memoriae của La Mã cổ truyền.
For many years, presuming that it was Thutmose III acting out of resentment once he became pharaoh, early modern Egyptologists presumed that the erasures were similar khổng lồ the Roman damnatio memoriae.
Tầm chú ý Thế giới cũng thông báo về những sự việc nlỗi lao rượu cồn trẻ em, xoá nợ cho những nước nghèo, thực hiện trẻ nhỏ chiến tranh trong những cuộc trực rỡ chấp gồm vũ trang.
It claims khổng lồ speak out on issues such as child labor, debt relief for poor nations, và the use of children as combatants in armed conflict.
Thiên tai có thể xoá đi sản phẩm thập kỷ xây dựng và cải tiến và phát triển và chi phí nhằm thiết kế lại rất có thể còn tốn kỉm hơn các so với ngân sách để đầu tư chi tiêu cho việc thích hợp ứng với thảm hoạ thiên nhiên"
Natural disasters can undo decades of development và the costs of rebuilding can be more than the costs of investment in disaster resilience,” said Achim Fochồng, the acting Country Director for the World Bank in Vietnam giới.
Những tập hình ảnh này sẽ ảnh hưởng xoá trọn vẹn ra đĩa cứng. Ghi chú rằng toàn bộ những tập ảnh prúc cũng phía bên trong danh sách này buộc phải cũng bị xoá hoàn toàn
These albums will be permanently deleted from your hard disk. lưu ý that all subalbums are included in this list and will be deleted permanently as well
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M