Lễ hội đền Hùng là một trong những lễ hội lớn của Việt Nam, diễn ra vào mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm. Đây là dịp để con cháu Việt Nam nhớ về những vị vua Hùng xưa kia. Hôm nay, Step Up sẽ hướng dẫn bạn viết về lễ hội đền Hùng bằng tiếng Anh, cùng xem nhé! 


Bạn đang xem: Viết về lễ hội đền hùng bằng tiếng anh

1. Bố cục bài viết về lễ hội đền Hùng bằng tiếng Anh

Khi viết về lễ hội đền Hùng bằng tiếng Anh, bạn nên tìm hiểu trước một số thông tin về lễ hội này và sắp xếp trước vào dàn ý. 

Đây là bố cục (dàn ý) mà bạn có thể viết theo:

Phần 1: Phần mở đầu: Giới thiệu chung về lễ hội đền Hùng

Lễ hội đền Hùng có ý nghĩa/tầm quan trọng như thế nào?Thời gian/địa điểm/nguồn gốc của lễ hộiCảm nhận chung của bạn về lễ hội đó

Phần 2: Nội dung chính: Kể và miêu tả về lễ hội 

Thời gian diễn ra Hoạt động trong lễ hộiÝ nghĩa của lễ hội Kỷ niệm đáng nhớ của bạn với lễ hội đóCảm nhận chi tiết về lễ hội, lý do yêu thích lê hội…

Phần 3: Phần kết: Tóm tắt lại bài viết, nêu cảm nhận chung về lễ hội đền Hùng.

2. Từ vựng thường dùng để viết về lễ hội đền Hùng bằng tiếng Anh

Trước khi bắt tay vào viết, Step Up sẽ giới thiệu với bạn một số từ vựng thường dùng để viết về lễ hội đền Hùng bằng tiếng Anh.

Loại từTừ vựngPhiên âmDịch nghĩa
nfestival/ˈfɛstəvəl/lễ hội
nHung Temple Festival/ˈtɛmpəl/ /ˈfɛstəvəl/lễ hội đền Hùng
nHung King’s Festival/kɪŋz/ /ˈfɛstəvəl/Giỗ tổ Hùng Vương
nancestors/ˈænˌsɛstərz/tổ tiên
nceremony/ˈsɛrəˌmoʊni/lễ kỷ niệm
nlocal holiday/ˈloʊkəl/ /ˈhɑləˌdeɪ/ngày lễ địa phương
npublic holiday/national holiday/ˈpʌblɪk/ /ˈhɑləˌdeɪ//ˈnæʃənəl/ /ˈhɑləˌdeɪ/ngày lễ quốc gia
npilgrim/ˈpɪlgrəm/người hành hương
npilgrimage/ˈpɪlgrəməʤ/cuộc đi hành hương
nprayer/prɛr/

Xem thêm: Dễ Thương Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Dễ Thương Trong Tiếng Anh

người cầu nguyện/lời cầu nguyện
nincense/ɪnˈsɛns/cây hương, cây nhang
vparticipate in/pɑrˈtɪsəˌpeɪt/ /ɪn/tham gia
vtake place/teɪk/ /pleɪs/diễn ra
vremind/riˈmaɪnd/tưởng nhớ
adjsacred/ˈseɪkrəd/linh thiêng
adjimportant/ɪmˈpɔrtənt/quan trọng
adjinstrumental/ˌɪnstrəˈmɛntəl/có góp phần
adjancient/ˈeɪnʧənt/cổ xưa

*
*

Dịch nghĩa:

Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương là lễ hội Việt Nam được tổ chức hàng năm từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch để tưởng nhớ các vị Vua Hùng.

Mục đích của nghi lễ này là để tưởng nhớ và tri ân các Vua Hùng, những người có công dựng nước và những vị vua đầu tiên của dân tộc. Lễ hội bắt đầu là một ngày lễ địa phương, nhưng đã được công nhận là quốc lễ từ năm 2007. Vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, nhân dân lao động Việt Nam được nghỉ để tưởng nhớ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Một số sẽ đến Đền Hùng ở Phú Thọ để tham gia lễ hội. Tại đây, những người hành hương dâng lễ cầu nguyện và thắp hương cho tổ tiên. Tuy nhiên, một số sẽ ở nhà và tận hưởng kỳ nghỉ của họ. Ngoài ra, nếu ngày lễ hội gần với cuối tuần, nhiều gia đình hoặc nhóm bạn chọn đi du lịch ngắn ngày để sạc lại năng lượng của họ.

Lễ hội Đền Hùng là một trong những lễ hội quan trọng và linh thiêng của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là sự trở về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.