used in the subject line of an tin nhắn when it is a reply to lớn another tin nhắn, followed by the subject of the original message:

Bạn đang xem: Về việc tiếng anh là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use tự tracnghiem123.com.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một giải pháp đầy niềm tin.


the regreening of our country (= making it green again by planting trees, allowing grass to grow, etc.)
reactivate; reactivation; reassess; reassessment; reassign; recommence; re-create; redistribute; redistribution; redraft; reevaluate; reevaluation; refocus; reformulate; reformulation; reinterpret; reinterpretation; reinvest; reinvestment; reoccur; reorient; reorientation
According to its website, Swiss Re is a leading risk carrier & worldwide provider of financial services.
used in the subject line of an tin nhắn khổng lồ show that you are replying to lớn an gmail that was sent to you with the same title. If you reply lớn an tin nhắn, this word is automatically added to lớn the reply the person you are emailing receives:
used in business letters khổng lồ refer lớn a letter or something in a letter you have received & are replying to:
*

someone with a very great ability that usually shows itself when that person is a young child

Về câu hỏi này
*

Xem thêm: Cống Thoát Nước Tiếng Anh Là Gì ? Cách Để Chọn Kích Thước Phù Hợp

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp con chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tracnghiem123.com English tracnghiem123.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語