Tệ nàn xã hội cũng là một trong những trong những chủ thể thịnh hành trong giờ Anh. Nếu nhiều người đang tò mò tệ nàn làng hội giờ đồng hồ Anh là gì tốt hầu như trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh về tệ nàn làng mạc hội, hãy xem thêm nội dung bài viết sau đây.

Bạn đang xem: Vấn đề xã hội tiếng anh là gì


1. Tệ nàn xóm hội giờ đồng hồ Anh là gì?

Tệ nạn xóm hội dịch sang trọng tiếng Anh là Social evil

*

Dưới đó là ví dụ câu “tệ nàn xóm hội”:

Lạm dụng rượu—Một tệ nạn xã hội: Alcohol Misuse—A Social Catastrophe“Một tệ nàn xóm hội tiềm ẩn”: “A Hidden Public Health Hazard”Thuốc phiện là trang bị tạo ra không hề ít bạo lực với tệ nàn vào thôn hội này: We’re fighting a war, not just on drugs but on the violence they bring.

2. Từ vựng tiếng Anh về tệ nạn làng hội

Để giúp bạn tò mò về chủ thể tệ nàn xã hội bằng giờ đồng hồ Anh công dụng, bài viết xin chia sẻ team từ bỏ vựng tệ nạn xóm hội bằng giờ đồng hồ Anh.

Abortion: /əˈbɔːrʃn/: Tình trạng nạo phá thaiBrain drain: /breɪn dreɪn/: Tình trạng chảy máu hóa học xámBureaucracy: /bjʊˈrɑːkrəsi/: Thói quan liêuChild abuse: /tʃaɪld əˈbjuːs/: Lạm dụng ttốt emCivil rights: /ˈsɪvl raɪts/: Quyền công dânCohabitation: /ˌkoʊˌhæbɪˈteɪʃn/: Sống thửCorruption: /kəˈrʌpʃn/: Nạn tsay đắm nhũngDisease: /dɪˈziːz/: Bệnh dịchDomestic Violence: /dəˈmestɪk ˈvaɪələns/: Bạo lực gia đìnhExtreme weather: /ɪkˈstriːm ˈweð.ɚ/: Thời huyết khắc nghiệtFood security: /fuːd səˈkjʊrəti/: An ninc lương thựcHomelessness: /ˈhoʊmləsnəs/: Tình trạng vô gia cưHuman rights: /ˈhjuːmən raɪts/: Nhân quyềnHuman trafficking: /ˈhjuːmən ˈtræfɪkɪŋ/: Nạn buôn ngườiIlliteracy: /ɪˈlɪtərəsi/: Nạn mù chữJuvenile Delinquency: /ˈdʒuːvənl dɪˈlɪŋkwənsi/: Tội phạm vị thành niênMalnutrition: /ˌmælnuːˈtrɪʃn/: Tình trạng suy dinc dưỡngNational sovereignty: /ˈnæʃnəl ˈsɑːvrənti/: Chủ quyền quốc giaOrgan harvesting: /ˈɔːr.ɡən ˈhɑːvɪstɪŋ/: Thu hoạch nội tạngOrgan smuggling: /ˈɔːr.ɡən ˈsmʌɡlɪŋ/: Buôn lậu nội tạngPersecution: /ˌpɝː.səˈkjuː.ʃən/: Đàn áp, bức hạiPopulation aging: /ˌpɑːpjuˈleɪʃn eɪdʒɪŋ/: Sự già hóa dân sốPoverty: /ˈpɑːvərti/: Chình ảnh nghèo khóProstitution: /ˌprɑːstəˈtuːʃn/: Nạn mại dâmRacism: /ˈreɪsɪzəm/: Nạn rõ ràng chủng tộcSame-sex marriage: /seɪm seks ˈmærɪdʒ/: Hôn nhân đồng tínhSmuggling: /ˈsmʌɡlɪŋ/: Nạn buôn lậuSocial inequality: /ˈsoʊʃl ˌɪnɪˈkwɑːləti/: Bất đồng đẳng làng hộiSocial welfare: /ˈsoʊʃl ˈwelfer/: Phúc lợi xã hộiStarvation: /stɑːrv/: Nạn đóiSuicide: /ˈsuːɪsaɪd/: Sự từ bỏ tửTax evasion: /tæks ɪˈveɪʒn/: Trốn thuếTeen pregnancy: /ˈtiːn ˈpreɡnənsi/: Mang tnhị vị thành niênTerrorism: /ˈterərɪzəm/: Hiểm họa khủng bốUnemployment: /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/: Nạn/Tình trạng thất nghiệpWater shortage: /ˈwɑː.t̬ɚˈʃɔːr.t̬ɪdʒ/: Thiếu nước.Wealth gap: / Wealth ɡæp/: Khoảng cách nhiều nghèo

3. Tsi khảo bài viết nlắp bằng tiếng Anh về chủ đề tệ nàn xóm hội

*

Nếu bạn đang mong mỏi tìm hiểu thêm một bài luận tiếng Anh về chủ thể này, hãy đọc phần trình diễn dưới đây:

+ Phần giờ Anh:

The human society is full of activity. People work in all kinds of business Firms, government offices, factories và other places, lớn earn their livelihood. Some work from dawn till dark; many work only at night; & others work during the day. At the same time men with criminal tendency are engaged in all kinds of activity, which often cause great hardship và sorrow lớn a large number of people in society.

Xem thêm: Học Viện Chính Sách Và Phát Triển Ở Đâu, Học Viện Chính Sách Và Phát Triển

Men develop criminal tendencies because of numerous frustrations. Society has always failed lớn satisfy the social, emotional và other needs of a large number of people, many of whom have sầu therefore turned lớn crime for either survival or recognition. The activities of such men represent a constant threat to lớn the welfare society, and much being done khổng lồ rekhung them.

+ Phần dịch giờ Việt:

Xã hội loại người hiệ đại là một trong những tổ chức cùng với rất nhiều những chuyển động. Mọi tín đồ thao tác vào tương đối nhiều loại hình công ty, marketing, vnạp năng lượng phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ, các nhà máy…. nhằm kiếm kế sinh nnhị. Một số bắt đầu trường đoản cú sáng sủa nhanh chóng cho tới lúc về tối mịt; nhiều quá trình vào ban đêm; cùng nhiều người dân thao tác vào những múi giờ khác nhau trong thời gian ngày. Cúng thời gian với các chuyển động xã hội này, những loại hình tù đọng bao gồm Xu thế tăng nkhô hanh cùng khiến tổn tmùi hương rất lớn mang lại phần nhiều tín đồ dân vào xóm hội.

Đàn ông thông thường sẽ có xu hướng tội tình nhiều hơn thế do đầy đủ không thắng cuộc trong sời sinh sống từng ngày. Xã hội này luôn luôn đầy rẫy thua cuộc trong câu hỏi thỏa mãn nhu cầu những nhu yếu về tinh thần, tài lộc, cảm xúc của bé người vào chủ yếu làng hội đó, không hề ít người trong số kia lựa chọn khuynh hướng sai lầm khi phạm tội nhỏng một từng trải để sinh tồn cùng được thừa nhận. Chính do vậy mà lượng tù hãm ngày dần một tăng đột biến, nó ăn hiếp dạo bước cho an toàn với các an sinh làng mạc hội mà lại không phải ngày 1 ngày nhì hoàn toàn có thể tạo ra được.

Với phần đa share bên trên, bài viết hy vọng sẽ mang về thông báo hữu ích, giúp cho bạn tò mò tệ nạn thôn hội giờ Anh tức thị gì, từ vựng tệ nàn làng hội cũng giống như chia sẻ về sự việc tệ nàn làng hội công dụng.