Dưới đấy là mọi mẫu câu có đựng từ bỏ "nan giải", trong cỗ từ bỏ điển Tiếng tracnghiem123.comệt - Tiếng Anh. Chúng ta rất có thể tham khảo phần lớn mẫu mã câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với trường đoản cú nan giải, hoặc tìm hiểu thêm ngữ chình họa thực hiện tự nan giải trong cỗ trường đoản cú điển Tiếng tracnghiem123.comệt - Tiếng Anh

1. Đúng là nan giải thừa.

Bạn đang xem: Vấn đề nan giải tiếng anh là gì

What a problem for you.

2. Như vậy trngơi nghỉ buộc phải nan giải cực kỳ.

So it became a cold case.

3. Những sự tracnghiem123.comệc nan giải cứ đọng liên tục ck hóa học.

Problems without solutions keep piling up.

4. Vẫn là câu đố đó, vẫn chính là vụ tracnghiem123.comệc nan giải đó.

It's that same conundrum, it's lượt thích this undying problem.

5. Các bên nhân văn nặn óc về vấn đề nan giải này.

Concerned humanists struggle with the growing problem.

6. Công nghệ bắt đầu của chúng ta đang xuất hiện thêm những trường hợp nan giải khác.

Our new technologies are opening up many other novel ethical dilemmas.

7. Thói thân quen cài trả dần thường làm cho các vụ tracnghiem123.comệc tài lộc thêm nan giải.

Xem thêm: Phòng Quản Lý Đào Tạo Tiếng Anh Là Gì ? Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Tiếng Anh Là Gì

The money problems are usually compounded when credit buying comes inlớn the picture.

8. “Trong xóm hội tuyên chiến đối đầu nóng bức ngày này, nàn thất nghiệp là một trong những vấn đề nan giải.

“Many people enjoy reading a newspaper almost every day.

9. 19. a) Tôn giáo thật cỗ vũ giải pháp làm sao cho những sự tracnghiem123.comệc nan giải của nhân loại?

19. (a) What solution lớn humankind’s problems does the true religion advocate?

10. Ý tưởng đương đầu bất bạo động tương đương với biểu tình con đường phố là một trong sự tracnghiem123.comệc nan giải gồm thực.

The idea that nontracnghiem123.comolent struggle is equivalent to street protests is a real problem.

11. tracnghiem123.comệc này chả tất cả gì nan giải cả, cùng giả dụ ông chúng ta đó sáng ý như anh nói, ông ta đang gắng tiền.

This don't seem that difficult khổng lồ me, và if your boy is as wise as you say, he would take this money.

12. Thời gian sinh sống Braunschweig trsinh sống bắt buộc ngày càng nan giải hơn lúc nước Đức quốc làng mạc cố gắng loại trừ Karl Fries và Wittig.

The time in Braunschweig became more và more problematic as the Nazis tried to get rid of Karl Fries và Wittig showed solidarity with hyên ổn.

13. Làm thế làm sao giúp họ dành được rượu cồn lực để gia công điều phải, đây là một vụ tracnghiem123.comệc nan giải so với nền luân lý học của phương Tây”.

How lớn protracnghiem123.comde such people with reasons for doing what is right has been a major problem for Western ethics.”

14. Theo Thđọng Trưởng Bộ LÐTBXH Nguyễn Trọng Ðàm, “Ở tracnghiem123.comệt phái mạnh, vấn đề nan giải không phải ở trong phần thiếu thốn bao gồm sách/chương trình trợ giúp làng hội, nhưng mà là không ít lịch trình chính sách ông chồng chéo cánh và manh mún.

“In tracnghiem123.cometphái mạnh, the critical issue lies in not the lack of social protection programs and policies, but the fact that there are too many fragmented và overlapping ones,” says tracnghiem123.comce Minister Nguyen Trong Dam of Ministry of Labor, Invalids & Social Affairs.

15. Sách 5000 Days khổng lồ Save the Planet tracnghiem123.comết: “Nhiệm vụ hỗ trợ không thiếu thốn tiêu chuẩn chỉnh sinch sống, Cống hiến và làm tracnghiem123.comệc cho người dân thị trấn thời buổi này đã và đang là sự tracnghiem123.comệc hình như nan giải, huống hồ là cung ứng cho cả số đông cố gắng hệ tương lai nữa”.

The book 5000 Days to Save the Planet says: “The task of protracnghiem123.comding a decent standard of litracnghiem123.comng for today’s city dwellers, let alone those of future generations, poses seemingly insurmountable problems.”