Ủy ban quần chúng. # tiếng Anh là gì?

People’s Committee (Noun)

Nghĩa giờ Việt: Ủy ban nhân dân

Nghĩa tiếng Anh: People’s Committee

(Nghĩa của ủy ban quần chúng trong giờ Anh)

Từ đồng nghĩa

People’s Commission

Ví dụ:

Các member được tổ chức thành sáu ủy ban quần chúng. # sau, từng ủy ban quần chúng. # đều phải sở hữu trọng trách riêng biệt.

Bạn đang xem: Ủy ban nhân dân quận tiếng anh là gì

Its members are also organized inkhổng lồ the following six People’s Committees, each having its own responsibilities.

 

Các ủy ban quần chúng hối hả tổ chức ủy ban cứu vớt trợ để quan tâm cho số đông bạn bè bị tác động bởi thiên tai, tất cả bão lụt, động đất với sóng thần.

People’s Committee quickly organize the formation of relief committees to look after our brothers who may be affected by natural disasters, including hurricanes, earthquakes, & tsunamis.

 

Về sau, hồi tháng 11 năm 2015, anh được bổ nhiệm vào Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương, và cuối cùng thao tác làm việc trong Ủy Ban Nhân Sự và Ủy Ban Nhân Dân.

Then, in November 2015, he was appointed lớn the Governing Body and eventually worked along with the Personnel & People’s Commission.

 

Thành viên hoặc chuẩn bị biến chuyển thành viên của Ủy ban Nhân dân tuyệt Ủy ban tổ quốc.

Member must be a People’s Committee or a Country Committee thành viên or being assigned as such.

 

Là một member của Ủy Ban Nhân Dân, tôi ra quyết định rằng tôi đã ngồi trung tâm các thành viên của ủy ban đó.

Being a member of the People’s Committee, I determined that I would be seated amuốn the members of that committee.

 

Hiện nay, tôi bao gồm sệt ân phục vụ trong Ủy Ban Nhân Dân và là giám thị của thị trấn HCM.

I currently enjoy the privilege of serving on People’s Commission, as well as being the đô thị overseer of Ho Chi Minch City.

 

Anh Đoàn Ngọc Hải đang ship hàng với tư cách là thành viên của Ủy Ban Nhân Dân lúc ông được lôi kéo vào quản trị Ủy Ban Nhân Dân trong thời điểm tháng 12 năm 2017.

Doan Ngoc Hai was serving as a member of the People’s Commission when he was called to the People’s Commission in December 2017.

 

Sau đó, anh trở về TP. Đà Nẵng, ban đầu làm cho đón đầu và hiện tại phụng sự cùng với tư cách là thành viên của Ủy ban dân chúng.

Later baông chồng in Da Nang, he started pioneering, & he presently serves as a thành viên of the People’s Committee.

Xem thêm: Đề Thi Tiếng Anh Vào 10 Hà Nội 2020 Hà Nội: Thí Sinh Tự Tin 9

 

Bây giờ đồng hồ sẽ tất cả 19 ủy ban quần chúng bên trên Việt Nam, với tổng thể 160 anh Giao hàng.

There are now 19 People’s Committee throughout the country, with a total of 160 brothers serving on them.

 

Còn Trần Minh Tiến cùng Lê Vnạp năng lượng Tấn vẫn làm việc trên Cần Thơ, chỗ mà lại Tiến giao hàng trong Ủy ban Nhân dân.

Tran Minch Tien và Le Van Tan are still in Can Tho, where Tien serves on the People’s Committee.

 

Ủy ban Nhân dân ước chừng nhu yếu cùng nếu yêu cầu thì thuận tình cho phần đa anh chị tự nguyện từ mọi quận khác đến hỗ trợ.

People’s Commission assesses the needs và, if needed, approves that volunteers from other districs extover help.

 

Vào năm 2000, tôi được chỉ định phụ Ủy ban Nhân Dân và được đưa mang lại Vnạp năng lượng Phòng Thủ Quỹ.

In 2000, I was assigned lớn assist the People’s Committee & was transferred khổng lồ the Treasurer’s Office.

 

Chúng tôi đến từ Ủy ban Nhân dân.

We are from the People’s Committee.

 

Các thành viên của Ủy ban Nhân dân được mời tham dự đang báo cáo về năm Trụ sở.

Visiting People’s Commission members gave reports from five branches.

 

Tất cả công ty chúng tôi đã đưa ra quyết định, toàn cục Ủy ban Nhân dân rằng không có ai xứng danh thay thế mang lại tinh thần của người mlàm việc mặt đường hơn chúng ta.

We all decided, the whole People’s Committee that nobody toàn thân stood for the spirit of the pioneer lượt thích you did.

 

Trong rộng 40 năm, anh Chiến sẽ diễn đạt tình yêu tmùi hương sâu đậm so với người khác khi thao tác ở Ủy ban Nhân Dân.

For over 40 years, Brother Chien work with the People’s Committee was characterized by his intense love of people.