The Soviet Army allowed these "People"s Committees" (which were friendly to the Soviet Union) lớn function.

Bạn đang xem: Ủy ban hành chính tiếng anh là gì


The workshop is opened by the Vice Chairperson of the People’s Committee of Ho Chi Minc City – Her Excellency, Ms.
From May 31, 2011, the racecourse was closed by decision of the People"s Committee of Ho Chi Minc City.
Trong tháng Tám, những Ủy ban nhân dân mọc lên ở trên mọi Triều Tiên, liên kết với Uỷ ban Chuẩn bị Triều Tiên Độc lập.
During August, People"s Committees sprang up across Korea, affiliated with the Committee for the Preparation of Korean Independence, which in September founded the People"s Republic of Korea.
Tại tỉnh giấc Cà Mau, Bà Andersen tiếp xúc với chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải với Ủy ban nhân dân tỉnh giấc Cà Mau.
Ủy ban nhân dân tạm Bắc Triều Tiên không coi nó là ưng thuận, vắt vào kia, họ thao tác cùng với Ngân mặt hàng Nông dân.
The North Korean Interyên People"s Committee did not look upon the ngân hàng favorably, and chose instead lớn work through the Farmers" Bank, which also existed at the time.
Một ủy ban nhân dân đã có được thành lập sinh sống kia, vị bạn theo chủ nghĩa dân tộc bản địa Kitô giáo cao tay Cho Man-sik chỉ huy.
A People"s Committee was already established there, led by veteran Christian nationadanh mục Cho Man-sik.
Cơ quan lại công ty nước thường trực tối cao là Ủy ban Nhân dân Bình Nhưỡng, chịu trách nhiệm về các sự khiếu nại hằng ngày ủng hộ đô thị.
The supreme standing state organ is the Pyongyang People"s Committee, responsible for everyday events in support of the đô thị.
Sự can thiệp của bà xã Dybenko là Alexandra Kollontai, kế tiếp là Ủy ban Nhân dân về các vụ việc buôn bản hội, cũng đóng góp một phương châm quan trọng.
The intervention of his wife Alexandra Kollontai, then a People"s Commissar of social affairs, also played a role.
Hội đồng Kinh tế với Xã hội Liên Hợp Quốc (ECOSOC) vẫn bầu Ả Rập Xê Út vào Ủy ban Nhân dân về Tình trạng Phú nữ trong giai đoạn 2018-2022.
The United Nations Economic & Social Council (ECOSOC) elected Saudi Arabia to the U.N. Commission on the Status of Women for 2018–2022, in a move that was widely criticised by the international community.

Xem thêm: Quản Lý Văn Hóa Là Gì - Ngành Quản Lý Văn Hóa Có Tương Lai Tốt Không


Tương từ, Hodge khước từ thừa nhận nước Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên bắt đầu ra đời và Ủy ban Nhân dân của nó, cùng cnóng nó vào trong ngày 12 tháng 12.
Likewise, Hodge refused to lớn recognize the newly formed People"s Republic of Korea và its People"s Committees, và outlawed it on 12 December.
Vụ xung thốt nhiên dữ dội duy nhất xảy ra làm việc tỉnh Bình Thuận, khu vực những người biểu tình ném đá với bom xăng chai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh giấc.
The most violent clashes took place in Binch Thuan province, where protestors threw rocks và Molotov cocktails outside the provincial People’s Committee headquarters.
Các dự án công trình Metro của TPhường. hà Nội được nhà nước giao mang lại Sở Giao thông Vận tải (MoT) và Ủy ban nhân dân thành thị Hà Thành (HPC) thống trị chi tiêu.
The metro lines are assigned for Ministry of Transport (MoT) and the Hanoi People"s Committee (HPC) to be investors.
Chính vấn đề hết bản thân tmê mệt gia những công tác làm việc xóm hội cùng tự thiện cộng đồng, cô cũng đã nhận được bằng khen của Ủy ban nhân dân thị trấn Hồ Chí Minh .
For being wholeheartedly devoted in society và charity activities, she was also rewarded with an honorary from Citizen Committee of Ho Chi Minch City.
Xin kính chào các quý vị khách tự các Doanh nghiệp trong cùng ko kể nước, những tổ chức nội địa và thế giới, các cộng đồng, thay mặt Ủy ban Nhân dân các tỉnh,
Colleagues from international và local enterprises, national and international organizations & associations, and representatives from provincial People’s Committees, Ministries, và embassies,
Dù mái ấm gia đình chúng ta Huỳnh sẽ nộp đối chọi phản đối quyết định xử phạt, Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Nam vẫn ban hành tiếp quyết định ngày 21 mon Ba thời điểm năm 2012 buộc chúng ta yêu cầu nộp pphân tử.
Despite the appeal submitted by the Huynh family against the fine, the People’s Committee of Quang Nam issued a decision dated March 21, 2012, ordering the family to pay.
Iosif Vissarionovich Stalin sẽ trường đoản cú biên soạn bản hiến pháp này cùng rất Terentii Shtykov, fan được biết chỉ huy bên trên thực tiễn của Ủy ban Nhân dân Lâm thời Bắc Triều Tiên, tại Moskva.
Joseph Stalin personally edited the constitution alongside Terentii Shtykov, de fackhổng lồ Soviet governor of North Korea, in Moscow.
Tuy nhiên, theo sau Tuim cha về câu hỏi Thành lập và hoạt động Liên Xô vào khoảng thời gian 1922, các quyền lực công ty nước của tổ chức này sẽ phần làm sao được sửa chữa vày Hội đồng ủy ban nhân dân Liên Xô.
However with following the Declaration of the Creation of the USSR in 1922 state powers of the institution were somewhat superseded by the Council of People"s Commissars of USSR.
Vào ngày xuân năm 1922, Lenin bị bất chợt quỵ đầu tiên, và Stalin, vẫn là 1 trong Ủy ban Nhân dân mang đến Dân tộc đang giành được một chiếc ghế đồng ý new làm Tổng Bí tlỗi Đảng Cộng sản.
In spring of 1922, Lenin suffered his first stroke, và Stalin, still being a People"s Commissar for Nationalities gained a new official chair as the General Secretary of the Communist Party.
Trong ra quyết định được ban hành về ngôi trường hợp Bùi Thị Minch Hằng, Ủy ban Nhân dân Thành phố TP.. hà Nội dẫn Nghị định 76, tất cả nội dung khuyên bảo về vấn đề đưa fan vào các “trung vai trung phong dạy dỗ.”
In their decision on Bui Thi Minc Hang, the Hanoi Municipal People’s Committee cited Decree 76, which provides guidance for sending people to “education centers.”
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M