Đây là đầy đủ nhà chi tiêu lo tốt nhất về lời đồn khảo sát của Uỷ Ban Chứng Khoán cùng thảm hoạ hôn nhân của bố cháu.

Bạn đang xem: Ủy ban chứng khoán nhà nước tiếng anh là gì


These are the investors chirping the loudest about that rumored S.E.C. investigation và your father"s marital woes.
Mặc dù Uỷ ban chứng khoán ( SEC ) tất cả 10 tổ chức Đánh giá chỉ Tín dụng Thống kê được công nhận toàn nước ( NRSRO ) vào danh sách phê chuẩn chỉnh của bản thân mình , gồm 1 đại diện của Ca-na-nhiều , nhị của Nhật , nhưng mà ba ông lớn - Standard & Poor " s , Moody " s và Fitch - vẫn chính là đều cửa hàng đầu ngành .
Although the SEC has 10 NRSROs on its approved các mục , including a Canadian agency and two Japanese ones , the big three - Standard và Poor "s , Moody "s và Fitch - remain the industry standard-bearers .
Sức to gan bổ sung để rất nhiều Tổ chức Đánh giá bán Tín dụng Thống kê được thừa nhận nước ta phát triển hơn nữa mang đến từ các tracnghiem123.comệc một vài quỹ chi tiêu theo lao lý định được Uỷ ban triệu chứng khoán ( SEC ) những hiểu biết chỉ sở hữu phần lớn trái khoán gồm nấc Retracnghiem123.comews không nhỏ của các phòng ban được những người công nhận .
Further impetus for NRSROs comes from the fact that certain regulated investment funds are required by the SEC lớn hold only those bonds that have sầu a very high rating from accredited agencies .
Một phần câu trả lời là trách nhiệm của Uỷ ban trao đổi Chứng khoán ( SEC ) , phòng ban đo lường tài chính Hoa Kỳ .
Part of the answer lies with the Securities and Exchange Commission ( SEC ) , the US financial watchdog .

Xem thêm: Sơ Đồ Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Theo Thông Tư 200, Cách Hạch Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh


Có thể Uỷ ban trao đổi Chứng khoán gặp khó khăn Khi nên chứng minh một người dân có phải là tín đồ dấn ban bố nội con gián hay là không .
Vào tháng 8 năm 2000 , Uỷ ban Giao dịch Chứng khoán ( SEC ) đang thông qua số đông pháp luật new liên quan cho giao dịch thanh toán tay trong ( tất cả hiệu lực thực thi từ thời điểm tháng 10 thuộc năm ) .
In August 2000 , the Securities và Exchange Commission ( SEC ) adopted new rules regarding insider trading ( made effective sầu in October of the same year ) .
Trong phần thiết bị nhì của lao lý 10b5-2 , Uỷ ban trao đổi Chứng khoán sẽ phác thảo bố ngôi trường phù hợp bao quát cơ mà cần phải gồm trách rưới nhiệm giữ thương hiệu hoặc bí mật :
In the second part of Rule 10b5-2 , the SEC has outlined three nonexclusive sầu instances that call for a duty of trust or confidentiality :
Theo hình thức 10b5-1 , Uỷ ban trao đổi Chứng khoán quan niệm thanh toán tay vào là bất kỳ thanh toán giao dịch chứng khoán diễn ra khi người đứng phía sau thanh toán giao dịch biết công bố rõ ràng , và vị vậy không làm tròn trách nhiệm duy trì bí mật hầu như lên tiếng kia .
Under Rule 10b5-1 , the SEC defines insider trading as any securities transaction made when the person behind the trade is aware of nonpublic material information , and is hence tracnghiem123.comolating his or her duty lớn maintain confidentiality of such knowledge .
Với nỗ lực giảm bớt khả năng xảy ra giao dịch thanh toán tay vào , Uỷ ban Giao dịch Chứng khoán còn nêu vào Quy định về Công tía biết tin Công bởi ( Reg FD ) , biện pháp được ban hành cùng thời gian với qui định 10b5-1 , Từ đó những doanh nghiệp không thể được phnghiền lựa chọn cách họ công bố đọc tin .
In a further effort to limit the possibility of insider trading , the SEC has also stated in Regulation Fair Disclosure ( Reg FD ) , which was released at the same time as Rule10b5-1 , that companies can no longer be selective as to lớn how they release information .
Danh sách truy tìm vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M