Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển tiếng việt chuẩn

*
*
*

Từ điển Việt Việt.Vietnamese-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt từ điển WordNet, từ bỏ điển Collocation. Tra cứu giúp nghữ pháp

Bạn gồm thể thiết đặt app ứng dụng từ điển trên Windows nhằm tra tự điển thuận lợi khi đọc văn bạn dạng trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: từ bỏ điển sống, tín đồ học rộng biết nhiều (định ngữ) có tính chất từ điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: giờ Anh sách vở
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục công tác
trường đoản cú điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : tự điển auto
composite external symbol dictionary : trường đoản cú điển cam kết hiệu ngoài phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ bỏ điển ký hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : từ điển máy tính
descriptor dictionary : từ điển trình bày
dictionary code : mã từ điển
dictionary order : máy tự từ bỏ điển
electronic commerce dictionary : trường đoản cú điển điện tử
external symbol dictionary : tự điển ký kiệu quanh đó
frequency dictionary : từ bỏ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ vật dụng từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : tự điển tài liệu tích vừa lòng
machine dictionary : tự điển sản phẩm công nghệ
main dictionary : từ điển chủ yếu
mechanical dictionary : từ bỏ điển cơ giới
relocation dictionary : từ điển chuyển vị
relocation dictionary : từ bỏ điển gửi vị trí
relocation dictionary : trường đoản cú điển định vị lại
relocation dictionary : từ điển tái định vị
reverse code dictionary : từ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
trường đoản cú điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Tphcm Ở Đâu, Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish