English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese tracnghiem123.comVietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam giới BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền đức Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
*
chịu đựng trách rưới nhiệm to bear/take/get the blame for something; khổng lồ be to blame for something; take/assume/bear responsibility for something; lớn make oneself responsible for something Họ hoàn toàn Chịu trách nát nhiệm về hầu hết tổn định thất vì chưng bé họ gây ra They bear/take full responsibility for any damage caused by their offspring; They shoulder the entire responsibility for any damage caused by their offspring Bắt ai chịu đựng trách rưới nhiệm về mặt đạo đức To hold sometoàn thân morally responsible Chịu trách rưới nhiệm trước ai To report/answer to lớn somebody; khổng lồ be responsible/accountable/answerable lớn somebody Chịu trách nhiệm pháp lý về lời cam đoan của bản thân To be legally responsible/accountable/answerable for one"s pledge; To be liable for one"s pledge Ai trong những anh vẫn Chịu trách rưới nhiệm về Việc lờ đờ giao hàng? Who among you will be to lớn blame for delay in delivery?; Who ahy vọng you will be liable/responsible/accountable/answerable for delay in delivery? Tại sao tôi bắt buộc Chịu trách nát nhiệm về vấn đề đó? Why does the blame lie at my door? Ông chủ tịch đã chịu đựng trách rưới nhiệm từng nào trong vụ này? How much responsibility for this affair will the chairman have?

*