Từ vựng giờ đồng hồ Anh về Thuế với vnạp năng lượng bản hành chính

Dưới đấy là phần đa từ cùng các tự phổ biến về nghành nghề thuế quan lại và vnạp năng lượng bạn dạng hành bao gồm về thuế. Freetalk English mong muốn vẫn hỗ trợ chúng ta trong các bước.

Vnạp năng lượng bản hành chính

Socialist republic of Vietnam giới => Cộng hòa xóm hội công ty nghĩa đất nước hình chữ S Ministry of Finance => Bộ tài chính Minister of Finance => Sở trưởng bộ tài chinc Deputy Minister => Thứ trưởng Tax directorate => Tổng viên thuế Director General => Tổng viên trưởng, Cục trưởng Deputy Director General => Tổng cục phó, Cục phó Tax department => Cục thuế District tax department => Chi viên thuế Director of district tax department => Chi cục trưởng Division => phòng Board => Ban Head of Division => Trưởng phòng Deputy Head of Division => Phó trưởng chống Civil servant => Công chức Official => Chulặng viên Inspector => Thanh hao tra viên Law => Luật Decree => Nghị định Circular => Thông tứ Decision => Quyếtđịnh

>15 trang web học tiếng anh online với những người phiên bản xứ đọng giỏi nhất

>Pmùi hương pháp dạy dỗ tiếng Anh mang đến trẻ nhỏ lớp 2 tận nhà hiệu quả

>Kinc nghiệm tìm kiếm thầy giáo dạy dỗ kèm giờ Anh cho người đi làm giỏi

*

Thuế

Tax-payer => Người nộp thuế Registration => Đăng ký kết thuế Declare => Knhì báo thuế Impose a tax => Ấn định thuế Refund of tax => Thủ tục trả thuế Tax offphối => Bù trừ thuế Examine => kiểm soát thuế Inspect => Thanh khô tra thuế License tax => Thuế môn bài xích Company income tax => thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn Personal income tax => Thuế thu nhập cá nhân cá thể Value added tax (VAT) => Thuế giá trị tăng thêm Special consumption tax => Thuế tiêu thụ quan trọng đặc biệt Natural resources tax => Thuế tài nguyên ổn Environment tax => Thuế bảo đảm an toàn môi trường xung quanh Environment fee => Phí bảo đảm an toàn mội ngôi trường Registration fee => Lệ phí tổn trước bạ Export tax => Thuế xuất khẩu Import tax => thuế nhập khẩu Tax rate => Thuế suất Tax policy: Chính sách thuế Tax cut => Giảm thuế Tax penalty => Tiền phạt thuế Taxable => Chịu đựng thuế, khoản thuế đề nghị nộp Tax abatement => Sự khấu trừ thuế Latefilingpenalty =>Tiềnphạtdokhaithuếtrễhạn Latepaymentpenalty =>Tiềnphạtdođóngthuếtrễhạn Lessee,tenant =>Ngườithuêmướnbên,đất Lessor =>Chủchothuêcông ty,đất Levy =>Đánhthuế;tịchthutiền(từngânhàng);buộcphảichịuthuếtheophápluậtquyđịnh Levy(onabankaccount)=>Saiápvàtịchthutiền(từtài khoảnngânhàngtheolệnhcủatòaán) Levyonwages =>Tríchtiềntừlươngđểtrảnợtheolệnhcủatòaán Liabilities =>Cáckhoảnnợphảitrả Lien =>Saiáp;quyềntịchthutàisảnđểtrừnợ Limitedpartnership =>Hìnhthứchợptáckinhdoanhgiớihạn Long ­term =>Dàihạn Lumpsum =>Trọn gói, sốtiềnnhậnhaytrảmộtlầnthayvìnhậnhaytrảnhiềulần Makepaymentto lớn => Tkhô hanh toán mang lại,trảtiềnmang lại Naturaldisaster =>Thiêntai Offerincompromise =>Đềnghịđượcthỏathuậngiữahaibênđểgiảiquyếtmộtvấnđềchưađược thỏaxứng đáng Over payment =>Sốtiềntrảnhiềuhơnmứcquyđịnh Account => Trươngmục/tàikhoản Accountstatement >Sao kê tài khoản Accountspayable => Tàikhoảnchitrả Accountsreceivable =>Tài khoản dìm tiền, trươngmụcthunhập Accruedtaxes =>Cáckhoảnthuếnợtíchlũy(cùng dồn dochưathanhtoán) Adjustments =>Cácmụcđiềuchỉnh Advocate =>Viênchứctrợgiúpngườikhaithuế / công cụ sư Amendedreturn =>hồsơthuếđãkhaiđượcđiềuchỉnhlại