Thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế toán thù thông dụng - Để các bước của người sử dụng được tiện lợi và thuận tiện hơn, các bạn luôn luôn phải có kỹ năng và kiến thức về tiếng Anh siêng ngành.

Bạn đang xem: Tồn đầu kỳ tiếng anh

Đối cùng với ngành kế tân oán cũng vậy. Sau đây, chúng tôi đang tổng phù hợp danh sách từ bỏ vựng giờ anh chuyên ngành kế tân oán - kiểm tân oán nhưng chúng ta tuyệt gặp vào lĩnh vực này, hy vọng chúng sẽ giúp đỡ các bạn dễ ợt làm việc vào môi trường thiên nhiên kế toán- kiểm toán thù bởi giờ đồng hồ Anh dễ dàng hơn.Bạn sẽ xem: Tồn vào đầu kỳ giờ anh là gì


*

** Dưới đấy là phần lớn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán thù phổ cập tuyệt nhất hiện thời, thuộc công ty chúng tôi mày mò qua nhé!

1. Accounting entry: bút toán

2. Accrued expenses: Ngân sách phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán

5. Advances khổng lồ employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng phẳng phiu kế toán

8. Bookkeeper: bạn lập báo cáo

9. Capital construction: thi công cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền khía cạnh tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền đang chuyển

14. Check & take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: túi tiền xây đắp cơ bản dsinh hoạt dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn buôn bán hàng

17. Current assets: Tài sản giữ động với đầu tư chi tiêu nđính hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn cho hạn trả

19. Deferred expenses: túi tiền đợi kết chuyển

20. Deferred revenue: Người tải trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia sản cố định và thắt chặt vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính

24. Equity and funds: Vốn cùng quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: Ngân sách chi tiêu vận động tài chính

28. Extraordinary expenses: Ngân sách bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản thế định

37. General and administrative expenses: giá cả làm chủ doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chính

42. Instruments và tools: Công cầm, cơ chế trong kho

43. Intangible fixed asmix costs: Nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả những đơn vị nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment and development fund: Quỹ chi tiêu vạc triển

48. Itemize: Msinh sống đái khoản

49. Leased fixed asphối costs: Nguyên ổn giá chỉ tài sản cố định mướn tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định mướn tài chính

51. Liabilities: Nợ yêu cầu trả

52. Long-term borrowings: Vay dài hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản chi tiêu tài chủ yếu nhiều năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp ngân hàng, cam kết cược, ký quỹ lâu năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tứ triệu chứng khân oán lâu năm hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

quý khách đã xem: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thù thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và chi tiêu dài hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận từ bỏ vận động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu lại rượu cồn khác

65. Other funds: Nguồn ngân sách đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản nên thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tứ ngắn hạn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn chủ sngơi nghỉ hữu

71.

Xem thêm: 9 Thành Ngữ Tiếng Anh Sử Dụng Hình Ảnh Động Tiếng Anh Là Gì, Vietgle Tra Từ

Payables to lớn employees: Phải trả công nhân viên

72. Prepaid expenses: Ngân sách chi tiêu trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận tự vận động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự chống giảm ngay hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng sở hữu đang đi bên trên đường

77. Raw materials: Các nguyên liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: Các khoản đề xuất thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản bớt trừ

84. Sales expenses: Ngân sách phân phối hàng

85. Sales rebates: Giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng phân phối bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay nđính thêm hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư tài thiết yếu nđính thêm hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp vay vốn, ký cược, ký quỹ nlắp hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư triệu chứng khoán thù nlắp hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn gớm doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản quá chờ xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

95. Taxes & other payables to lớn the State budget---- Thuế với những khoản yêu cầu nộp bên nước

96. Total assets: Tổng cùng tài sản

97. Total liabilities and owners" equity: Tổng cùng nguồn vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho tất cả những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare & reward fund: Quỹ khen thưởng trọn và phúc lợi

** Một số tự vựng chăm ngành Khi kế tân oán làm việc với ngân hàng:

1. Account holder: công ty tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ buộc phải trả

3. Accounts receivable: thông tin tài khoản yêu cầu thu

4. Accrual basi: phương thức kế toán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lợi nhuận chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá chỉ cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: công ty thẻ

12. Cash basis: cách thức kế toán dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ tiền gửi

14. Clear: thanh tân oán bù trừ

15. Cost of capital: ngân sách vốn

16. Crossed cheque: Séc tkhô giòn tân oán bằng gửi khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

trăng tròn. Deficit: thâm hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự giảm giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: tlỗi ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện tkhô giòn toán thù ko cần sử dụng chi phí mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số trường đoản cú vựng liên quan cho kế tân oán cai quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General và administrative sầu expenses: Ngân sách quản lý doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: Ngân sách chi tiêu hoạt động tài chính

5. Financial ratgame ios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay dài hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế tân oán viên công bệnh (cpa)

10. Issued capital: Vốn phát hành

11. Working capital: Vốn lưu động

12. Carrying cost: giá thành bảo tồn sản phẩm giữ kho

13. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : Nguyên tắc giá bán gốc

** Các cách làm trong giờ đồng hồ anh giao tiếp siêng ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn sản phẩm chào bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng so với doanh ngđiều đình mại là chủ yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable and trade payable = số dư nợ bắt buộc trả cuối kỳ – số dư nợ phải trả thời điểm đầu kỳ + những khoản khuyến mãi nhận được + Các khoản chi phí nợ trả cho công ty cung cấp + bù trừ thân nợ buộc phải thu với nợ yêu cầu trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá trị còn lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký kết hiệu viết tắt vào tiếng anh giao tiếp siêng ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest & tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation and amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thù thông dụng

Để rất có thể làm tốt rộng trong từng nghành của ngành kế tân oán, thì ngay cất cánh giờ chúng ta yêu cầu lý thuyết xu hướng cách tân và phát triển trong sự nghiệp của bản thân mình. Mà hoàn toàn có thể phương pháp giỏi cùng kết quả nhất bay giờ là ko kết thúc nâng cao kỹ năng tương tự như tay nghề làm việc của bản thân mình qua những khóa giảng dạy kế toán thù sinh hoạt các trung chổ chính giữa.

Chulặng mục: Là Gì