Trong giai đoạn hiên ni khi mà các công ty quốc tế đang tích cực chi tiêu vào đất nước hình chữ S thì cơ hội vấn đề làm cho trong lĩnh vực kế toán trên một cửa hàng nước ngoài là không hề nhỏ. Tuy nhiên, vốn tiếng Anh nhỏ bé có thể là 1 trong trở không tự tin.

Xem thêm: Top 5 Mẫu Bài Viết Tiếng Anh Về Phương Tiện Giao Thông Trong Tương Lai

Do đó, kề bên trau củ dồi kĩ năng nhiệm vụ thì trau dồi vốn trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh kế toán thù là vô cùng quan trọng. Hãy thuộc Aroma bắt đầu học từ phần lớn từ bỏ vựng thuật ngữ kế toán thường dùng nhất nhé:

 
*

THUẬT NGỮ KẾ TOÁN TRONG TIẾNG ANH

– gross revenue: tổng doanh thu

– revenue deductions: khấu trừ

– expenses: bỏ ra phí

– prepaid expenses: chi phí trả trước

– fixed expenses: ngân sách nỗ lực định

– indirect expenses: chi phí gián tiếp

– loss: lỗ

– gross loss: tổng cộng lỗ

– net loss: lỗ ròng

– profit: lợi nhuận

– net profit: lợi tức đầu tư thuần

– gross profit: ROI tổng

– extraordinary profit: lợi tức đầu tư bất thường

– profit before taxes: lợi tức đầu tư trước khi trả thuế

– income: thu nhập

– income tax: thuế thu nhập

– income statement: triệu chứng lãi lỗ

– income taxes: thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

– extraordinary income: thu nhập

– balance sheet: bảng phẳng phiu kế toán

– assets: tài sản

– net assets: tài sản thuần

– long-term assets: khoản đầu tư chi tiêu nhiều năm hạn

– short-term assets: khoản đầu tư nthêm hạn

– fixed assets: gia tài ráng định

– intangible assets: tài sản vô hình

– finance: tài chính

– financial: ở trong về tài chính

– receivables: các khoản thu

– deposit: đặt cọc

– mortgages: thay chấp

– collateral: ký cược

– break-even point: điểm hòa vốn– capital: vốn– authorized capital: vốn điều lệ– invested capital: vốn đầu tư– issued capital: vốn phạt hành

– fixed capital: vốn cầm định

– capital expenditure: chi phí đầu tư– working capital: vốn hoạt động– cash: chi phí mặt– cheques:chi phiếu– account: tài khoản– closing stock: tồn kho cuối kỳ

– opening stock: tồn kho đầu kỳ– conventions: quy ước

– creditor: nhà nợ

– debentures: trái phiếu– debit note: giấy báo nợ– debtor: bé nợ– depreciation: khấu hao– discounts: chiết khấu– discounts allowed: ưu đãi bán hàng– cash discounts: chiết khấu chi phí mặt– discounts received: ưu tiên sở hữu hàng– dividends: cổ tức– drawing: rút vốn– errors: lỗi, sai sót– final accounts: báo cáo quyết toán– general ledger: sổ cái

– goodwill: uy tín– investments: đầu tư– invoice: hóa đơn

– shares: cổ phần– mark-up: tỷ suất lãi dựa trên giá bán vốn– margin: tỷ suất lãi trên dựa giá bán bán– nominal ledger: sổ tổng hợp– cashier: thủ quỹ– profitability: năng lực sinh lời– prime cost: giá cả cơ bản

– hàng hóa cost: Chi phí sản phẩm

Cách để lưu giữ từ vựng cực tốt là hãy vận dụng chúng thật các vào các bước thực tiễn. Chỉ buộc phải chi ra một chút thời gian với sức lực học hành, bổ sung cập nhật tieng anh chuyen nghen ke toan là chúng ta sẽ từ tạo cho bản thân thời cơ thao tác tại mọi công ti quốc tế với mức lương lôi cuốn hơn rồi đấy!

Bài viết tất cả văn bản liên quan: