Khách sản phẩm dành vô số thời gian tích đúng theo với nỗ lực buổi tối ưu hoá phần mềm để thực hiện những thiết bị ảo .

Bạn đang xem: Tối ưu hóa tiếng anh là gì


Customers spend far too much time integrating & trying lớn optimize software for deploying virtual machines .
Người vạc ngôn này nói thêm là chủ thể " vẫn về tối ưu hoá phần nội dung số còn sót lại trong vài ba tuần tới " .
The spokesperson added that the company is " working to optimize the rest of our digital edition portfolio over the next few weeks . "
Nếu bạn có nhu cầu tối ưu hoá links website nhằm hiển thị trên vật dụng di động cầm tay, hãy tiến hành công việc sau:
Bên cạnh đó, Google cũng hoàn toàn có thể buổi tối ưu hoá những yếu tố mà bạn khẳng định, ví dụ: màu sắc cùng font chữ của lăng xê.
In addition, Google can also optimize the elements you define, e.g., the colors and phông of your ad.
Kỹ thuật thông qua đó các truyền bá gán cho một mục sản phẩm được hiển thị đồng hầu hết, theo trọng số, tuần từ hoặc tối ưu hoá.
The technique by which multiple creatives assigned to a line thắng lợi are displayed, either evenly, weighted, sequential, or optimized.
Đây là hiệu quả lúc Ales thực hiện phương diện mình làm cho hình hình họa chủng loại vào quá trình buổi tối ưu hoá mạng lưới để tái hiện nay khuôn mặt tôi.
This is what happens if Alex uses his own face as a guide image during that optimization process lớn reconstruct my own face.
Thiago Macieira nêu ra các vấn đề có thể xẩy ra Khi vấn đề nghịch đẳng cấp khiến cho trình biên dịch sai trái trong câu hỏi về tối ưu hoá chương trình xuất.
Thiago Macieira discusses several problems that can arise when type-punning causes the compiler khổng lồ make inappropriate optimizations.
Độc mang tạp chí sẽ không phải thất vọng về vẻ ngoài của tập san lâu nữa , bởi vì những bên xuất bạn dạng vẫn buổi tối ưu hoá phiên phiên bản của mình .
Magazine readers need not despair about the appearances of their magazines for too much longer , as publishers are working to lớn optimize their editions .

Xem thêm: Download Phần Mềm Kế Toán Bằng Excel Theo Quyết Định 48 /2006/Qđ


Hãy triển khai theo các gợi ý bên dưới để biết cách soát sổ điểm buổi tối ưu hoá của người sử dụng với giải pháp áp dụng hoặc thải trừ một nội dung khuyến cáo.
Follow the instructions below to know how khổng lồ kiểm tra your optimisation score, & how to apply or dismiss a recommendation.
Hầu hết các dụng cụ của Brazil đa số được tối ưu hoá, hài hòa và hợp lý hoặc điều chỉnh nhằm có thể áp dụng và mở rộng mang lại cục bộ khu vực tài chính Mercosur.
Most Brazilian regulations are optimized, harmonized, or adapted in order to be applicable và extended to the entire Mercosur economic zone.
Windows Fundamentals for Legacy PCs ("WinFLP") là một trong những hệ điều hành nhỏ dại gọn gàng trường đoản cú Microsoft, dựa vào Windows XPhường Embedded, tuy vậy đã có tối ưu hoá cho các Hartware cũ và kém hơn.
Windows Fundamentals for Legacy PCs ("WinFLP") is a thin client operating system from Microsoft, based on Windows XP.. Embedded và is optimized for older, less powerful hardware.
Nó bao gồm phiên bản Office 2013 tối ưu hoá đến chạm màn hình với những tùy chỉnh thiết lập cơ phiên bản cho những người dùng-Microsoft Word, Excel, PowerPoint, với OneNote, với cung ứng kỹ năng mã hoá sản phẩm.
It includes touch-optimized desktop versions of the basic set of Office 2013 applications to users—Microsoft Word, Excel, PowerPoint, and Onecảnh báo, và supports device encryption capabilities.
" Giải pháp cực tốt là đề xuất buổi tối ưu hoá độ tương bội nghịch , tia nắng và giảm sự nhiễu loàn trung bình chú ý nlỗi chói mắt có thể tạo chứng trạng căng thẳng , " bác bỏ sĩ Bicửa hàng cho thấy .
" It does have lớn do with optimizing contrast , optimizing lighting và decreasing disturbances lượt thích glare disturbance that can cause strain , " Dr. Bicửa hàng said .
Tại phía trên, thứ nhất ta bao gồm bức tranh cùng với đa số đám mây, và Lúc ta tối ưu hoá hình này, về cnạp năng lượng bản, hệ thần gớm tự tạo sẽ xác minh mấy đám mây bao gồm hình gì.
Here we"re starting with just a picture of clouds, and as we optimize, basically, this network is figuring out what it sees in the clouds.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M