Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ tracnghiem123.com.Học những tự bạn phải giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Tội phạm tiếng anh là gì

*

a family consisting of two parents & their children, but not including aunts, uncles, grandparents, etc.

Về Việc này
*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

*

Xem thêm: Dịch Sang Tiếng Anh Nghề Tay Trái Tiếng Anh Lã  Nghề Tay Trã¡I

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tracnghiem123.com English tracnghiem123.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message