*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Tiệc Cuối Năm Tiếng Anh Là Gì, (English Below) Tiệc Cuối Năm Hãy 54

Cảm ơn các đối tác người tiêu dùng, thầy thầy giáo viên phiên bản ngữ và toàn bộ nhân viên cấp dưới đang sát cánh đồng hành với hiến đâng để buổi tiệc xong xuôi tốt đẹp nhất. Chúc thầy cô, những công ty đối tác người tiêu dùng với tổng thể nhân viêncủa IES 1 năm bắt đầu An Khang Thịnh Vượng – Van Sự Nlỗi Ý.HAPPY NEW YEAR!