Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..

Bạn đang xem: Thuyết minh báo cáo tài chính tiếng anh

*

*

*

Xem thêm: Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Gia Định Tp, Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Gia Định

*

*

Upload thị trường chứng khoán kinh doanh tài chính doanh nghiệp ngân hàng chứng khoán phân tích tài chính tín dụng kế toán tài chính doanh nghiệp bảo hiểm quản lý tài chính thuế kiểm toán tiền tệ nguyên lý kế toán Sau khi gửi lời mời, nếu được chấp thuận các bạn sẽ trở thành bạn bè, có thể chat, tặng, chia sẻ các tài liệu yêu thích..Bạn đang xem: Thuyết minh báo cáo tài chính tiếng anh


Nhặt tạm vào giỏ

Mẫu Báo cáo tài chính bằng tiếng Anh

Loại: Tài liệu tham khảo, bài tập, đề thi..

Tác giả:

Chưa xác định

Nguồn gốc:

Chưa xác định, 2010

Từ khoá: báo cáo tài chínhkế toán

|
Reddit

Chuyên ngành:

/ Kinh tế - Quản lý / Tài chính - Tiền tệ / Kế toán - Kiểm toán

Sơ lược:Báo cáo tài chính gồm: 1- Bảng cân đối tài khoản 2- Bảng cân đối kế toán 3- Kết quả hoạt động kinh doanh 4- Thuyết minh báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo và tỷ số tài chính - Một cách nhìn hiện đại

Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính

Xây dựng báo cáo ngân lưu tài chính của dự án: Phân tích Lợi ích Chi phí

How to Read a Financial Report

Kế toán cơ bản và phân tích báo cáo tài chính

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính

Tổ chức kế toán sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

Các nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính (doanh nghiệp)

Bài giảng Nguyên lý kế toán và kế toán doanh nghiệp

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 3 (Excel kế toán)

Giáo trình Kế toán máy - Kế toán hành chính sự nghiệp

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1

Bài giảng Kế toán tài chính 1

Bài giảng Kế toán tài chính 2

Bài giảng Lý thuyết kế toán

Bài giảng Nguyên lý kế toán

Bài giảng Kế toán quản trị - Phần 1

Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2

Bài giảng Kế toán ngân hàng

Kế toán thương mại và kinh doanh xuất nhập khẩu

Giáo trình Lý thuyết kế toán

Bài tập Kế toán hành chính sự nghiệp

Bài tập Nguyên lí kế toán

Bài giảng Kế toán Ngân hàng

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 4 (Access kế toán)

Giáo trình Kế toán ngân hàng thương mại

Hệ thống thông tin kế toán - Phần 2

Kế toán Doanh nghiệp công nghiệp và xây lắp

Bài giảng Nguyên lý kế toán

Kế toán tài chính 1 (kế toán doanh nghiệp)

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1

Giáo trình Kế toán Ngân hàng

Giáo trình Hệ thống thông tin Kế toán

Bài giảng Hệ thống thông tin Kế toán - Phần 3

Hệ thống thông tin kế toán - Phần 1

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2

Giáo trình Kế toán ngân hàng

Bài giảng Kế toán ngân hàng

Hệ thống bài tập và hướng dẫn thực hành Kế toán máy

Bài giảng Tin học kế toán

Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại

Bài giảng Kế toán ngân hàng 1

Bài giảng Kế toán ngân hàng

Bài giảng Lý thuyết hạch toán kế toán

Kế toán ngân hàng

Bài giảng Nguyên lí kế toán 1

Bài tập Nguyên lí kế toán

Bải giảng Nguyên lý kế toán 1

Nguyên lý kế toán

Kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính

Thiết kế Hệ thống thông tin kế toán quản lý vật liệu

Lựa chọn chính sách kế toán trong bối cảnh thay đổi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Vận dụng kế toán quản trị vào các trường chuyên nghiệp

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ, xác định kết quả tiêu thụ và các biện pháp nâng cao lợi nhuận tiêu thụ

Luận văn: Vốn lưu động

Chương trình Quản Lý Kế Toán Doanh Nghiệp

Báo cáo Thực tập tốt nghiệp Công tác hạch toán kế toán

Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định tại Công ty Công Trình Đường thuỷ

Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Kế toán xác định kết quả kinh doanh

Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động

Kế toán thành phẩm, hàng hoá tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao công tác kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập

Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp

Tổ chức công tác nghiệp tiêu thụ sản phẩm

Xây dựng chương trình kế toán máy bằng excel

Báo cáo tài chính hợp nhất: Lý luận, thực trạng và phương hướng hoàn thiện

Quản lý chi phí máy thi công đối với công trình xây dựng

Phân Tích Kế Toán Tiền Lương

Thực hành lập báo cáo tài chính hợp nhất

Advanced Financial Accounting

Understanding financial statements

Accounting for Managers

Bài tập Nguyên lý kế toán

Tài liệu ôn tập Nguyên lý kế toán

Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bài tập Kế toán

Bài tập Kế toán tài chính 1

Phần mềm kế toán bằng Excel

Giải bài tập NLKT

Chế độ Kế toán doanh nghiệp

Ôn tập Lý thuyết kế toán đại cương

Mẫu biểu kế toán bằng Excel.

Kế toán quốc tế

Thực hành thống nhất về Tín dụng chứng từ - UCP

Một số đề thi Nguyên lý kế toán

Rattiner"s Review for The CFP Certification Examination Fast Track Study Guide

Dictionary of Accounting

Bài tập Kế toán quốc tế

Ôn tập Chuẩn mực kế toán quốc tế

Management Accounting

Hệ thống thông tin kế toán

Từ điển kế toán Anh - Anh

Kế toán Xăng dầu

Các chuẩn mực kế toán quốc tế

Thông tư Hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Bài tập Nguyên lý kế toán

Xây dựng mô hình phòng thực hành kế toán doanh nghiệp

Inventory Accounting

Digital Accounting

Kế toán

Fundamentals of Corporate Finance

Bảng tính giá ca máy và thiết bị thi công

Kế toán và các văn bản luật có liện quan

Biểu mẫu sổ sách kế toán

Câu hỏi và bài tập Thanh toán quốc tế

Đề thi kiểm toán căn bản

Ôn thi Lý thuyết Kế toán kho bạc

Theory and Problems of Intermediate Accounting II

Sổ tay nghiệp vụ Thuế

So sánh Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Quốc tế

Bài tập Kiểm toán đại cương

Financial Risk Manager Handbook

Luật kế toán

Tổng hợp Một số đề thi vào Agribank 2010

Đề thi tham khảo Anh văn Kế toán

Bài tập môn Thuế có lời giải

Bài tập Kế toán tài chính

Phần mềm kế toán trường học

Vận dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính hợp nhất, Hợp nhất kinh doanh trong kế toán của tập đoàn kinh tế Việt Nam

Tổ chức thông tin kế toán quản trị tư vấn cho các tình huống quyết định ngắn hạn trong các doanh nghiệp