Tiếng Anh giao tiếp hàng ngàytương quan đến các câu nói siêu thường dùng vào cuộc sống.

Bạn đang xem: Thời gian trong tiếng anh

Hỏi giờcũng là một Một trong những câu nói hay được dùng trong tiếp xúc. Vậy hỏi giờ nhỏng như thế nào vàtrả lờira sao thì hãy cùng Freetalk English tìm hiểu qua bài viết này nhé!

Trước tiên hãy làm quen một chút với nhữngtừ bỏ vựng giờ Anh tương quan cho thời giannhé!

1. Second– /ˈsɛkənd/ — Giây

2. Minute– /ˈmɪnɪt/ — Phút

3. Hour– /ˈaʊə/ — Tiếng

4. Week– /wiːk/ — Tuần

5. Decade– /ˈdɛkeɪd/ — Thập kỷ

6. Century– /ˈsɛnʧʊr/ — Thế kỷ

7. Weekend– /ˈwiːkˈɛnd/ — Cuối tuần

8. Month– /mʌnθ/ — Tháng

9. Year– /jɪə/ — Năm

10. Millennium– /mɪˈlɛnɪəm/ — Thiên niên kỷ

11. Morning– /ˈmɔːnɪŋ/ — Buổi sáng

12. Afternoon– /ˈɑːftəˈnuːn/ — Buổi chiều

13. Evening– /ˈiːvnɪŋ/ — Buổi tối

14. Midnight– /ˈmɪdnaɪt/ — Nửa đêm

15. Dusk– /dʌsk/ — Hoàng hôn

16. Dawn– /dɔːn/ — Bình minh

17. Am —Buổi sáng

18. Pm —Buổi chiều

*

BẠN NGẠI GIAO TIẾP? BẠN THIẾU TỰ TIN TIẾNG ANH? THAM GIA NGAY KHOÁ HỌC GIAO TIẾP.. TOÀN DIỆN FREETALK ENGLISH – NÓI ĐƯỢC TIẾNG ANH CHỈ SAU 63 NGÀY!!!

quý khách cũng hoàn toàn có thể xem thêm về nhữngtrạng từ bỏ chỉ tần suấtsau đây:

1. Never– /ˈnɛvə/ — Không bao giờ

2. Often– /ˈɒf(ə)n/ — Thường xuyên

3. Occasionally– /əˈkeɪʒnəli/ — Thỉnh thoảng

4. Rarely– /ˈreəli/ — Hiếm khi

5. Normally– /ˈnɔːməli/ — Thường xuyên

6. Alway– /ˈɔːlweɪz/ — Luôn luôn

7. Sometimes– /ˈsʌmtaɪmz/ — Thỉnh thoảng, đôi khi

8. Seldom– /ˈsɛldəm/ — Ít khi, hi hữu khi

9. Usually– /ˈjuːʒʊəli/ — Thường xuyên

*

BẠN NGẠI GIAO TIẾP? BẠN THIẾU TỰ TIN TIẾNG ANH? THAM GIA NGAY KHOÁ HỌC GIAO TIẾP TOÀN DIỆN FREETALK ENGLISH – NÓI ĐƯỢC TIẾNG ANH CHỈ SAU 63 NGÀY!!!

Cách hỏi cùng nói giờ đồng hồ trong giờ đồng hồ Anh

Lúc các bạn rơi vào trường hợp màcần phải biết giờtrong khi bạn lại không tồn tại vật dụng như thế nào có thể kiểm tra giờ, hoặc tất cả ai này lại ngay sát vàhỏi giờchúng ta, hãy khám phá một sốmẫu mã câu hỏi giờsau đây:

1- What’s the time?

/wɒts ðə taɪm/

Bây tiếng là mấy giờ vậy?

2- What time is it?

/wɒt taɪm ɪz ɪt/

Bây giờ đồng hồ là mấy giờ?

3- Can you tell me the time, please?

/kʊd juː tɛl miː ðə taɪm,pliːz/

quý khách làm cho ơn có thể coi giúp tôi mấy giờ đồng hồ rồi được không?

4- Do you happen to have sầu the time?

/duː juː ˈhæpən tuː hæv ðə taɪm/

Quý Khách bao gồm biết mấy tiếng rồi không vậy?

5- Do you know what time it is?

/duː juː nəʊ wɒt taɪm ɪt ɪz/

Bạn bao gồm biết mấy tiếng rồi không?

khi đó các bạn có thểtrả lờidựa theo một trong những mẫu:

about ... khoảng chừng … giờ

almost …sát … giờ

just gone …hơn … giờ

it’s …hiện thời …

exactly …đúng là … giờ

Hay khi bạn cũngkhông rõ hiện thời là bao nhiêu giờ:

– Sorry, my watch is slow/fast.– Xin lỗi, đồng hồ thời trang của tớ bị chậm/nkhô nóng.

– My phone is out of battery.– Điện thoại của tớ không còn pin mất rồi.

Xem thêm: Cái Tủ Tiếng Anh Là Gì ? Từ Vựng Về Vật Dụng Trong Nhà Nghĩa Của Từ : Closet

– Unfortunately, I left my watch at home page.– Thật rủi ro, tôi quên mất đồng hồ của bản thân mình trong nhà rồi.

*

BẠN NGẠI GIAO TIẾP? BẠN THIẾU TỰ TIN TIẾNG ANH? THAM GIA NGAY KHOÁ HỌC GIAO TIẾP TOÀN DIỆN FREETALK ENGLISH – NÓI ĐƯỢC TIẾNG ANH CHỈ SAU 63 NGÀY!!!

Các giải pháp nói giờ:

1, “Past”được dùng để nói vềtiếng hơnvào tiếng Anh.

Số phút ít – past – số giờ

Ví dụ:

8hđôi mươi — twenty past eight

4h15 — a quarter past four (15 phút ít = a quarter)

2, “To”được dùng để làm nóigiờ kémtrong giờ Anh.

Số phút ít – lớn – số giờ

Ví dụ:

9h40 — twenty to lớn ten

2h55 — five to three

9h45 — a quarter to ten

NOTE(chú ý):Đối với nóigiờ đồng hồ kémthì các bạn sẽ phảiđể ý so với số phút với số giờkhi nói:

– ví dụ8h45thì sẽ nói là“a quarter lớn nine”nghĩa là“15 phút nữa mang đến 9h”hay“9h kém 15”

– bởi vì vậy Khi nói giờ đồng hồ kỉm,số phút ít sẽ là 60 – số phút hiện nay tạicòn thời gian vẫn làgiờ hiện thời thêm 1.

3, Lúc nóiphổ biến chungvề tiếng thì bạn chỉ việc nói theotuần từ bỏ số giờ với số phút.

1h30 — one thirty

9h45 — nine forty-five

*

BẠN NGẠI GIAO TIẾP? BẠN THIẾU TỰ TIN TIẾNG ANH? THAM GIA NGAY KHOÁ HỌC GIAO TIẾP.. TOÀN DIỆN FREETALK ENGLISH – NÓI ĐƯỢC TIẾNG ANH CHỈ SAU 63 NGÀY!!!

Dưới đó là một sốví dụ về giờbạn có thể tmê man khảo:

1. Two fifteen/A quarter after two :Hai giờ đồng hồ mười lăm

2. Two thirty/Half past two :Hai tiếng bố mươi

3. Two forty-five/A quarter khổng lồ three :Ba giờ kém mười lăm

4. Two oh five :Hai giờ năm phút

5. Two twenty/Twenty after two :Hai giờ hai mươi

6. Two forty/Twenty khổng lồ three :Hai giờ tứ mươi

7. Two fifty-five/Five sầu to three :Hai giờ đồng hồ năm mươi lăm

8. Noon/Twelve noon:Mười hai tiếng trưa

9. Midnight/Twelve midnight:Mười hai giờ đồng hồ đêm

BẠN NGẠI GIAO TIẾP? BẠN THIẾU TỰ TIN TIẾNG ANH? THAM GIA NGAY KHOÁ HỌC GIAO TIẾP TOÀN DIỆN FREETALK ENGLISH – NÓI ĐƯỢC TIẾNG ANH CHỈ SAU 63 NGÀY!!!