Quý khách hàng có biết rằng, bất kể thời điểm nào bạn cũng có thể học tập giờ Anh, dù cho là khohình ảnh khắc chỉ gồm 1-2 giây. Trước khi phát âm tiếp, bạn phải cố kỉnh được những văn bản sẽ được trình diễn trong nội dung bài viết. Hãy chắc chắn rằng chúng ta không mất thời hạn coi ngôn từ ko phù hợp với mình.

Bạn đang xem: Thời gian tiếng anh là gì

Bài học ngày hôm nay đã giới thiệu cho bạn từ vựng với phân phát âm những từ liên quan cho tới thời gian, cũng giống như mọi kết cấu hết sức bổ ích để hỏi cùng vấn đáp về khoảng chừng thời gian giỏi giờ đồng hồ giấc trong ngày.

Ghi chú:

Những phiên âm dưới đây: Ưu tiên phiên âm Anh-Anh trước.Một trường đoản cú có thể nhiều hơn nữa 1 phiên âm: Phiên âm Anh-Anh với phiên âm Anh-Mỹ, hoặc phiên âm thông thường cùng phiên âm dạng yếu (weak-sound trong một số ngôi trường phù hợp hoặc khi nói, hiện tượng lạ nuốt âm hoặc những âm được nói vơi đi biến thành một âm nhẹ nhàng hơn cơ mà sát với nó).

Contents

1 I. TỪ VỰNG – WORDS/PHRASES1.3 3. GIỜ TRONG NGÀY2 II. CẤU TRÚC HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ THỜI GIAN2.2 2. HỎI GIỜ

I. TỪ VỰNG – WORDS/PHRASES

1. ĐƠN VỊ THỜI GIAN

Dưới đây là bảng đơn vị chức năng thời hạn khá đầy đủ tuyệt nhất Shop chúng tôi biên soạn. Từ nhỏ dại tới béo, từ giây, phút ít, cho tới những đơn vị như vậy kỷ, thiên niên kỷ.

TIME UNIT (UK) (US)ĐƠN VỊ THỜI GIAN
second/ˈsek.ənd/ giây, tích tắc
minute/ˈmɪn.ɪt/  phút
hour/aʊər/ /aʊr/giờ đồng hồ, tiếng
day/deɪ/  ngày
week/wiːk/ tuần
fortnight/ˈfɔːt.naɪt/ /ˈfɔːrt.naɪt/nửa tháng
month/mʌnθ/ tháng
year/jɪər//jɪr/năm
decade/ˈdek.eɪd//dekˈeɪd/ thập kỷ
century/ˈsen.tʃər.i/ nuốm kỷ
millennium/mɪˈlen.i.əm/ thiên niên kỷ
weekend/ˌwiːkˈend/ /ˈwiːk.end/cuối tuần
leap year/ˈliːp ˌjɪər/ /ˈliːp ˌjɪr/năm nhuận

2. THỜI ĐIỂM TRONG NGÀY

Một ngày của công ty có hầu hết khoảng tầm thời gian nào? Từng Ngày, khohình ảnh tự khắc các bạn ghi nhớ cho tới giờ Anh là lúc nào?

TIMES OF A DAY(UK)(US)THỜI GIAN CỦA MỘT NGÀY
morning/ˈmɔːnɪŋ//ˈmɔːr.nɪŋ/buổi sáng
afternoon/ˌɑːftəˈnuːn//ˌæf.tɜː.ˈnuːn/buổi chiều
evening/ˈiːvnɪŋ/buổi tối
night

night-time

/naɪt/

/ˈnaɪttaɪm/

ban đêm
midday

noon

/ˌmɪdˈdeɪ/

/nuːn/

buổi trưa
midnight/ˈmɪdnaɪt/nửa đêm
dawn/dɔːn/bình minh/rạng sáng
dusk/dʌsk/hoàng hôn/chập tối
sunrise/ˈsʌnraɪz/lúc phương diện ttách mọc
sunset/ˈsʌnset/thời gian khía cạnh ttránh lặn

3. GIỜ TRONG NGÀY


*

Cách nói thời gian


AM = Ante meridiem: tiếng buổi sáng sớm (Kể trường đoản cú trước 12 tiếng đồng hồ trưa)

PM = Post meridiem: giờ chiều tối (Kể tự sau 12 tiếng đồng hồ trưa)

A quarter = 15 phút

A half = 30 phút

Cách nói giờ đồng hồ hơn

Để nói tiếng hơn, trong giờ Anh-Anh cần sử dụng trường đoản cú “past”. Công thức: số phút ít + past + thời gian.


7h20 am => twenty past seven am: Bảy giờ hai mươi sáng10h10 am => ten past ten am: Mười tiếng mười sáng3h15 pm => a quarter past three pm: Ba giờ đồng hồ mười lăm chiều

Với tiếng Anh-Mỹ, vắt vày “past” bọn họ sử dụng “after”. Tuy nhiên với “half-past” thì không thay đổi, ko sử dụng “after” thay thế sửa chữa được.

Cách nói tiếng kém

Đối với tiếng kém nhẹm (số phút > 30) bọn họ sử dụng trường đoản cú “to“. Công thức của chính nó nhỏng sau: số phút + lớn + số giờ.

9h50 => ten khổng lồ ten: mười tiếng kém mười1h55 => five to two: nhì giờ kém năm11h45 => a quarter khổng lồ twelve: Mười hai giờ kém nhẹm mười lămCách nói thông thường cho tất cả giờ đồng hồ rộng cùng tiếng kém

Có lẽ đây là giải pháp đơn giản, dễ dàng nhớ duy nhất. Công thức: số giờ + số phút

1h58 => one fifty-eight: một giờ năm tám3h45 => three forty-five: tía tiếng tư lăm

4. NHỮNG TỪ LIÊN QUAN ĐẾN THỜI GIAN KHÁC

Trong văn bản viết đã lúc nào bạn chạm chán nhiều từ ASAP. – As soon as possible (Sớm độc nhất bao gồm thể) chưa? Còn cụm từ bỏ nào ý nghĩa sâu sắc như vậy nữa nhỉ:

The sooner the better As early as possible

khi quý khách hàng giục giã điều đó thì họ yêu cầu phát huy không còn tài năng để “beat the clock” (chấm dứt câu hỏi gì trước/vào thời hạn quy định).

Có những tự đơn giản rộng nhưng cũng thuộc ý nghĩa sâu sắc, bạn hãy coi trong bảng sau đây:

OTHER TIME-RELATED WORDS(UK)(US)NHỮNG TỪ KHÁC VỀ THỜI GIAN
now/naʊ/bây giờ
then/ðen/khi đó, cơ hội đó
immediatelystraight away/ɪˈmiː.di.ət.li//ˌstreɪt.əˈweɪ/ngay lập tức lập tứcngay bây giờ
soon/suːn/sớm
earlier/ɜːʳliəʳ/nhanh chóng hơn
later/ˈleɪ.tər//ˈleɪ.t̬ɚ/muộn hơn
till/tɪl/cho đến khi
until/ənˈtɪl/kể từ khi

5. CÁC TỪ CHỈ TẦN SUẤT

FREQUENCY(UK)(US)TẦN SUẤT
never/ˈnev.ər/ /ˈnev.ɚ/ko bao giờ
┌rarely└seldom/ˈreə.li//ˈsel.dəm//ˈrer.li/thi thoảng khi
┌occasionally└sometimes /əˈkeɪ.ʒən.əl.i//ˈsʌm.taɪmz//əˈkeɪʒ.nəl.i/thỉnh phảng phất, đôi khi
┌often│frequently│usually│normally└regularly/ˈɒf.ən//ˈfriː.kwənt.li//ˈjuː.ʒu.ə.li//ˈnɔː.mə.li//ˈreɡ.jə.lərli/ /ˈɑːf.ən/

/ˈnɔːr.mə.li//ˈreɡ.jə.lɚli/

thường, thường xuyên
always/ˈɔːl.weɪz//ˈɑːl.weɪz/luôn luôn
┌every day└daily/ˈev.ri.deɪ//ˈdeɪ.li/hàng ngày
┌every week└weekly/ˈev.riwiːk//ˈwiː.kli/sản phẩm tuần
┌every month└monthly/ˈev.rimʌnθ/ /ˈmʌn.θli/ sản phẩm tháng
every year/ˈev.rijɪər//ˈev.rijɪr/mặt hàng năm

II. CẤU TRÚC HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ THỜI GIAN

1. HỎI KHOẢNG THỜI GIAN

Chúng ta thực hiện đến đơn vị chức năng đo thời gian Lúc được đặt câu hỏi “How long” (bao lâu) và để bộc lộ “Mất bao lâu để gia công gì đó”.

How long + trợ đụng từ + S + V?

Dưới đấy là một số mẫu thắc mắc với “How long”. Nếu chúng ta nhớ được hết thì cđọng sáng sủa là vẫn giao tiếp tốt chủ đề này nhé!

How long + trợ động từ bỏ + S + V?Trả lời
How long does it take?Làm núm mất bao lâu?It takes me 3 hours!Tôi mất 3 giờ!
How long does she go khổng lồ work?Cô ấy đến khu vực làm mất đi bao lâu?It takes her 30 minutes.Cô ấy mất 30 phút.
How long was your stay in Việt Nam?Quý khách hàng đã nghỉ ngơi Việt Nam bao lâu rồi?It was 3 months.Được 3 tháng.

Xem thêm: Gối Đỡ Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Gối Đỡ Trong Tiếng Anh

How long will the movie last?Bao thọ nữa bộ phim truyền hình đang kết thúc?It should be more than 1 hour.Khoảng hơn 1 giờ nữa.
How long have sầu they been married?Họ cưới nhau bao thọ rồi?(More than) 10 years.(Hơn) 10 năm.
How long have sầu you been waiting?Quý khách hàng hóng bao thọ rồi?Only a minute or two.Chỉ 1 giỏi 2 phút nào đấy.

Chụ ý: 


*

Xin hỏi bây giờ là mấy giờ?


BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ? (Cách hỏi phổ biến)

What’s the time?What time is it?

BẠN CÓ THỂ VUI LÒNG CHO TÔI BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ KHÔNG? (Cách hỏi kế hoạch sự)

Could you tell me the time, please?Would you happen to have the time?Would you know what time it is?Cách trả lời lúc được đặt ra những câu hỏi giờ

lúc nói tiếng thiết yếu xác:

It’s (bây giờ) + giờAt (lúc) + giờExactly (bao gồm xác) + giờ

Lúc mô tả tiếng khoảng:

About (khoảng) + giờAlmost (gần) + giờJust gone (hơn) + giờBefore (trước) + giờ

Nói về đồng hồ:

My watch is fast/slow. (Đồng hồ nước của mình bị nhanh/chậm trễ.)That cloông chồng is a little fast/slow. (Đồng hồ nước đó hơi bị nhanh/chậm.)

3. HỎI TẦN SUẤT

Cấu trúc thắc mắc tần suất (frequency):

How often + do/does + S + V? (Ai bao gồm thường xuyên làm cho nào đấy không?)

How often bởi your go swimming? (Bạn tất cả thường đi bơi không?)How often vì you go to lớn the open-air market? (quý khách hàng bao gồm thường đi chợ không?)

Chúng ta trả lời bằng các trường đoản cú chỉ gia tốc.


I never go swimming. (Tôi chẳng khi nào đi bơi.)I go to the market everyday. (Ngày làm sao tôi cũng đi chợ.)

Nếu bạn muốn trả lời rõ ràng hơn: 1 lần một tuần lễ (Once a week), 2 lần (Twice a week)… thì vui lòng xem lại Topic 1. Số (Number) phần 2. Số lần hay Sự tái diễn nhé!

IV. HỘI THOẠI

quý khách hàng hãy thực hành thực tế đoạn hội thoại sau với 1 người các bạn nhé:

AlexWhat time is it? We’ll be late for the party!Mấy tiếng rồi? Hai đứa bản thân sẽ đến buổi tiệc muộn mất thôi!
PeterIt’s a quarter past six. We’ll get there on time.Bây giờ là 6:30. Chúng bản thân sẽ tới đúng giờ.
AlexBut I thought we had lớn be at Maria’s house by 6:30 khổng lồ prepare her surprise birthday tiệc nhỏ. I think we’ll never make it because there is a lot of traffic during the rush hour tonight.Nhưng tớ tưởng bọn chúng bản thân phải mang đến bên Maria trước 6:30 nhằm sẵn sàng bữa tiệc sinc nhật bất thần đến cô ấy. Chúng ta sẽ không còn cho kịp đâu, tiếng cao điểm buổi tối nay những xe cộ lắm.
PeterOf course, we will. We are not far now. Anyway, the party starts at 7:00. But I need lớn know where to park the car. Could you call her brother and ask hyên ổn where I should park it?Chắc chắn là kịp. Không còn xa nữa mà. Dù gì 7:00 buổi tiệc bắt đầu bước đầu. Nhưng tớ cần biết địa điểm đỗ xe cộ. Cậu điện thoại tư vấn mang lại anh của Maria và hỏi xem tớ đề nghị đỗ xe pháo ở đâu được không?
AlexOK. I’ll điện thoại tư vấn hyên ổn now.Được chứ đọng. Tớ Hotline mang lại anh ấy trên đây.

Vậy là bọn họ sẽ học ngừng từ vựng chỉ khoảng thời gian, giờ đồng hồ trong ngày với gia tốc, còn biết phương pháp thực hiện những cấu trúc nhằm hỏi đáp về thời gian trong giờ Anh nữa. Mời các bạn tham khảo thêm đối thoại trong video clip thư giãn này nhé!