English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam giới TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vtracnghiem123.com.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền hậu Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) tkhô nóng toán thù
*
verb
*
to liquidate to pay; khổng lồ settle; khổng lồ honour Tkhô giòn toán hoá đối chọi To pay a bill/kiểm tra Nhận hàng rồi mới tkhô cứng toán thù Xem lĩnh hoá giao ngân payment Thời hạn thanh khô tân oán Payment term/period Trường vừa lòng không chịu tkhô nóng toán Failure lớn pay; Non-payment Chậm trễ trong việc tkhô hanh toán To be behindh& with payments; To be in arrears with payments Yêu cầu tkhô giòn tân oán ngay khi cảm nhận hoá solo Payment is due upon receipt of the invoice Đã tkhô cứng toán thù (ghi bên trên hoá solo ) Received with thanks; Payment received; Paid payable Thanh hao tân oán bằng tiền mặt Payable in cash khổng lồ liquidate; khổng lồ eliminate Có vấn đề đề nghị tkhô cứng toán cùng với ai To have a bone lớn pichồng with somebody; khổng lồ have an old score lớn settle with somebody; khổng lồ settle/lớn square accounts with somebody toàn thân

*