Các thuật ngữ giờ đồng hồ Anh vào kế tân oán – tài chính cực kỳ đặc biệt cho những sinc viên và tín đồ đi làm trong siêng ngành kế toán thù - tài thiết yếu.

tracnghiem123.com tham khảo và share tới bạn các bạn sinch viên học tập chuyên ngành kế tân oán – tài chính cùng các bạn thao tác làm việc vào chuyên ngành này các thuật ngữ giờ đồng hồ Anh vào kế toán thù – tài chính cần thiết cho quá trình của chúng ta.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Chanh Dây Tiếng Anh Là Gì, Chanh Dây In English

Quý khách hàng cần bổ sung ngay để có thể học tốt giờ đồng hồ Anh giao tiếp.

=> Từ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành kế toán

=> 107 từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh – chủ thể nghề nghiệp

=> Cách học tự vựng tiếng Anh hiệu quả nhất

*

Các thuật ngữ giờ Anh trong kế toán – tài chính

- Appropriation of profit: Phân phối lợi nhuận

- Authorized capital: Vốn điều lệ

- Break-even point: Điểm hòa vốn

- Business entity concept: Nguyên ổn tắc doanh nghiệp là 1 thực thể

- Business purchase: Mua lại doanh nghiệp

- Called-up capital: Vốn đã gọi

- Calls in arrear: Vốn Hotline trả sau

- Capital expenditure: giá cả đầu tư

- Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn tiền cổ phần

- Capital: Vốn

- Carriage inwards: túi tiền chuyển động hàng hóa mua

- Carriage outwards: túi tiền chuyển vận sản phẩm & hàng hóa bán

- Carriage: Chi tiêu vận chuyển

- Carrying cost: Ngân sách bảo đảm mặt hàng lưu kho

- Cash book: Sổ tiền mặt

- Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

- Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

- Cash flow statement: Bảng so với lưu chuyển tiền mặt

- Category method: Phương pháp chủng loại

- Causes of depreciation: Các lý do tính khấu hao

- Cheques: Sec (đưa ra phiếú)

- Clochồng cards: Thẻ bấm giờ

- Closing an account: Khóa một tài khoản

- Closing stock: Tồn kho cuối kỳ

- Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản tkhô nóng toán

- Company accounts: Kế toán công ty

- Company Act 1985: Luật cửa hàng năm 1985

- Compensating errors: Lỗi từ bỏ triệt tiêu

- Concepts of accounting: Các chính sách kế toán

- Conservatism: Nguyên ổn tắc thận trọng

- Consistency: Nguim tắc độc nhất quán

- Control accounts : Tài khoản kiểm tra

- Conventions: Quy ước

- Conversion costs: Chi phí chế biến

- Cost accumulation: Sự tập vừa lòng đưa ra phí

- Cost application: Sự phân chia đưa ra phí

- Cost concept: Nguyên ổn tắc giá phí tổn lịch sử

- Cost object: Đối tượng tính giá bán thành

- Cost of goods sold: Nguyên giá bán hàng bán

- Credit balance: Số dư có

- Credit note: Giấy báo có

- Credit transfer: Lệnh chi

- Creditor: Chủ nợ

- Cummulative preference share: Cổ phần chiết khấu có tích lũy

- Cumulative sầu preference shares: Cổ phần ưu tiên tất cả tích lũy

- Curent liabilities: Nợ ngắn hạn

- Current accounts: Tài khoản vãng lai

- Current assets: Tài sản giữ động

- Current ratio: Hệ số lưu lại hoạt

- Debenture interest: Lãi trái phiếu

- Debentures: Trái phiếu, giấy nợ

- Debit note: Giấy báo Nợ

- Debtor: Con nợ

- Depletion: Sự hao cạn

- Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín

- Depreciation: Khấu hao

- Direct costs: Ngân sách chi tiêu trực tiếp

- Directors: Hội đồng quản lí trị

- Directors’ remuneration: Thù kyên ổn thành viên Hội đồng quản lí trị

- Discounts allowed: Chiết khấu phân phối hàng

- Discounts received: Chiết khấu cài đặt hàng

- Discounts: Chiết khấu

- Dishonored cheques: Sec bị trường đoản cú chối

- Disposal of fixed assets: Tkhô giòn lý tài sản vắt định

- Dividends: Cổ tức

- Double entry rules: Các hình thức cây bút toán kép

- Drawing: Rút vốn

- Dual aspect concept: Ngulặng tắc tác động kép

- Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị tương đương

- Equivalent units: Đơn vị tương đương

- Errors: Sai sót

- Expenses prepaid: túi tiền trả trước

- Factory overhead expenses: Ngân sách chi tiêu cai quản phân xưởng

- FIFO (First In First Out): Pmùi hương pháp nhập trước xuất trước

- Final accounts: Báo cáo quyết toán

- Finished goods: Thành phẩm

- First call: Lần Gọi thứ nhất

- Fixed assets: Tài sản thay định

- Fixed capital: Vốn nỗ lực định

- Fixed expenses: Định giá tiền / Chi phí cụ định

- General ledger: Sổ cái

- General reserve: Quỹ dự trữ chung

- Going concerns concept: Nguim tắc vận động thọ dài

- Goods stolen: Hàng bị tấn công cắp

- Goodwill: Uy tín

- Gross loss: Lỗ gộp

- Gross loss: Lỗ gộp

- Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp

- Gross profit: Lãi gộp

- Gross profit: Lãi gộp

*

Các thuật ngữ giờ đồng hồ Anh trong kế tân oán – tài chính

- Historical cost: Giá phí kế hoạch sử

- Horizontal accounts: Báo cáo quyết toán thù dạng chữ T

- Impersonal accounts: Tài khoản giá tiền tkhô hanh toán

- Imprest systems: Chế độ trợ thì ứng

- Income tax: Thuế thu nhập

- Increase in provision: Tăng dự phòng

- Indirect costs: giá thành loại gián tiếp

- Installation cost: giá thành lắp ráp, chạy thử

- Intangible assets: Tài sản vô hình

- Interpretation of accounts: Phân tích các báo cáo quyết toán

- Invested capital: Vốn đầu tư

- Investments: Đầu tư

- Invoice: Hóa đơn

- Issue of shares: Phát hành cổ phần

- Issued capital: Vốn phạt hành

- Issued nội dung capital:Vốn CP vạc hành

- Job-order cost system: Hệ thống hạch tân oán chi phí phân phối theo công việc/ loạt sản phẩm

- Journal entries: Bút ít toán thù nhật ký

- Journal: Nhật ký kết chung

- Liabilities: Công nợ

- LIFO (Last In First Out): Phương thơm pháp nhập sau xuất trước

- Limited company: Shop chúng tôi trách rưới nhiệm hữu hạn

- Liquidity ratio: Hệ số năng lực tkhô cứng toán

- Liquidity: Khả năng tkhô giòn toán thù bằng tiền phương diện (tính lỏng/ tính thanh khoản)

- Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn

- Loss: Lỗ

- Machine hour method: Phương pháp tiếng máy

- Manufacturing account: Tài khoản sản xuất

- Margin: Tỷ suất lãi bên trên giá bán bán

- Mark-up: Tỷ suất lãi bên trên giá vốn

- Matching expenses against revenue: Khế phù hợp ngân sách với thu nhập

- Materiality: Tính trọng yếu

- Materials: Nguim đồ gia dụng liệu

- Money mesurement concept: Ngulặng tắc thước đo bởi tiền

- Nature of depreciation: Bản chất của khấu hao

- Net assets: Tài sản thuần

- Net book value: Giá trị thuần

- Net loss: Lỗ ròng

- Net profit: Lãi ròng

- Net realizable value: Giá trị thuần tiến hành được

- Nominal accounts: Tài khoản định danh

- Nominal ledger: Sổ tổng hợp

- Non-cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi không tích lũy

- Notes to lớn accounts: Ghi chụ của báo cáo quyết toán

- Objectivity: Tính khách hàng quan

- Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu

- Opening entries: Các bút toán bắt đầu doanh nghiệp

- Opening stock: Tồn kho đầu kỳ

- Operating gains: lợi nhuận vào hoạt động

- Ordinary shares: Cổ phần thường

- Original entry, errors : Lỗi tạo nên tự nhật ký

- đầu ra in equivalent units: Lượng sản phẩm tính theo đơn vị chức năng tương đương

- Overdraft: Nợ thấu chi

- Overhead application base: Tiêu thức phân bổ chi phí làm chủ phân xưởng

- Overhead application rate: Hệ số phân chia chi phí cai quản phân xưởng

- Oversubscription of shares: Đăng cam kết CP quá mức

- Paid-up capital: Vốn sẽ góp

- Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá

- Periodic stock: Pmùi hương pháp theo dõi và quan sát tồn kho định kỳ

- Perpetual stock: Phương thơm pháp theo dõi và quan sát tồn kho liên tục

- Personal accounts: Tài khoản tkhô giòn toán

- Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí

- Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

- Physical deteration: Sự hao mòn vật dụng chất

- Physical units: Đơn vị (thành phầm thực tế)

- Posting: Vào sổ tài khoản

- Predetermined application rate: Hệ số phân chia chi phí định trước

- Preference shares: Cổ phần ưu đãi

- Preliminary expenses: Chi tiêu khởi lập

- Prepaid expenses: Ngân sách chi tiêu trả trước

- Prime cost: Giá thành cơ bản

- Principle, error of: Lỗi định khoản

- Private company: công ty chúng tôi tứ nhân

- Process cost system: Hệ thống hạch tân oán CPSX theo tiến trình công nghệ

- Product cost: Giá thành sản phẩm

- Production cost: giá thành sản xuất

- Profit và loss account: Tài khoản kết quả

- Profitability: Khả năng sinh lời

- Profits: ROI, lãi

- Provision for depreciation: Dự phòng khấu hao

- Provision for discounts: Dự chống tách khấu

- Reducing balance method: Phương thơm pháp giảm dần

- Straight-line method: Pmùi hương pháp mặt đường thẳng

- Uncalled capital: Vốn không gọi

- Working capital: Vốn giữ động (hoạt động)

*

Học chịu khó những thuật ngữ giờ Anh trong kế toán thù – tài chính

Các thuật ngữ giờ đồng hồ Anh trong kế toán – tài chính phía trong tiếng Anh chăm ngành kế toán, cần các bạn buộc phải học tập chịu khó để ghi lưu giữ. Nếu không biết biện pháp học thuật ngữ thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm các nội dung bài viết sống thể loại bí quyết học từ vựng tiếng Anh nhé, nội dung bài viết tại chỗ này giải đáp cụ thể cho mình phương pháp học tập đúng. Hãy đăng kí học tiếng Anh tại tracnghiem123.com với suốt thời gian học tập tổng thể trường đoản cú A -> Z nhằm chúng ta đầy niềm tin sống những cơ hội số đông chỗ.