English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese tracnghiem123.comVietnameseEnglish-Vietphái mạnh TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân từ Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary

Bạn đang xem: Tận mắt chứng kiến tiếng anh là gì

*

witness witnessdanh tự sự làm cho chứng; lời chứng; vật chứng to gọi someone to lớn witness hotline tín đồ nào ra có tác dụng chứng khổng lồ give sầu witness on behalf of an accused person đưa ra lời hội chứng bênh vực một bị cáo his ragged clothes were (a) witness to lớn his poverty quần áo rách nát xác xơ của anh ta là vật chứng cho sự bần hàn của anh ấy ta nlỗi eye-witness the witnesses of an accident những người dân tận mắt chứng kiến một tai nạn đáng tiếc I was a witness to lớn their quarrel tôi là fan tận mắt chứng kiến cuộc bao biện lộn của mình (pháp lý) nhân hội chứng, bạn có tác dụng hội chứng lớn be called as a witness được Điện thoại tư vấn ra có tác dụng hội chứng witness for the defence; defence witness nhân bệnh mang đến bên bị witness for the prosecution; prosecution witness nhân bệnh mang đến nguyên đơn the witness was cross-examined by the defending counsel nhân chứng được khí cụ sư gượng nhẹ đến đối hội chứng will you act as witness lớn the agreement between us? anh làm cho hội chứng cho hợp đồng giữa chúng tôi được không? to bear witness lớn something cung ứng dẫn chứng đến dòng gì; xác thực He/His evidence bore witness to lớn my testimony minh chứng của anh ý ta chỉ dẫn đã xác nhận mang lại lời knhì của tớ the new housing bears witness khổng lồ the energy of the Council lịch trình cung cấp nhà bắt đầu đang minh chứng năng lượng của Hội đồng ngoại động tự tận mắt chứng kiến to witness an accident, a murder chứng kiến một tai nạn, một án mạng we were witnessing the most important scientific development of this century họ vẫn chứng kiến bước tiến quan trọng đặc biệt độc nhất vô nhị về kỹ thuật trong ráng kỷ này (pháp lý) làm triệu chứng to witness a signature/will làm hội chứng cho 1 chữ ký/di chúc khổng lồ witness the signing of a contract làm hội chứng cho Việc cam kết một vừa lòng đồng khổng lồ witness the signing of a contract có tác dụng bệnh mang đến vấn đề ký một phù hợp đồng (to lớn witness to lớn something) (pháp lý) giới thiệu bằng chứng về đồ vật gi trước toà án; đối bệnh to witness khổng lồ the truth of a statement đối hội chứng hầu hết lời khai là đúng sự thật

Xem thêm: Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự Tuyển Sinh 2015, Điểm Chuẩn Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự Năm 2016

*

/"witnis/ danh tự sự làm hội chứng khổng lồ Điện thoại tư vấn someone to witness Call bạn như thế nào ra làm hội chứng dẫn chứng, chứng cứ, bằng cớ; đồ gia dụng có tác dụng chứng; lời knhị làm cho hội chứng lớn bear witness to làm cho bằng chứng mang đến in witness of để triển khai bởi cho tất cả những người chứng kiến ((thường) eyes witness) the witness of an accident người chứng kiến một tai nạn (pháp lý) nhân chứng, tín đồ làm triệu chứng witness for the defence nhân hội chứng mang lại bên bị tín đồ ghi nhận, tín đồ có tác dụng bệnh (vào đn tự, tờ khai) nước ngoài rượu cồn từ bỏ tận mắt chứng kiến lớn witness an accident chứng kiến một tai nạn đáng tiếc chứng tỏ, để lòi ra, nói lên her place face witnessed her agitation dung nhan phương diện tái ngắt chứng tỏ cô ta bối rói (pháp lý) có tác dụng hội chứng đến khổng lồ witness the good intention of làm bệnh đến dự định xuất sắc của cam kết chứng nhận khổng lồ witness a will cam kết ghi nhận một tờ di chúc nội rượu cồn tự có tác dụng triệu chứng lớn witness for an accused person làm cho hội chứng gỡ tội cho một bạn bị cáo xác thực