Thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán thông dụng - Để công việc của người tiêu dùng được dễ ợt và thuận lợi rộng, chúng ta luôn luôn phải có kỹ năng về tiếng Anh siêng ngành. Đối với ngành kế toán cũng như vậy. Sau trên đây, Cửa Hàng chúng tôi đang tổng hợp list từ vựng tiếng anh siêng ngành kế toán - kiểm tân oán cơ mà các bạn giỏi gặp mặt vào nghành nghề dịch vụ này, hi vọng bọn chúng sẽ giúp đỡ các bạn dễ dàng thao tác vào môi trường thiên nhiên kế toán- kiểm tân oán bởi giờ đồng hồ Anh tiện lợi rộng.

Bạn đang xem: Số dư đầu kỳ tiếng anh

Bạn sẽ xem: Số dư vào đầu kỳ giờ đồng hồ anh là gì


*

** Dưới đây là đa số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế tân oán thịnh hành duy nhất hiện thời, cùng Shop chúng tôi mày mò qua nhé!

1. Accounting entry: cây viết toán

2. Accrued expenses: Ngân sách cần trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán

5. Advances khổng lồ employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng phẳng phiu kế toán

8. Bookkeeper: fan lập báo cáo

9. Capital construction: xây cất cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hvà : Tiền phương diện trên quỹ

13. Cash in transit: Tiền sẽ chuyển

14. Cheông xã and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Chi tiêu xây đắp cơ bạn dạng dlàm việc dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn cung cấp hàng

17. Current assets: Tài sản lưu giữ hễ cùng đầu tư nlắp hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn mang đến hạn trả

19. Deferred expenses: túi tiền hóng kết chuyển

trăng tròn. Deferred revenue: Người sở hữu trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia sản cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định mướn tài chính

24. Equity và funds: Vốn và quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: túi tiền hoạt động tài chính

28. Extraordinary expenses: Chi phí bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguim giá chỉ tài sản cố định hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản nuốm định

37. General và administrative expenses: giá thành làm chủ doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập vận động tài chính

42. Instruments & tools: Công thay, hình thức vào kho

43. Intangible fixed asphối costs: Nguyên giá bán gia sản cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment và development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển

48. Itemize: Mnghỉ ngơi tiểu khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguim giá tài sản thắt chặt và cố định mướn tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ đề xuất trả

52. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản chi tiêu tài chính nhiều năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp vay vốn, ký cược, ký quỹ dài hạn

56. Long-term security investments: Đầu tứ chứng khoán thù dài hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

Quý Khách đang xem: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế tân oán thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định cùng đầu tư dài hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận tự chuyển động SXKD

64. Other current assets: Tài sản giữ động khác

65. Other funds: Nguồn ngân sách đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản yêu cầu thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn công ty slàm việc hữu

71.

Xem thêm: Phát Sóng Tiếng Anh Là Gì ? Tiếng Anh Lĩnh Vực Truyền Hình, Truyền Thông

Payables to lớn employees: Phải trả công nhân viên

72. Prepaid expenses: túi tiền trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ vận động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng sở hữu đang đi trên đường

77. Raw materials: Các nguyên liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: Các khoản buộc phải thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản sút trừ

84. Sales expenses: giá cả bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng phân phối bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay ngắn thêm hạn

88. Short-term investments: Các khoản chi tiêu tài chính ngắn thêm hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nđính hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp, ký kết cược, cam kết quỹ nđính thêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư hội chứng khoán ngắn thêm hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn ghê doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản thừa chờ xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

95. Taxes và other payables lớn the State budget---- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

96. Total assets: Tổng cùng tài sản

97. Total liabilities and owners" equity: Tổng cùng nguồn vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen ttận hưởng với phúc lợi

** Một số tự vựng chuyên ngành Lúc kế tân oán thao tác với ngân hàng:

1. Account holder: chủ tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ đề nghị trả

3. Accounts receivable: tài khoản nên thu

4. Accrual basi: phương pháp kế toán thù dựa vào dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lợi nhuận chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: chủ thẻ

12. Cash basis: phương thức kế toán thù dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng từ tiền gửi

14. Clear: thanh hao toán bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc tkhô giòn toán thù bởi đưa khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

đôi mươi. Deficit: thâm nám hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự bớt giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thỏng ủy nhiệm

26. Non-thẻ instrument: phương tiện tkhô hanh toán thù ko dùng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: CP ngân quỹ

** Một số từ vựng liên quan mang lại kế tân oán cai quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General and administrative sầu expenses: túi tiền cai quản doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: túi tiền hoạt động tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán thù viên công bệnh (cpa)

10. Issued capital: Vốn phân phát hành

11. Working capital: Vốn lưu lại động

12. Carrying cost: túi tiền bảo tồn mặt hàng lưu kho

13. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : Ngulặng tắc giá gốc

** Các phương pháp vào giờ đồng hồ anh tiếp xúc siêng ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn sản phẩm cung cấp ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh ngthương lượng mại là nhà yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid khổng lồ supplier + Contra between trade receivable and trade payable = số dư nợ bắt buộc trả cuối kỳ – số dư nợ bắt buộc trả đầu kỳ + những khoản chiết khấu cảm nhận + Các khoản tiền nợ trả mang đến công ty cung cấp + bù trừ thân nợ buộc phải thu và nợ đề xuất trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá trị còn lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các cam kết hiệu viết tắt vào tiếng anh tiếp xúc siêng ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest and tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation & amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Pmùi hương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế toán thù thông dụng

Để hoàn toàn có thể làm tốt rộng trong từng nghành nghề của ngành kế toán thù, thì ngay lập tức cất cánh giờ đồng hồ các bạn phải triết lý Xu thế phát triển trong sự nghiệp của mình. Mà hoàn toàn có thể phương pháp giỏi với công dụng độc nhất cất cánh giờ đồng hồ là không kết thúc cải thiện kỹ năng tương tự như tay nghề thao tác làm việc của mình qua những khóa đào tạo kế toán sinh sống những trung chổ chính giữa.

Chulặng mục: Tin Tức