Tín vật đấng Christ tại miền nam bộ Phi Châu cũng phải ứng phó cùng với phần lớn phong tục tương quan mang đến sự sẩy thai với thai bị tiêu diệt lúc sinh ra.

Bạn đang xem: Sảy thai tiếng anh là gì


Rồi anh hiểu mang đến bà nghe Ê-sai 65:đôi mươi, 23 với giải thích rằng đằng sau sự thống trị của Nước Đức Chúa Ttách, sự sẩy thai với thai chết Khi sinh ra đã không hề xẩy ra nữa.
Then he read to her Isaiah 65:20, 23, explaining that under God’s Kingdom miscarriages và stillbirths will not occur.
Nếu do do sự bất toàn bạn bà bầu bị sẩy thai xuất xắc người con sanh ra bị bị tiêu diệt, bố mẹ không thể tạo nên đứa tthấp sống quay trở lại được.
(Psalm 139:13, 15; Ecclesiastes 11:5) If some physical imperfection causes a miscarriage or a stillbirth, they cannot bring the dead child to lớn life.
Theo phương pháp tương tự, các ngôi trường đúng theo sẩy thai từ phạt rất có thể được biểu đạt thuộc biện pháp nhỏng sự lắc đầu cấy ghxay.

Xem thêm: Ông Già Noel Trong Tiếng Anh Là Gì ? Tên Ông Già Noel Bằng Tiếng Anh


In the same way, many cases of spontaneous abortion may be described in the same way as maternal transplant rejection.
Vào tháng 2 năm 1961, lần mang thai máy nhị của chính mình, Plath của bị sẩy thai- bài bác thơ Parliament Hill Fields cũng có đề cập sự khiếu nại này.
In February 1961, Plath"s second pregnancy ended in miscarriage; several of her poems, including "Parliament Hill Fields", address this event.
Sau một đợt sẩy thai năm 1534, Henry xem bài toán Anne không thể sinh con trai đến ông là 1 sự làm phản.
Ngày 29 mon một năm 1536, Khi Anne sẩy thai một nam nhi, nhà vua suy xét lại về sự cnóng đân oán theo Kinch Thánh sẽ ám ảnh ông trong cả vào cuộc hôn nhân gia đình cùng với Catherine Aragon.
On 29 January 1536, when Anne miscarried a son, the king began lớn reflect again on the biblical prohibitions that had haunted hyên during his marriage with Catherine of Aragon.
Nếu 215 triệu thanh nữ này được sử dụng những giải pháp tránh thai an ninh.... đã làm cho giảm khoảng tầm 22 triệu ca sinc ngoại trừ ý muốn; 25 triệu vụ phá thai không hẳn thực hiện; với 7 triệu vụ sẩy thai....Nếu những nhu yếu về các biện pháp rời thai hồ hết được thỏa mãn nhu cầu (cùng trả thiết không có sự chuyển đổi vào hình thức phá thai)...số lượng những vụ phá thai không bình yên đang sút 73% tự trăng tròn triệu xuống 5.5 triệu."
If the 215 million women with unmet need used modern family planning methods.... would result in about 22 million fewer unplanned births; 25 million fewer abortions; và seven million fewer miscarriages....If women’s contraceptive sầu needs were addressed (và assuming no changes in abortion laws)...the number of unsafe abortions would decline by 73% from trăng tròn million khổng lồ 5.5 million."
Danh sách truy vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M