MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BAN BÍ THƯ --------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT nam giới ---------------

Số: 97-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 22 mon 3 năm 2004


QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦAĐẢNG BỘ, bỏ ra BỘ CƠ SỞ trong CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP (TRƯỜNG HỌC, BỆNH VIỆN, VIỆNNGHIÊN CỨU...)

- địa thế căn cứ Điều lệĐảng, nghị quyết Đại hội đại biểu cả nước lần đồ vật IX của Đảng, những nghị quyếtcủa Ban Chấp hành tw và Bộ chính trị (khoá IX);

- địa thế căn cứ Hiến phápnước cùng hoà buôn bản hội công ty nghĩa Việt Nam;

- địa thế căn cứ đặc điểmcủa đơn vị chức năng sự nghiệp;

Ban bí thư quy địnhchức năng, trách nhiệm của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong những đơn vị sự nghiệp nhưsau :

I- CHỨC NĂNG

Điều1.

Bạn đang xem: Quy định 97 năm 2004 của ban bí thư

Đảng bộ, bỏ ra bộ cơ sở trong những đơn vị sự nghiệp là hạtnhân bao gồm trị, lãnh đạo triển khai đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng,pháp luật của phòng nước; lãnh đạo triển khai có công dụng các chủ trương, nhiệmvụ, công tác của đơn vị; ngừng nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cấp đờisống đồ vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; gây ra đảng bộ,chi cỗ và đơn vị vững mạnh.

II-NHIỆM VỤ

Điều2. Lãnh đạo tiến hành nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng.

1- chỉ huy xây dựngvà tiến hành có công dụng các công ty trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơnvị theo như đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật ở trong phòng nước, trả thànhnghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước, nâng cao đời sống đồ vật chất, tinhthần của cán bộ, đảng viên cùng quần chúng.

2- chỉ huy cán bộ,đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động vui chơi của đơn vị theo đúng đường lối,chính sách của Đảng, pháp luật trong phòng nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, pháthuy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, cách thức làm việc,nâng cao công dụng công tác, xong tốt những nhiệm vụ được giao.

3- Lãnh đạo xâydựng và tiến hành Quy chế dân chủ cửa hàng ở đối chọi vị, phát huy quyền quản lý củacán bộ, đảng viên cùng quần chúng, tranh đấu chống quan liêu, tham nhũng, lãngphí, trù dập, ức ức hiếp quần bọn chúng và những hiện tượng xấu đi khác, độc nhất là nhữngtiêu cực trong tuyển chọn sinh, cung cấp văn bằng, hội chứng chỉ, khám chữa trị bệnh, nghiên cứukhoa học với trong các hoạt động văn hoá, thể thao...

4- chỉ đạo thực hiệnnhiệm vụ quốc phòng toàn dân, duy trì vững an ninh chính trị và lẻ tẻ tự an toàn xãhội trong đối kháng vị. Đoàn kết nội bộ, đề cao niềm tin cảnh giác cách mạng, đấutranh chống âm mưu "diễn đổi thay hoà bình" của các thế lực thù địch; giữgìn kín đáo quốc gia, bảo đảm chính trị nội bộ, đảm bảo an toàn tài sản của phòng nước vàcủa 1-1 vị.

Điều3. Lãnh đạo công tác tư tưởng.

1- liên tục giáodục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, tác phong hồ Chí Minhcho cán bộ, đảng viên cùng quần chúng; phạt huy truyền thống lâu đời yêu nước, yêu thương chủnghĩa làng hội, xây dựng lòng tin làm chủ, tình đoàn kết, hợp tác ký kết và giúp đỡ lẫnnhau trong công nhân, viên chức; kịp thời nắm bắt tâm tư, hoài vọng của cánbộ, đảng viên, quần chúng để giải quyết và xử lý và báo cáo lên cấp trên.

2- đúng lúc phổ biến,quán triệt nhằm cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đườnglối, cơ chế của Đảng, pháp luật ở trong phòng nước và các chủ trương, nhiệm vụcủa solo vị, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ bao gồm trị, kỹ năng và kiến thức vànăng lực công tác làm việc cho cán bộ, đảng viên.

3- chỉ huy cán bộ,đảng viên với quần chúng tranh đấu chống các quan điểm sai trái, bốn tưởng cơhội, thực dụng, cục bộ, bản vị, các hành vi nói, viết và có tác dụng trái với đườnglối, chế độ của Đảng, pháp luật của phòng nước; những biểu lộ mất dân chủ,gia trưởng, độc đoán, tác phong quan lại liêu, thiếu niềm tin trách nhiệm, tinhthần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái và khủng hoảng về phẩmchất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Điều4. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ.

1- cung cấp uỷ lãnh đạo xâydựng và tiến hành chủ trương về khiếu nại toàn tổ chức, sắp đến xếp cỗ máy và quy chếhoạt hễ của 1-1 vị.

2- cung cấp uỷ chỉ huy xâydựng quy hoạch, chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán cỗ và dìm xét, tiến công giá, bổnhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật... So với cánbộ ở trong thẩm quyền thống trị của cung cấp uỷ. Chỉ đạo việc triển khai các quyết địnhđó. Chú ý phát hiện, đào tạo, tu dưỡng và trở nên tân tiến tài năng.

3- cung cấp uỷ lời khuyên ýkiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của đơn vịthuộc thẩm quyền của cấp trên.

Điều5. Lãnh đạo những đoàn thể nhân dân.

1- Lãnh đạo các đoànthể quần chúng trong đơn vị xây dựng tổ chức triển khai vững mạnh, thực hiện đúng chức năng,nhiệm vụ theo cơ chế định và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền thống trị củacán bộ, đảng viên với quần chúng, tăng mạnh các phong trào thi đua, triển khai cóhiệu quả các nhiệm vụ được giao.

2- Lãnh đạo các đoànthể nhân dân cùng cán bộ, đảng viên, quần bọn chúng trong đơn vị tham gia kiến tạo vàbảo vệ đường lối, cơ chế của Đảng, pháp luật ở trong nhà nước, các chủ trương,nhiệm vụ của đối kháng vị.

Điều6. Xây dựng tổ chức đảng.

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Viện Mở Hà Nội Năm 2021, Điểm Chuẩn Viện Đại Học Mở Hà Nội 2020 Chính Xác

1- Đề ra công ty trương,nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, đưa ra bộ trong sạch, vững mạnh; nâng caonăng lực lãnh đạo, sức hành động của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, độc nhất làviệc phát hiện và chiến đấu chống quan tiền liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và các biểuhiện xấu đi trong đối chọi vị. Tiến hành đúng các nguyên tắc tổ chức triển khai và sinh hoạtđảng, độc nhất là nguyên tắc triệu tập dân chủ, cơ chế tự phê bình với phê bình;thực hiện có nền nếp và cải thiện chất lượng sống đảng, nhất là sinh hoạtchi bộ, đảm bảo an toàn tính lãnh đạo, tính giáo dục đào tạo và tính chiến đấu.

2- Giáo dục, rèn luyệnđội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện xuất sắc cácnhiệm vụ được giao; xây đắp kế hoạch cùng tạo đk để đảng viên thực hiệnnhiệm vụ học tập tập, không ngừng cải thiện trình độ về đông đảo mặt.

3- cấp cho uỷ xuất bản kếhoạch, biện pháp thống trị đảng viên, phân công trách nhiệm và tạo điều kiện chođảng viên chấm dứt nhiệm vụ được giao; thực hiện xuất sắc việc trình làng đảngviên sẽ công tác liên tục giữ mối tương tác với chi uỷ, đảng uỷ cửa hàng vàgương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân vị trí cư trú. Làm giỏi công ảnh hưởng tác động viên,khen thưởng, kỷ luật pháp đảng viên; biểu dương, tán thưởng kịp thời phần lớn cán bộ,đảng viên gồm thành tích xuất sắc, xử trí nghiêm, kịp thời phần nhiều cán bộ, đảngviên vi phạm luật Điều lệ Đảng, pháp luật ở trong nhà nước.

4- Làm giỏi công táctạo mối cung cấp và trở nên tân tiến đảng viên, đảm bảo an toàn về tiêu chuẩn và quy trình; chútrọng đối tượng là sum họp thanh niên cùng sản hcm và hồ hết quầnchúng ưu tú, xuất sắc về siêng môn, nghiệp vụ.

5- Xây dựng cung cấp uỷ cóđủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên cùng quần chúng tínnhiệm. Nói chung, túng bấn thư cung cấp uỷ nên là cán cỗ lãnh đạo của đối chọi vị, tiêu biểucho đảng bộ, đưa ra bộ, đoàn kết, tập hợp được cho cán bộ, đảng viên cùng quần chúng.

6- cấp cho uỷ thường xuyên xuyênkiểm tra tổ chức triển khai đảng với đảng viên chấp hành điều lệ, nghị quyết, thông tư củaĐảng, thiết yếu sách, pháp luật của phòng nước và Quy định của cục Chính trị về nhữngđiều đảng viên không được làm. Định kỳ hằng năm, cấp cho uỷ tổ chức để quần chúngtham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức triển khai đảng và vai trò tiền phong, gương mẫucủa cán bộ, đảng viên.

III-QUAN HỆ CỦA ĐẢNG BỘ, đưa ra BỘ VỚI THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ VÀ CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN

Điều7. Đối với thủ trưởng đối kháng vị.

1- Đảng bộ, đưa ra bộ,cấp uỷ đảm bảo an toàn và tạo đk để thủ trưởng đối chọi vị triển khai trách nhiệm,quyền hạn được giao; thủ trưởng 1-1 vị đảm bảo an toàn và tạo điều kiện để đảng bộ, chibộ thực hiện Quy định này. Cung cấp uỷ thường xuyên thông tin với thủ trưởng 1-1 vịý loài kiến của đảng viên, quần bọn chúng về việc triển khai các trách nhiệm và chủ yếu sách,chế độ trong đối kháng vị.

2- Định kỳ (3 tháng, 6tháng, 1 năm, vào thời điểm đại hội đảng) và bỗng nhiên xuất khi bao gồm yêu cầu, thủ trưởng đơnvị report với cấp uỷ hoặc đại hội về tình hình thực hiện các mặt công tác vànhững công ty trương, nhiệm vụ tới đây của đối kháng vị; cung cấp uỷ hoặc đảng bộ, chi bộ thảoluận, ra nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng và lãnh đạo đảng viên, quầnchúng trong đơn vị chức năng thực hiện.

3- bí thư, thủ trưởngđơn vị phải phụ trách trước quy định và tổ chức đảng lúc để xảy ra quanliêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu rất trong đơn vị. Lúc đảng uỷ, bỏ ra uỷ cơsở cùng thủ trưởng đơn vị chức năng có ý kiến khác biệt thì thủ trưởng đơn vị quyết địnhtheo quyền lợi và chịu trách nhiệm về quyết định đó, đồng thời cấp uỷ cùng thủtrưởng đơn vị cùng report lên cấp cho trên tất cả thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều8. Đối với những đoàn thể nhân dân.

Định kỳ (3 tháng, 6tháng, 1 năm) hoặc bất chợt xuất khi bao gồm yêu cầu, cung cấp uỷ thao tác làm việc với các đoàn thể,nắm tình hình buổi giao lưu của từng đoàn thể để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịpthời.

Điều9. Đối với cấp cho uỷ và chính quyền địa phương.

Cấp uỷ tạo ra mốiquan hệ ngặt nghèo với cấp cho uỷ và cơ quan ban ngành địa phương nơi gồm trụ sở đơn vị đóngvà nơi gồm cán bộ, đảng viên của đơn vị chức năng cư trú, để phối hợp công tác cùng quản lýcán bộ, đảng viên.

IV- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều10. Tổ chức thực hiện.

1- những tỉnh uỷ, thànhuỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, những cấp uỷ cấp trên thẳng của tổ chức triển khai cơsở đảng có nhiệm vụ chỉ đạo, gợi ý và soát sổ việc tiến hành Quy địnhnày.

2- căn cứ Quy định nàyvà các văn phiên bản hướng dẫn của cấp uỷ cấp cho trên, đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cácđơn vị sự nghiệp gây ra quy chế chuyển động cụ thể để thực hiện.

Điều11. Hiệu lực thực thi hiện hành thi hành.