Tháng 5 năm 2009, COROT-1b trở thành hành tinh ngoại vi đầu tiên mà các quan sát quang phổ (trái với hồng ngoại) được báo cáo.

Bạn đang xem: Quả hồng tiếng anh là gì


In May 2009 COROT-1b became the first extrasolar planet for which optical (as opposed to infrared) observations of phases were reported.
Trong khi trà xanh, "chaksol" hay "chugno", được uống thường xuyên nhất, thì các loại trà khác như "Beoksoryung" Chunhachoon, Woojeon, Jakseol, Jookro, Okcheon, và trà hoa cúc bản địa, trà lá trái hồng hoặc trà ngải cứu được thưởng thức vào những khoảng thời gian nhất định trong năm.
While green tea, "chaksol" or "chugno", is most often served, other teas such as "Byeoksoryung" Chunhachoon, Woojeon, Jakseol, Jookro, Okcheon, as well as native chrysanthemum tea, persimmon leaf tea, or mugwort tea may be served at different times of the year.
Năm 2007, hãng trang sức Garrard & Co đã đăng lên trang web của mình một viên hồng ngọc hình trái tim nặng 40.63 cara.
The one on the right comes from a yellow surface, in shadow, oriented facing the left, viewed through a pinkish medium.
Trái với hệ thống hồng ngoại dự báo bình thường, một hệ thống IRST sẽ quét không gian xung quanh máy bay tương tự như công việc của radar hướng dẫn (hay thậm chí điện tử).
As opposed to an ordinary forward looking infrared system, an IRST system will actually scan the space around the aircraft similarly to the way in which mechanically (or even electronically) steered radars work.
Now the really hot pink and red areas are those parts of the world that receive the highest amounts of UV during the year.
Trong Lực lượng Vũ trang Canada và Cảnh sát Hoàng gia Canada, các cấp bậc cao cấp nhất mặc áo khoác năm 1957 như một huy hiệu, thể hiện sự thật rằng họ đã nhận được lệnh của Nữ hoàng (trái ngược với | hoa hồng cho sĩ quan).
In the Canadian Armed Forces and Royal Canadian Mounted Police, the most senior non-commissioned ranks wear the 1957 version of the coat of arms as a badge of rank, representing the fact that they have received the Queen"s warrant (as opposed |to the Queen"s commission for officers).
Joey (sinh ngày 15 tháng 6 năm 1991) là một con gián có thân màu tím hồng, đầu màu tím xanh với mắt phải màu hồng (đỏ) và mắt trái màu vàng, và là anh trai.

Xem thêm: Người Đàn Bà Quý Phái Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Quý Phái Trong Tiếng Việt


Joey (born 15 June 1991) is a purple-pink body, purple-blue head roach with a pink right eye (originally red) and yellow left eye, and the oldest brother.
Cuộc duyệt xét cho biết rằng bộ phim nên được rút ngắn khoảng nửa giờ, với những cảnh liên quan tới âm nhạc của các vật nuôi, một số trình tự đuổi theo và sự kịch tính của Đại hồng thủy Trái Đất đã được rút ngắn hoặc cắt bỏ.
The review stated that the film should have been shortened by about half an hour, with scenes involving musical interludes of the pets, certain chase sequences and the climactic cataclysm of Earth be shortened or cut out.
Những phát xạ mạnh nhất đều ở trong quang phổ hồng ngoại (IR), và những máy thám sát hồng ngoại trên Trái Đất quá thiếu chính xác ở thời điểm ấy để sẵn sàng xác định bất kỳ ngôi sao lùn nâu nào.
Their strongest emissions are in the infrared (IR) spectrum, and ground-based IR detectors were too imprecise at that time to readily identify any brown dwarfs.
Đã có một trận Đại Hồng Thủy khi nước tràn ngập trái đất, và như Phi E Rơ nói, chỉ “có tám người được cứu” (1 Phi E Rơ 3:20).
There was the great Flood, when waters covered the earth and when, as Peter says, only “eight souls were saved” (1 Pet. 3:20).
Chất này có nhiều ứng dụng tiềm năng, bao gồm việc loại bỏ nhiễu loạn trong kính thiên văn, đặc biệt là kính thiên văn Hubble và cải thiện hiệu năng của các camera hồng ngoại cả trên trái đất và trong không gian.
Being the blackest material, this substance has many potential applications, including preventing stray light from entering telescopes, and improving the performance of infrared cameras both on Earth and in space.
Trái lại, số lượng thương nhân tăng vọt trong suốt thời Hồng Vũ cùng với sự phát triển về công nghiệp trên khắp đế quốc.
On the contrary, commerce increased significantly during the Hongwu era because of the growth of industry throughout the empire.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M