He is also a journamenu và served for a time as national secretary of the Democratic Party of the Left (PDS).

Bạn đang xem: Phó bí thư tiếng anh là gì


Trong nhiệm kỳ ông đảm nhiệm chức Bí thư CCDI, khoảng 680.000 trường hợp cán bộ đã bị cách xử lý kỷ luật pháp.
Năm 1984, ông xong xuôi thiên chức thế giới sinh hoạt Nicaragua với chức Bí thư đầu tiên Đoàn Thanh hao niên Cộng sản Cubố tại Villa Clara.
In 1987, he completed an international mission in Nicaragua as First Secretary of the Young Communist League of Villa Clara.
Năm 1964 sẽ xảy ra sự trái chiều vào Bộ Chính trị cùng Trung ương Đảng dẫn tới việc cách chức Bí thư trước tiên của Khrushchev.
In 1964, opposition within the Politburo and the Central Committee led lớn Khrushchev"s removal as First Secretary.
Ông trsống về Bắc Kinh để giữ lại chức Bí thư đầu tiên của Đoàn Thanh khô niên Cộng sản China từ thời điểm tháng 1hai năm 2006 cho mon 3 năm 2008.
He returned lớn Beijing to lớn become the First Secretary of the Communist Youth League from December 2006 to March 2008.
Dù Hollande được tái cử chức Bí thư thứ nhất trên Đại hội Le Mans năm 2005, quyền lực tối cao của ông vào đảng ban đầu sụt sút tự thời điểm đó.

Xem thêm: Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Thành Phố Ninh Bình, Thcs Trương Hán Siêu


Although Hollande was re-elected as first secretary at the Le Mans Congress in 2005, his authority over the buổi tiệc ngọt began khổng lồ decline.
Tháng 6 năm năm nhâm thìn, Lý Cường được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô, một Một trong những phục vụ chính trị địa pmùi hương quan trọng độc nhất trên China.
In June năm 2016, Li Qiang was named party chief of Jiangsu province, one of the most important regional political positions in China.
At the 7th National Congress, Nguyễn Văn uống Linch stepped down as General Secretary because of poor health.
At this conference, he resigned as General Secretary, but still joined the Central Committee of the Party.
Tháng 6 năm 1956, Molotov bị gạt ngoài chức Sở trưởng ngoại giao, và trong tháng 6 năm 1957 bị trục xuất khỏi Đoàn quản trị (Bộ chủ yếu trị) sau đó 1 cố gắng thua cuộc nhằm loại trừ Khrushchev ngoài chức Bí thư trước tiên.
In June 1956, Molotov was removed as Foreign Minister; on 29 June 1957, he was expelled from the Presidium (Politburo) after a failed attempt lớn remove sầu Khrushchev as First Secretary.
Ngô Thiên Quân giữ lại chức Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng, Bí thư Thành ủy của Tân Hương cho tới năm 2011.