Watch anywhere. Cancel at any time.

Bạn đang xem: Ngành công nghiệp điện ảnh của hoa kỳ

Ready to watch? Enter your email to create or restart your membership.


Enjoy on your TV.

Watch on smart TVs, Play
Station, Xbox, Chromecast, táo bị cắn dở TV, Blu-ray players and more.


*

*

Netflix is a streaming service that offers a wide variety of award-winning TV programmes, films, anime, documentaries & more – on thousands of internet-connected devices.You can watch as much as you want, whenever you want, without a single advert – all for one low monthly price. There"s always something new lớn discover, and new TV programmes & films are added every week!
Watch Netflix on your smartphone, tablet, smart TV, máy tính or streaming device, all for one fixed monthly fee. Plans range from $12.98 khổng lồ $21.98 a month. No extra costs, no contracts.
Watch anywhere, anytime. Sign in with your Netflix tài khoản to watch instantly on the website at netflix.com from your personal computer or on any internet-connected device that offers the Netflix app, including smart TVs, smartphones, tablets, streaming truyền thông players and game consoles.You can also tải về your favourite programmes with the i
OS, Android, or Windows 10 app. Use downloads lớn watch while you"re on the go và without an mạng internet connection. Take Netflix with you anywhere.
Netflix is flexible. There are no annoying contracts và no commitments. You can easily cancel your trương mục online in two clicks. There are no cancellation fees – start or stop your tài khoản at any time.

Xem thêm: Nghĩa của "người phụ nữ" trong tiếng anh, nghĩa của người phụ nữ trong tiếng anh


Netflix has an extensive library of feature films, documentaries, TV programmes, anime, award-winning Netflix originals, and more. Watch as much as you want, any time you want.
The Netflix Children"s experience is included in your membership to lớn give parents control while children enjoy family-friendly TV programmes and films in their own space.Children"s profiles come with PIN-protected parental controls that let you restrict the maturity rating of nội dung children can watch and block specific titles you don’t want children to see.

Triệu chứng

Nếu bàn phím bị ngắt kết nối khi một khóa được tổ chức (cố ý hoặc vô tình), khi bàn phím được liên kết lại, nó rất có thể không đáp ứng nhu cầu hoặc nó bao gồm thể hoạt động như nếu chính vẫn được giữ. Đây là chủ yếu là một vấn đề giả dụ nó là Shift, Ctrl, Alt, hoặc Windows bao gồm giữ.Điều này có thể xảy ra nếu bàn phím bị rút nguồn từ cổng USB trong những lúc phím được giữ, hoặc một laptop hoặc tablet undocked khi phím được tổ chức xuống trên bàn phím liên kết với dock trải qua USB.

Nguyên nhân

Windows không để lại tinh thần của keyboard khi keyboard được liên kết lại.

Giải pháp

Thử một trong các bước sau một lần cho đến khi sự việc được giải quyết:

Nhấn phím được gìn giữ một lần. Nếu như khách hàng không biết đó chính giữ, chúng ta có thể muốn demo bấm từng phím (Ctrl, Shift, alt và phím Windows) lần lượt.

Sử dụng màn hình chạm màn hình hoặc loài chuột để hiển thị các bàn phím ảo. Sử dụng các phím trên màn hình sẽ thiết lập cấu hình lại keyboard vật lý.

Khởi hễ lại thiết bị.


*
*
*

ĐĂNG KÝ NGUỒN CẤP RSS

Bạn đề xuất thêm trợ giúp?


Phát triển các kĩ năng của bạn
Khám phá ngôn từ đào tạo
Sở hữu tính năng được cải thiện đầu tiên
Tham gia tracnghiem123.com dùng nội bộ

Thông tin này còn có hữu ích không?Không
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho thấy thêm nhiều thông tin, cửa hàng chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp bọn chúng tôi nâng cấp không? (Bạn càng cho biết thêm nhiều thông tin, shop chúng tôi càng cung ứng bạn được xuất sắc hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với unique dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến những hiểu biết của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa phía dẫn
Dễ theo dõi
Không tất cả thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp cùng với màn hình
Hướng dẫn không thiết yếu xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đầy đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản nghịch hồi

Cảm ơn đánh giá của bạn!


×
Nội dung mới
tracnghiem123.com Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer và IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) California Consumer Privacy Act (CCPA) Opt-Out Icon gạn lọc quyền riêng biệt tư của công ty ở California California Consumer Privacy Act (CCPA) Opt-Out Icon lựa chọn quyền riêng rẽ tư của công ty ở California © tracnghiem123.com 2023