Website tracnghiem123.com là sảnh chơi vui chơi giải trí cho tất cả những người yêu thương technology với kỹ năng và kiến thức. Là nơi đem về phần đa đọc biết, gần như tin tức tiên tiến nhất về technology năng lượng điện tử, điện tự động hóa, technology lên tiếng, viễn thông cùng công bố cho nhau hầu như thành tựu chuyên môn tiên tiến nhất. Để tách số đông hiểu lầm không mong muốn bọn họ sẽ :

Không bàn sự việc tương quan đến bao gồm trị.
Không bàn vấn đề liên quan cho tôn giáo.
Không đả kích cá nhân giỏi tổ chức nào.
Không làm cho vị trí Bàn bạc giao thương những sản phẩm ko thuộc những phạm trù website.
Bài viết hoặc tư liệu nhằm viết bài phải bao gồm mối cung cấp dẫn trường hợp không hẳn là sáng tác của người tiêu dùng..