It was produced by tracnghiem123.comllage Roadshow Pictures, Media Magik Entertainment & Malpaso Productions for film distributor Warner Bros. Eastwood co-produced with his Malpaso partners Robert Lorenz & Bill Gerber.

Bạn đang xem: Nhà phân phối tiếng anh là gì


Bộ phlặng được cấp dưỡng bởi tracnghiem123.comllage Roadshow Pictures, Media Magik Entertainment cùng Malpaso Productions mang lại bên phân phối Warner Bros. Eastwood cũng tiếp tế cùng với đối tác từ Malpaso là Robert Lorenz và Bill Gerber.
Importing distributors are a good market entry strategy for products that are carried in inventory, such as toys, appliances, prepared food.
Nhà phân phối nhập khẩu là một kế hoạch xâm nhập thị trường giỏi cho những thành phầm được sở hữu theo vào kho, nlỗi thiết bị nghịch, thiết bị, thực phđộ ẩm bào chế sẵn.
Outside Japan, it is best known as the producer và distributor of many kaiju & tokusatsu films, the Chouseishin tokusatsu superanh hùng teletracnghiem123.comsion franchise, the films of Akira Kurosawa, and the anime films of Studio Ghibli and TMS Entertainment.
Bên xung quanh nước Nhật, nó còn biết đến các duy nhất như thể công ty cung cấp với đơn vị phát hành của rất nhiều phyên ổn kaiju và tokusatsu, xuất phiên bản phyên ổn vô tuyến về Siêu nhân vật tokusatsu Chouseishin, phần lớn bộ phim truyện của Kurosawa Akira, cùng các phlặng anime của Studio Ghibli.
Album certifications are awarded based on shipment figures protracnghiem123.comded by record labels và distributors.
Chứng dấn album được trao dựa vào doanh số album phát ra được cung ứng vị các hãng thu âm cùng công ty phân phối.
They watched promotional filmstrips & listened to talks by company representatives & successful distributors, then they decided to pursue the Nutrilite business.
Hai người vẫn xem tracnghiem123.comdeo clip PR và nghe các cuộc trao đổi của đại diện công ty và các nhà phân phối thành công xuất sắc, sau đó họ ra quyết định theo đuổi vận động kinh doanh của Nutrilite.
Nintenvị abruptly withdrew from the Turkish market baông xã in June 2012 when then-distributor Nortec Eurasia closed.
Do Nintenvày sẽ bất thần rút ít khỏi Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm tháng 6 thời điểm năm 2012 lúc công ty phân phối Nortec Eurasia đóng cửa.
Recorded Music NZ (formerly Recording Industry Association of New Zealvà (RIANZ)) is a non-profit trade association of record producers, distributors and recording artists who sell music in New Zealvà.
Recorded Music NZ (trước đấy là Recording Industry Association of New Zealvà (RIANZ, Thương Hội Công nghiệp ghi âm New Zealand)) là một trong những hiệp hội cộng đồng tmùi hương mại phi lợi nhuận của các bên thêm vào thu âm, bên phân phối với nhạc sĩ là những người chào bán nhạc sinh hoạt New Zealvà.
On January 18, 2011, British anime distributor Manga Entertainment announced on Twitter that the company would release the anime series in bilingual format at the over of the year.
Vào ngày 18 mon 1 năm 2011, nhà phân phối phim phim hoạt hình Manga Entertainment của Anh đã ra mắt bên trên Twitter rằng chủ thể đã thành lập anime làm tracnghiem123.comệc định hình tuy nhiên ngữ vào thời điểm cuối năm.
After several successful film exports lớn the United States during the 1950s through Henry G. Saperstein, Toho took over the La Brea Theatre in Los Angeles to lớn show its own films without the need to lớn sell them lớn a distributor.
Sau nhiều phyên xuất thanh lịch Hoa Kỳ thành công xuất sắc vào những năm 1950 trải qua Henry G. Saperstein, Toho sẽ msinh hoạt rạp La Brea nghỉ ngơi Los Angeles nhằm trình làng đều bộ phim truyện của mình nhưng ko yêu cầu bán ra cho đơn vị phân phối ngơi nghỉ đó.
To illustrate, a typical B2C supply chain involtracnghiem123.comng imports is composed of five entities (in order): Foreign Supplier/Manufacturer In-country Importer In-country Distributor In-country Retailer (online or offline) In-country Buyer With the advent of online direct imports that leverage the Internet, the supply chain is reduced to lớn three entities: Foreign Supplier/Manufacturer Online Direct Import Facilitator In-country Buyer As always, the removal of intermediaries in a supply chain i.e. "cutting out the middleman" results in high market transparency and efficient pricing.
Để minh họa, chuỗi cung ứng B2C điển hình liên quan mang lại nhập vào bao gồm năm thực thể (theo thiết bị tự): Nhà cung cấp / Nhà thêm vào nước ngoài Nhà nhập vào nội địa Nhà phân phối nội địa Nhà kinh doanh nhỏ nội địa (trực tuyến hoặc ngoại tuyến) Người thiết lập nội địa Với sự thành lập của nhập khẩu trực tiếp thẳng tận dụng Internet, chuỗi cung ứng được giảm đi còn ba thực thể: Nhà cung cấp / Nhà cấp dưỡng quốc tế Người giải đáp nhập vào trực tiếp Người cài đặt trong nước Như mỗi một khi, vấn đề vứt bỏ các trung gian vào chuỗi đáp ứng, Tức là "cắt bỏ bạn trung gian" dẫn đến tính biệt lập của Thị phần cao cùng giá thành hiệu quả.
On February 21, tracnghiem123.comacom publicly announced they would be offering free online access to lớn their own material through Silicon Valley"s distributor Joost.
Vào ngày 21 tháng 2, tracnghiem123.comacom công khai tuim ba họ sẽ cung cấp truy vấn trực tuyến miễn tầm giá tới tài liệu của họ thông qua đơn vị phân phối Joost của Thung lũng Silibé thông sang 1 thỏa thuận hợp tác cấp pháp nội dung.
They shut down all corporate offices associated with the Amway organization including the offices of some Amway distributors.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Trạm Biến Áp Tiếng Anh Là Gì ? Trạm Biến Áp In English


Cảnh gần kề ngừng hoạt động tất cả các văn phòng chủ thể links với Amway bao hàm văn chống của một vài đơn vị phân phối của Amway.
Direct Imports are products imported directly into lớn a country and not through the manufacturer"s authorized agent/distributor.
Nhập khẩu thẳng là sản phẩm được nhập vào trực tiếp vào trong 1 đất nước và không thông qua đại lý / đơn vị phân phối ủy quyền trong phòng tiếp tế.
A distributor is an underwriter, broker, dealer, or other person who participates in the distribution of securities.
Một công ty phân phối là 1 trong bảo hộ xuất bản, môi giới, đại lý, hoặc bạn không giống, tham gia vào bài toán phân phối hận hội chứng khoán.
Highlands Coffee is a tracnghiem123.cometnamese coffee cửa hàng chain & producer and distributor of coffee products, established in Hanoi by tracnghiem123.cometnamese American Datracnghiem123.comd Thai in 1998.
Highlands Coffee là chuỗi cửa hàng kinh doanh coffe và các các loại đồ ăn nkhô nóng của nước ta, vị Datracnghiem123.comd Thái sáng sủa ltràn lên năm 1999.
Its members consist of record labels và distributors, which the RIAA says "create, manufacture and/or distribute approximately 85% of all legally sold recorded music in the United States."
Các thành tracnghiem123.comên của Hiệp hội bao gồm những hãng thu âm với những đơn vị phân phối, theo nlỗi RIAA nói "trí tuệ sáng tạo, phân phối và/hoặc phân phối hận 85% tổng thành phầm các ấn hành music một phương pháp hợp pháp trên Mỹ".
AJA also organises events to lớn promote the work of their members to the major distributor of licenses of other regions, R1 (US), R3 (SEA), R2 (UK), R4 (Aus) and so on, in bid khổng lồ promote Japanese animation to the world.
AJA cũng tổ chức các sự kiện để quảng bá các tác phẩm của rất nhiều hội tracnghiem123.comên tới các bên phân phối bản quyền chủ quản theo các Khu Vực địa lý khác biệt như: R1 (Hoa Kỳ), R3 (SEA), R2 (Vương quốc Liên hiệp Anh với Bắc Irel& - UK), R4 (Australia) và những khoanh vùng không giống, vào cố gắng liên can phim hoạt hình Nhật Bản với nhân loại.
Amway denied wrongdoing, blaming the case on a misunderstanding by distributors, và settled the case out of court for $9 million.
Amway kế tiếp vẫn khước từ, đổ lỗi đến phần đa fan phân phối vẫn hiểu lầm, tuy nhiên ở đầu cuối vẫn bồi hoàn 9 triệu USD ko kể tòa án.
Traditional small forms of stores và retail distributors have sầu been replaced with large malls và shopping centres which now characterize contemporary Western retail.
Các hiệ tượng nhỏ của những cửa hàng với đơn vị phân phối bán lẻ truyền thống lịch sử đã được thay thế sửa chữa bởi các trung trung tâm buôn bán và trung vai trung phong bán buôn mập, đặc thù mang lại bán lẻ phương Tây hiện đại.
" As the leading manufacturer & distributor of car batteries in more than 50 countries worldwide , including Đất Nước Thái Lan , we "re looking to lớn enhance our image as a Tnhì product meeting world standards through sports marketing .
" Là công ty cung ứng với phân phối ắc quy xe hơi hàng đầu sinh hoạt hơn 50 non sông bên trên toàn thế giới , trong đó bao gồm Vương Quốc của nụ cười , công ty chúng tôi đã dự định nâng vị trí uy tín của chính mình nlỗi một sản phẩm xứ sở của những nụ cười thân thiện Thái Lan đạt tiêu chuẩn chỉnh nước ngoài thông qua kênh sale thể dục thể thao . " .
Distributor agreements - Exclusive sầu agreements with key distributors or retailers can make it difficult for other manufacturers to lớn enter the industry.
Thỏa thuận bên phân phối - Thỏa thuận độc quyền với các bên phân phối hoặc bên bán lẻ đặc biệt quan trọng có thể tạo trở ngại cho các công ty phân phối không giống Lúc bắt đầu làm ngành.
The assignment of the trademark khổng lồ Torvalds occurred after a lawsuit against attorney William R. Della Croce, Jr., of Boston, who had registered the trademark in the US in September 1995 & began in 1996 to skết thúc letters khổng lồ various Linux distributors, demanding ten percent of royalties from sales of Linux products.
tracnghiem123.comệc ủy quyền uy tín cho Torvalds xẩy ra sau vụ khiếu nại hạn chế lại cơ chế sư William R. Della Croce, Jr. của Boston, bạn đang ĐK nhãn hiệu tại Mỹ trong thời điểm tháng 9 năm 1995 cùng bắt đầu vào năm 1996 nhằm gửi tlỗi cho những nhà phân phối Linux không giống nhau, thử khám phá 10% lợi nhuận từ tracnghiem123.comệc sale những sản phẩm Linux.
In rapidly growing developing economies lượt thích India where the demvà for international consumer products is growing much faster than in-country supply from authorized distributors, direct imports become the only way for consumers khổng lồ procure a large set of products (especially long tail).
Tại các nền kinh tế đã phát triển mau lẹ nhỏng Ấn Độ, vị trí nhu yếu về những thành phầm tiêu dùng nước ngoài đã tăng nhanh khô hơn các so với nguồn cung nội địa tự những nhà phân phối ủy quyền, nhập khẩu thẳng trở thành biện pháp độc nhất vô nhị để người tiêu dùng download một bộ sản phẩm to (nhất là đuôi dài).
Danh sách truy hỏi vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M