Thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế toán thù thông dụng - Để các bước của doanh nghiệp được dễ dãi và tiện lợi rộng, chúng ta không thể không có kiến thức về tiếng Anh siêng ngành.

Bạn đang xem: Nguyên giá tiếng anh là gì

Đối cùng với ngành kế toán cũng thế. Sau trên đây, Shop chúng tôi đã tổng đúng theo danh sách tự vựng tiếng anh chăm ngành kế toán thù - kiểm toán mà lại các bạn hay gặp mặt trong nghành nghề này, mong muốn bọn chúng sẽ giúp các bạn dễ ợt làm việc vào môi trường xung quanh kế toán- kiểm tân oán bằng giờ Anh dễ dàng rộng.Quý Khách đang xem: Nguim giá chỉ giờ anh là gì


*

** Dưới đó là mọi từ bỏ vựng tiếng Anh siêng ngành kế toán phổ biến độc nhất hiện giờ, cùng Cửa Hàng chúng tôi khám phá qua nhé!

1. Accounting entry: cây bút toán

2. Accrued expenses: Ngân sách chi tiêu bắt buộc trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán

5. Advances lớn employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng phẳng phiu kế toán

8. Bookkeeper: bạn lập báo cáo

9. Capital construction: desgin cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hvà : Tiền khía cạnh tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền sẽ chuyển

14. Cheông chồng & take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Chi tiêu chế tạo cơ phiên bản dlàm việc dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn buôn bán hàng

17. Current assets: Tài sản lưu rượu cồn và chi tiêu nđính hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm cho hạn trả

19. Deferred expenses: Ngân sách chi tiêu đợi kết chuyển

20. Deferred revenue: Người thiết lập trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản thắt chặt và cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia sản cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

24. Equity and funds: Vốn với quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: Ngân sách chi tiêu chuyển động tài chính

28. Extraordinary expenses: túi tiền bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phẩm tồn kho

35. Fixed asmix costs: Nguim giá tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản nạm định

37. General & administrative expenses: Chi tiêu làm chủ doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính

42. Instruments and tools: Công cố gắng, khí cụ trong kho

43. Intangible fixed asphối costs: Nguyên ổn giá bán tài sản thắt chặt và cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị chức năng nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment và development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển

48. Itemize: Msinh hoạt tè khoản

49. Leased fixed asset costs: Ngulặng giá bán gia tài cố định và thắt chặt thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định mướn tài chính

51. Liabilities: Nợ đề xuất trả

52. Long-term borrowings: Vay dài hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư chi tiêu tài thiết yếu lâu năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp, ký kết cược, ký quỹ nhiều năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư chứng khân oán dài hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

quý khách hàng đang xem: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản thắt chặt và cố định với đầu tư nhiều năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận trường đoản cú chuyển động SXKD

64. Other current assets: Tài sản giữ cồn khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản đề xuất thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tứ thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn nhà sngơi nghỉ hữu

71.

Xem thêm: Cách Cố Định Dòng Tiêu Đề Trong Excel, Khi Cuận Chuột Xuống

Payables to lớn employees: Phải trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: giá thành trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ vận động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự chống giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng mua đang đi bên trên đường

77. Raw materials: Các nguyên liệu cần có, vật liệu tồn kho

78. Receivables: Các khoản yêu cầu thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản giảm trừ

84. Sales expenses: Ngân sách buôn bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá thành hàng

86. Sales returns: Hàng chào bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay nđính hạn

88. Short-term investments: Các khoản chi tiêu tài bao gồm nlắp hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn thêm hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp ngân hàng, ký cược, ký kết quỹ nđính thêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư bệnh khân oán ngắn hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn ghê doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản quá đợi xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

95. Taxes and other payables lớn the State budget---- Thuế với những khoản cần nộp đơn vị nước

96. Total assets: Tổng cùng tài sản

97. Total liabilities & owners" equity: Tổng cộng mối cung cấp vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho tất cả những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen thưởng và phúc lợi

** Một số từ vựng chuyên ngành lúc kế toán thù thao tác với ngân hàng:

1. Account holder: công ty tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ cần trả

3. Accounts receivable: thông tin tài khoản bắt buộc thu

4. Accrual basi: phương pháp kế tân oán dựa vào dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lời chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: công ty thẻ

12. Cash basis: cách thức kế toán thù dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ chi phí gửi

14. Clear: tkhô hanh toán bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh toán bằng chuyển khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: rạm hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự sút giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: tlỗi ủy nhiệm

26. Non-thẻ instrument: phương tiện đi lại tkhô nóng toán thù ko cần sử dụng chi phí mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: CP ngân quỹ

** Một số trường đoản cú vựng tương quan mang đến kế tân oán quản ngại trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General and administrative expenses: túi tiền quản lý doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: giá cả chuyển động tài chính

5. Financial ratquả táo : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay dài hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán thù viên công chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phát hành

11. Working capital: Vốn lưu lại động

12. Carrying cost: Chi phí bảo đảm mặt hàng giữ kho

13. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : Nguim tắc giá gốc

** Các cách làm vào tiếng anh giao tiếp chăm ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn mặt hàng chào bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh ngđàm phán mại là nhà yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid lớn supplier + Contra between trade receivable & trade payable = số dư nợ bắt buộc trả thời điểm cuối kỳ – số dư nợ nên trả thời điểm đầu kỳ + những khoản ưu tiên cảm nhận + Các khoản chi phí nợ trả đến đơn vị cung ứng + bù trừ thân nợ buộc phải thu cùng nợ yêu cầu trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý hiếm còn lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký hiệu viết tắt trong tiếng anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest and tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation and amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế tân oán thông dụng

Để hoàn toàn có thể làm cho tốt rộng trong từng nghành của ngành kế toán thù, thì ngay cất cánh giờ đồng hồ chúng ta nên lý thuyết Xu thế cách tân và phát triển vào sự nghiệp của chính mình. Mà có thể biện pháp xuất sắc và kết quả độc nhất vô nhị cất cánh giờ là không hoàn thành nâng cao kỹ năng cũng tương tự tay nghề thao tác làm việc của chính mình qua những khóa huấn luyện và đào tạo kế toán thù làm việc những trung chổ chính giữa.

Chuyên mục: Kiến Thức