Thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán thông dụng - Để các bước của bạn được dễ dãi cùng dễ ợt hơn, bạn luôn luôn phải có kỹ năng về giờ Anh siêng ngành.

Bạn đang xem: Nguồn vốn tiếng anh là gì

Đối với ngành kế tân oán cũng thế. Sau đây, Cửa Hàng chúng tôi vẫn tổng hòa hợp danh sách trường đoản cú vựng giờ đồng hồ anh chăm ngành kế tân oán - kiểm tân oán mà lại các bạn tốt gặp gỡ trong lĩnh vực này, hy vọng chúng để giúp chúng ta dễ dàng thao tác làm việc vào môi trường thiên nhiên kế toán- kiểm tân oán bằng tiếng Anh thuận lợi hơn.quý khách vẫn xem: Nguồn vốn giờ anh là gì

quý khách sẽ xem: Nguồn vốn tiếng anh là gì

*

** Dưới đấy là hầu hết từ bỏ vựng giờ Anh chăm ngành kế tân oán thịnh hành tốt nhất hiện thời, thuộc công ty chúng tôi mày mò qua nhé!

1. Accounting entry: cây viết toán

2. Accrued expenses: túi tiền đề nghị trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán

5. Advances lớn employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng phẳng phiu kế toán

8. Bookkeeper: tín đồ lập báo cáo

9. Capital construction: tạo cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hvà : Tiền phương diện trên quỹ

13. Cash in transit: Tiền đang chuyển

14. Check và take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: túi tiền xây dựng cơ phiên bản dngơi nghỉ dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn phân phối hàng

17. Current assets: Tài sản lưu lại đụng và chi tiêu nđính thêm hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm cho hạn trả

19. Deferred expenses: Chi tiêu hóng kết chuyển

trăng tròn. Deferred revenue: Người sở hữu trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định mướn tài chính

24. Equity và funds: Vốn với quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: Ngân sách chi tiêu chuyển động tài chính

28. Extraordinary expenses: Ngân sách bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguim giá bán gia sản cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản cầm định

37. General and administrative expenses: Ngân sách cai quản doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chính

42. Instruments & tools: Công chũm, vẻ ngoài vào kho

43. Intangible fixed asset costs: Ngulặng giá chỉ tài sản cố định và thắt chặt vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment and development fund: Quỹ chi tiêu phát triển

48. Itemize: Mở tiểu khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguim giá gia sản thắt chặt và cố định mướn tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định mướn tài chính

51. Liabilities: Nợ đề xuất trả

52. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản chi tiêu tài thiết yếu lâu năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp ngân hàng, ký kết cược, ký kết quỹ dài hạn

56. Long-term security investments: Đầu bốn triệu chứng khoán lâu năm hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

quý khách hàng vẫn xem: Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán thù thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản thắt chặt và cố định với đầu tư lâu năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận tự chuyển động SXKD

64. Other current assets: Tài sản giữ hễ khác

65. Other funds: Nguồn ngân sách đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản nên thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tứ thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn công ty sngơi nghỉ hữu

72.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới ), Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Theo Từng Bài

Prepaid expenses: giá cả trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ bỏ hoạt động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng mua đang đi trên đường

77. Raw materials: Các nguyên liệu cần có, vật tư tồn kho

78. Receivables: Các khoản yêu cầu thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản giảm trừ

84. Sales expenses: Ngân sách buôn bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá cả hàng

86. Sales returns: Hàng buôn bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay ngắn hạn

88. Short-term investments: Các khoản chi tiêu tài chính nthêm hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nđính hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp vay vốn, cam kết cược, ký kết quỹ ngắn thêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu tứ hội chứng khân oán nđính thêm hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn khiếp doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản quá ngóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

95. Taxes & other payables to the State budget---- Thuế và các khoản bắt buộc nộp đơn vị nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities & owners" equity: Tổng cộng nguồn vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen ttận hưởng với phúc lợi

** Một số từ vựng siêng ngành Lúc kế toán thù thao tác cùng với ngân hàng:

1. Account holder: nhà tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ bắt buộc trả

3. Accounts receivable: tài khoản đề nghị thu

4. Accrual basi: phương pháp kế tân oán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lời chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá chỉ cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: chủ thẻ

12. Cash basis: phương pháp kế tân oán dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ chi phí gửi

14. Clear: tkhô nóng toán bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh khô toán bằng gửi khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

đôi mươi. Deficit: rạm hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự sút giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thỏng ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện thanh khô tân oán không cần sử dụng chi phí mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số từ bỏ vựng liên quan mang lại kế toán quản lí trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General and administrative expenses: Ngân sách chi tiêu quản lý doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: túi tiền chuyển động tài chính

5. Financial ratquả táo : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay dài hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế tân oán viên công bệnh (cpa)

10. Issued capital: Vốn phát hành

11. Working capital: Vốn lưu giữ động

12. Carrying cost: túi tiền bảo đảm sản phẩm lưu giữ kho

13. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : Nguyên tắc giá chỉ gốc

** Các phương pháp trong giờ đồng hồ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn mặt hàng phân phối ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( vận dụng so với doanh nghiệp thương mại là chủ yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable & trade payable = số dư nợ cần trả cuối kỳ – số dư nợ buộc phải trả đầu kỳ + các khoản chiết khấu cảm nhận + Các khoản chi phí nợ trả mang lại công ty cung cấp + bù trừ giữa nợ bắt buộc thu với nợ nên trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý hiếm còn sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký hiệu viết tắt vào giờ đồng hồ anh tiếp xúc chăm ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest & tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation và amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Pmùi hương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán thù thông dụng

Để có thể làm cho giỏi rộng vào từng nghành của ngành kế tân oán, thì tức thì bay tiếng các bạn nên kim chỉ nan xu hướng cải tiến và phát triển vào sự nghiệp của mình. Mà hoàn toàn có thể giải pháp giỏi cùng tác dụng duy nhất bay tiếng là ko xong xuôi nâng cao kiến thức cũng giống như tay nghề thao tác của bản thân mình qua các khóa huấn luyện kế tân oán làm việc các trung trọng tâm.

Chulặng mục: Hỏi Đáp Chuyên ổn mục: Kiến Thức