+ 19 Vì quá đông người, họ không mang ông vào được nên trèo lên mái nhà, thòng cáng cùng người bệnh qua mái ngói xuống giữa đám đông, ngay trước mặt Chúa Giê-su.

Bạn đang xem: Ngói tiếng anh là gì


+ 19 So not finding a way to bring him in because of the crowd, they climbed up to the roof, and they lowered him on the stretcher through the tiling, right among those in front of Jesus.
Một lần nọ, khi tôi đang chơi trên nóc các nhà xe, tôi nhảy từ nhà xe của chúng tôi và té lọt xuyên qua mái ngói của nhà xe người hàng xóm, lưng và hai chân của tôi bị xây xát nhiều.
One time when I was playing on them, I jumped from our garage and fell through the roof of the neighbor’s garage, scraping my back and legs badly.
Các thiết bị mồi , giống nhưmột trạm thời tiết diđộng tronghình dạng của một chiếc hộp lớn với các bên có mái ngói thông khói , được đặtbên ngoàinhà và bổ sung cácchiến lược ngăn chặn muỗi vào nhà chẳng hạn nhưmàn chống muỗi và thuốc xịt .
The decoy device , which resembles a portable weather station in the shape of a large box with louvred sides , is placed outside the home and complements indoor mos quito-foiling strategies such as bed nets and sprays .
Nhưng khi nhớ về cuộc đời ông ấy, thật bình thường và giản đơn để hình dung cuộc đời một người Ca-ri-bê ở Anh những năm 70 với những cái bát hoa quả nhựa mái ngói polystyren, ghế trường kỷ được bọc chắc chắn trong những cái vỏ trong suốt mà chúng được chuyển đến.

Xem thêm:


But in conjuring his life, it was okay and very straightforward to portray a Caribbean life in England in the 1970s with bowls of plastic fruit, polystyrene ceiling tiles, settees permanently sheathed in their transparent covers that they were delivered in.
Trái với suy nghĩ thông thường, một số công trình Mycenaean đặc trưng đã có mái được lợp bằng ngói nung, như ở Gla và Midea.
Contrary to popular belief, some Mycenaean representative buildings already featured roofs made of fired tiles, as in Gla and Midea.
Hãy suy nghĩ điều này: Khi nghiên cứu về loài bướm Morpho Xanh Khổng lồ (Morpho didius), các nhà nghiên cứu của Đại học Tiểu bang Ohio khám phá ra rằng dù cánh của loài bướm này có vẻ rất mịn khi nhìn bằng mắt thường, nhưng bề mặt của nó được phủ bởi các vảy li ti xếp chồng lên nhau như ngói trên mái nhà.
Consider: Researchers at Ohio State University studying the Giant Blue Morpho butterfly (Morpho didius) found that although the insect’s wings look smooth to the naked eye, the surfaces are covered with minute overlapping scales that resemble tiles on a roof.
Mái nhà gồm xà ngang và cây sậy, đặt trên xà chính, người ta phủ lên đó đất sét hoặc lợp ngói (Mác 2:1-5).
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M