Lệnh triệu hồi, nghị định, quyết nghị, lệnh tống giam, giấy chứng nhận bắt đầu quý tộc...

Bạn đang xem: Nghị định tiếng anh là gì

Summonses, decrees, edicts, warrants, patents of nobility.

 

Lúc Nghị định Montreal Real Stephano lôi kéo sút tđọc khí ga CFC,

When the Montreal Real Stephano Decree called for the phasing out of CFCs,

 

Lí bởi bọn họ cho rằng nghị định Kyoto

The reason why they came up with saying that Kyoto Decrees

 

Ông Trần Lê Quốc Tùng cho biết thêm điểm vướng mắc là ông Nam đòi một nghị định chất nhận được Luân Đôn ko tsi mê gia vào biến hóa được đề xuất về các hình thức tài chủ yếu.

Mr Tran Le Quoc Tung said the sticking point had been Mr Nam insistence on a decree allowing London to lớn opt-out on proposed change on financial services.

 

Tạp chí Miền Nam của Thành Phố Hồ Chí Minh mang lại biết: “Theo nghị định về đảm bảo môi trường thiên nhiên vùng Nam, mỗi nước buộc phải quét dọn rác rưởi thải của nước mình”.

“According to lớn the decree for the ecological protection of the southernmost, every country must take out its own garbage,” reports the Ho Chi Minch City magazine Mien Nam.

 

Hoa Kỳ với Japan là hai tín đồ tạo ra lớn số 1 của nhân loại của khí giữ nhiệt độ, và ko tsay đắm gia Nghị định Kyokhổng lồ , một thoả thuận nhằm mục đích giảm khí thải.

The United States & Japan are the world 's two biggest emitters of the heat-trapping gases, và neither joined the Kyokhổng lồ Decrees, an agreement to lớn reduce emissions.

 

Hội nghị đã giúp hỗ trợ xuất bản Nghị định Kyolớn về sút khí thải cảm giác nhà kính.

The conference helped build support for the nineteen ninety-seven Kyoto Decrees agreement lớn reduce greenhouse gas emissions.

 

Anh nắm rõ phần đông gì nghị định kia ước ao nói với anh chứ?

You understvà the decree that's been handed down to lớn you?

 

Giải quyết chuyển đổi nhiệt độ sẽ như nghị định Kyoto lớn.

To climate change that would be like Kyoto lớn Decrees.

 

Nếu hồ hết fan đều gật đầu đồng ý, nghị định Kyokhổng lồ đã tốn khoảng 150 tỉ đô la mỗi năm.

Xem thêm: Bài Tập Dịch Tiếng Anh Sang Tiếng Việt, Download Luyện Dịch Tiếng Việt Sang Anh

That Kyoto lớn Decrees, if everyone agreed, would cost about 150 billion dollars a year.

 

Nên có thể hiểu được rằng đông đảo những nhà đàm phá nghị định

So it's understandable that policy decrees.

 

Nghị định đó thêm rằng bọn chúng ko khi nào xong xuôi cám dỗ loài tín đồ.

It decree that they busy themselves trying to lớn tempt mankind.

 

vẫn phụ thuộc kia nhằm đáp ứng nhu cầu nghị định Kyoto

is relying on that for us to meet Kyokhổng lồ Decrees,

 

Nghị định tiên phong hàng đầu nói: “Ác quỷ với các quỉ khác gần như được Đức Chúa Ttách tạo nên xuất sắc rất đẹp về bản chất, tuy vậy chúng tự bản thân biến thành ác”.

Decree 1 states: “The devil & the other demons were created good by nature, by God, but of their own doing they became evil.”

 

trong số những tổ chức của Nghị Định Kyoto lớn.

That was one of the crafters of the Kyolớn Decrees.

 

Tất cả phần lớn quốc gia này sẽ phê chuẩn chỉnh nghị định Kyolớn.

All of these nations have sầu ratified Kyolớn Decrees.

 

Tôi xin đề xuất bố đề xuất lúc những anh chị em hoạch định dự án công trình phục vụ của bản thân.

I will make three fetwa as you plan your service project.

 

nếu như số đông tín đồ phần đa gật đầu, nghị định Kyokhổng lồ đang tốn khoảng tầm 150 tỉ đô la tưng năm.

is that Kyolớn Decrees, if everyone agreed, would cost about 150 billion dollars a year.