video này được phát từ Youtube bằng khả năng nhúng (embed) của Youtube. nhà sở hữu video đang cài đặt chế độ được cho phép nhúng video. Nếu bạn là nhà sở hữu, và mong muốn tracnghiem123.com ngừng nhúng video clip này, các bạn có 2 cách: 1. Truy vấn Youtube Creator Studio/ lựa chọn Video/ Chọn setup nâng cao với tắt thiết đặt "Cho phép nhúng" (Allow Embedding) 2. Bấm nút báo cáo và chọn "Gỡ nhúng Youtube của tôi" cùng điền các thông tin liên lạc. tracnghiem123.com sẽ tương tác hỗ trợ thông tin trong 24 giờ.

Bạn đang xem: Học tiếng anh qua bài hát let it go


mối cung cấp phát youtube
*

*
*
*
*

1. The snow glows trắng on the mountain tonightNot a footprint to be seenA kingdom of isolationAnd it looks like I"m the queenThe wind is howling lượt thích this swirling storm insideCouldn"t keep it in, Heaven knows I"ve tried.Don"t let them in, don"t let them seeBe the good girl you always have to beConceal, don"t feel, don"t let them knowWell, now they know.Let it go, let it goCan"t hold it back anymoreLet it go, let it goTurn away & slam the door.I don"t care what they"re going khổng lồ sayLet the storm rage onThe cold never bothered me anyway.2. It"s funny how some distanceMakes everything seem smallAnd the fears that once controlled meCan"t get to lớn me at all.It"s time khổng lồ see what I can doTo thử nghiệm the limits and break throughNo right, no wrong, no rules for meI"m free.Let it go, let it goI"m one with the wind và skyLet it go, let it goYou"ll never see me cryHere I stand, and here I"ll stayLet the storm rage on.3. My power flurries through the air into the groundMy soul is spiraling in frozen fractals all aroundAnd one thought crystallizes lượt thích an icy blastI"m never going back, the past is in the past.Let it go, let it goAnd I"ll rise lượt thích the break of dawnLet it go, let it goThat perfect girl is goneHere I stand in the light of dayLet the storm rage on.The cold never bothered me anyway.

Xem thêm: Những Mẫu Câu Khen Tiếng Anh Là Gì ? 100 Câu Động Viên, Khen Ngợi Bằng Tiếng Anh

Xem hết

Bình luận


Báo cáo nội dung
Gỡ nhúng đoạn phim Youtube ko nghe/xem được Không cài đặt được chất lượng kém thông tin không đúng Lời bài xích hát chưa đúng

Lỗi khác


Cảm ơn chúng ta đã báo cáo giúp chúng tôi. Những nội dung báo cáo sẽ được coi như xét trong khoảng 24h cùng trong giờ hành chính.