Đây là một thắc mắc đơn giản cho những người cần sử dụng PHP. Lý bởi vì tôi tất yêu đã có được sự khác biệt đúng chuẩn giữa mysql_fetch_array() với mysql_fetch_row() trong PHPhường bởi vì tôi đã thao tác nhiều với Java.

Bạn đang xem: Mysql_fetch_assoc là gì

Trước lúc tôi đăng thắc mắc này lên trên đây, tôi đã nhận được được một số câu vấn đáp từ bỏ Google mà lại tôi thấy bọn chúng hơi khó phát âm. Một số liên kết tôi kiếm tìm thấy bên trên internet như sau.

Trả lời 1

Trả lời 2

Trả lời 3

Trả lời 4

Tôi bắt buộc dành được ý tưởng phát minh đúng mực trường đoản cú các câu vấn đáp sống trên. Vì vậy, thực sự sự khác hoàn toàn đúng mực thân bọn chúng là gì?


phpmysql
13
1 thg 12, 2011Lion
tài liệ tương đối rõ ràng về điều đó, bạn đã xem nó chưa?

mysql_fetch_array ( resource $result <, int $result_type = MYSQL_BOTH > )Trả về một chuỗi những chuỗi tương xứng với hàng được search nạp hoặc FALSE ví như không tồn tại thêm hàng. Loại mảng được trả về tùy ở trong vào biện pháp xác định result_type. Bằng cách áp dụng MYSQL_BOTH (mang định), bạn sẽ nhận được một mảng có cả chỉ số link và số. Sử dụng MYSQL_ASSOC, các bạn chỉ nhận ra các chỉ số links (như mysql_fetch_assoc () hoạt động), .

mysql_fetch_row ( resource $result )Trả về một chuỗi các chuỗi tương ứng với hàng được search nạp hoặc FALSE nếu không có thêm hàng.

Xem thêm: Những Di Sản Văn Hóa Thế Giới Được Unesco Công Nhận, Quốc Gia Nào Nhiều Di Sản Thế Giới Nhất

mysql_fetch_row () tìm hấp thụ một mặt hàng dữ liệu tự tác dụng được liên kết với mã định danh tác dụng được chỉ định và hướng dẫn. Hàng được trả về dưới dạng một mảng. Mỗi cột công dụng được lưu trữ trong một mảng bù, bắt đầu trường đoản cú offmix 0.

Tóm tắt

mysql_fetch_array( $result, MYSQL_ASSOC ) = mysql_fetch_assoc( $result )mysql_fetch_array( $result, MYSQL_NUM ) = mysql_fetch_row( $result )

mysql_fetch_array ( $result ) = mysql_fetch_assoc( $result ) + mysql_fetch_row( $result )


31
Nhiều fan new lập trình sẵn php bị lầm lẫn về những hàm mysql_fetch_array (), mysql_fetch_row (), mysql_fetch_assoc () và mysql_fetch_object (), cơ mà tất cả những hàm này những triển khai một các bước tương tự như.

Hãy nhằm công ty chúng tôi tạo nên một bảng ăn tbv ví dụ như rõ ràng cùng với ba trường

Bảng: tb

Ckém một sản phẩm mới vào bảng cùng với các cực hiếm 1 cho id, tobby cho thương hiệu người tiêu dùng và tobby78 $ 2 cho mật khẩu

*

db.php

mysql_fetch_row ()

Lấy một sản phẩm kết quả bên dưới dạng một mảng số

Kết quả

1 tobby tobby78 $ 2

mysql_fetch_object ()

Lấy một sản phẩm công dụng bên dưới dạng một đối tượng

id;emang lại $row->username;emang lại $row->password;?>Kết quả

1 tobby tobby78 $ 2

mysql_fetch_assoc ()

Lấy một hàng kết quả bên dưới dạng một mảng kết hợp

Kết quả

1 tobby tobby78 $ 2

mysql_fetch_array ()

Lấy một hàng tác dụng dưới dạng một mảng kết hợp, một mảng số cùng nó cũng tìm kiếm hấp thụ theo cả mảng phối kết hợp và mảng số.

/* here both associative sầu array và numeric array will work. */echo $row<0>;echo $row<1>;emang đến $row<2>;?>Kết quả

1 tobby tobby78 $ 2


Hàm { 

nhỏ.php  

*

index.php

Làm nạm làm sao mỗi giá trị đang nhìn vào câu hỏi phân phối mảng trong trình duyệt

mysql_fetch_array

$row=mysql_fetch_array($query);var_dump($row); Đầu ra:  

array 0 => string "1" (length=1) "id" => string "1" (length=1) 1 => string "1" (length=1) "createdBy" => string "1" (length=1) 2 => string "APTITUDE" (length=8) "catName" => string "APTITUDE" (length=8) 3 => string "APTITUDE" (length=8) "description" => string "APTITUDE" (length=8) 4 => string "1" (length=1) "status" => string "1" (length=1) mysql_fetch_row

$row=mysql_fetch_row($query);var_dump($row); Đầu ra:  

array 0 => string "1" (length=1) 1 => string "1" (length=1) 2 => string "APTITUDE" (length=8) 3 => string "APTITUDE" (length=8) 4 => string "1" (length=1) mysql_fetch_assoc

$row=mysql_fetch_assoc($query);var_dump($row); Đầu ra:  

array "id" => string "1" (length=1) "createdBy" => string "1" (length=1) "catName" => string "APTITUDE" (length=8) "description" => string "APTITUDE" (length=8) "status" => string "1" (length=1) mysql_fetch_object

$row=mysql_fetch_object($query);var_dump($row); Đầu ra:  

object(stdClass)<2> public "id" => string "1" (length=1) public "createdBy" => string "1" (length=1) public "catName" => string "APTITUDE" (length=8) public "description" => string "APTITUDE" (length=8) public "status" => string "1" (length=1)Phần còn lại
Gaurang sẽ hỗ trợ cách sử dụng mã cho những hoạt động khác của doanh nghiệp.