đa phần đơn vị tuyển chọn dụng bây chừ đề nghị người tìm việc bắt buộc nộp CV bởi Tiếng Anh. Và câu hỏi áp dụng đông đảo tự vựng làm thế nào để cho đúng, phải chăng luôn luôn là điều ứng viên quan tiền tâmkhi trình bày CV.tracnghiem123.com sẽ khối hệ thống lại gần như từ bỏ vựng thường xuyên lộ diện trong CV, chúng ta xem thêm nhé!

Apply position - Vị trí ứng tuyển

Apply for -ứng tuyển chọn vào vị trí

- Personal Information - tin tức cá nhân

Full Name - Họ và tên

Gender - Giới tính

Date of birth - Ngày sinh

Place of birth - Nơi sinh

Nationality - Quốc tịch

Religious - Tôn giáo

Identity Card No - Số CMND

Issued at - Cấp tại

Permanent address - Địa chỉ lâm thời trú

Current Address - Địa chỉ hiện tại tại

Phone number - Số năng lượng điện thoại

E-mail address - Địa chỉ email

Desired salary - Mức lương ước ao muốn

*

- Educational background - Quá trình học tập

studied at/ attend - học tại trường

majored in - học tập chăm ngành

Skills - kĩ năng

Computer skills/ IT skills - kỹ năng tin học

Good at… - giỏi về

typing skills - kỹ năng tiến công máy

Foreign language skills - kĩ năng ngoại ngữ

Communication Skills - kĩ năng giao tiếp

Team-working - kỹ năng làm việc nhóm

work independently - thao tác làm việc độc lập

work under high pressure - làm việc bên dưới áp lực nặng nề cao

verbal communication skills - kĩ năng giao tiếp

problem-solving skill - tài năng xử lý vấn đề

- Courses -các khóa học

Attendance period - thời gian tđam mê gia

Institution - trung chổ chính giữa theo học

Pre-intermediate - sơ cấp

Intermidiate - trung cấp

Advanced - cao cấp

Qualifications - Bằng cấp

Certificate - triệu chứng chỉ

GPA (Grade point average) - Điểm trung bình

Graduated - Tốt nghiệp

Internship -Thực tập sinh

- Experience - Kinc nghiệm

Undertake - Tiếp dìm, đảm nhiệm

Work for -Làm Việc đến ai, công ty nào

Proffessional -Chulặng nghiệp

Believe sầu in -Tin vào, tự tin vào

extensive sầu experience in… - kinh nghiệm tay nghề đầy đủ sinh hoạt mảng…

professional in…- chuyên gia trong lĩnh vực….

Work History - Lịch sử làm cho việc

- Carrier Objectives - phương châm công việc

make a significant contributions to the development of the company - đưa về đầy đủ đóng góp đáng chú ý trong sự cải tiến và phát triển của công ty