*

Mẫu Sổ Sách Kế Tân oán Thuế

mau so sach ke toan , danh muc so ke toan, mau so ke toan theo quyet dinc 48, so sach ke toan theo qd48, danh muc so ke toan theo quyet dinch 15, so sach ke toan theo qd15

 


Mẫu số S05a – DNN : SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Đơn vi:………..

Bạn đang xem: Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo quyết định 48

Mẫu số: S05a – DNN

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ: .....

Ngày, mon ghi sổ

Ngày, mon chứng từ

Số hiệu triệu chứng từ

Diễn giải

Số tiền

Ghi chú

Thu

Chi

Thu

Chi

Tồn

A

B

C

D

E

1

2

3

G

- Sổ này còn có .... trang, đặt số từ trang 01 mang đến số trang ....

Xem thêm: Tiền Hoa Hồng Tiếng Anh Là Gì ? Ăn Tiền Hoa Hồng

- Ngày mở sổ: .....

Ngày .... tháng .... năm.....

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Kế tân oán trưởng

(Ký, bọn họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ thương hiệu, đóng dấu)

*

*


*


*


*


*


----------------------------------------------------------------

DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁPhường DỤNG CHO DOANH NGHIỆPhường NHỎ VÀ VỪA(THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC)