*

Bạn đang xem: Mẫu 03 tndn bằng tiếng anh

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Dùng cho những người nộp thuế tính thuế theo cách thức tính thẳng bên trên GTGT)


*

... số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp nên nộp trong kỳ tính thuế 1 Thuế TNDN trường đoản cú hoạt động SXKD (C1=C2-C3-C4-C5)C11.1 Thuế TNDN trường đoản cú chuyển động SXKD tính theo thuế suất ít nhiều (C2=B30x28%)C21.2 Thuế ... (C2=B30x28%)C21.2 Thuế TNDN chênh lệch vị áp dụng thuế suất khác nấc thuế suất 28%C31.3 Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp được miễn, giảm trong kỳ tính thuế C41.4 Số thuế các khoản thu nhập đang nộp làm việc nước ... trước thuế thu nhập công ty lớn (B17=B18+B19+B20+B21+B22) B172.1 Lợi nhuận từ bỏ hoạt động ko thuộc diện Chịu đựng thuế các khoản thu nhập doanh nghiệpB182.2Giảm trừ các khoản doanh thu sẽ tính thuế...
*

Xem thêm: Tra Từ Kiến Tập Tiếng Anh Là Gì, “Thực Tập” Trong Tiếng Anh: Định Nghĩa, Ví Dụ

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI (Dùng mang đến tr¬ường thích hợp Bên Việt phái mạnh khấu trừ cùng nộp thuế cố kỉnh mang lại Nhà thầu nước ngoài)


*

*

... doanh tận hưởng thuế suất ưu đãi3.1.Tổng thu nhập cá nhân Chịu thuế được hưởng thuế suất ưu đãi3.2. Thuế TNDN tính theo thuế suất ưu đãi3.3. Thuế TNDN tính theo thuế suất phổ quát (28%)3.4. Thuế TNDN ... chihuyết thi hành Luật thuế TNDoanh Nghiệp Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm Người nộp thuế ………………………………… Mã số thuế: ……………………………………I. Kế hoạch đưa lỗ tạo ra các kỳ tính thuế trước với kỳ này: ... quyết toán thuế TNDN của cùng kỳ tính thuế. Phú lục KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANHDành cho những người nộp thuế thuộc những ngành thêm vào, thương thơm mại, dịchvụ Kèm theo tờ khai quyết toán thuế...