Sau Khi được Viện trưởng phê chuẩn chỉnh, trợ lý kiểm sát viên có thể làm cho nuốm trách nhiệm của kiểm sát viên.

Bạn đang xem: Kiểm sát viên tiếng anh là gì


If an assistant referee is injured the substitution controller will take the place of the assistant referee.
* Quốc Huy, "Vụ công dân bị tiêu diệt nghỉ ngơi trụ sở công an: Viện kiểm sát vẫn vào cuộc", Dân Việt, ngày 12 tháng Tám năm 2010.
* Quoc Huy, "The Case in which a Citizen Died at the Police Station: The Department of Justice will Join investigation>" , Dan Viet, August 12, 2010.
Năm 1973, Iskandar bị kết tội hành hung với bị tuim án sáu tháng tù nhân giam, lúc ấy Salleh Abas là kiểm sát viên quần chúng.
In 1973, Iskandar was convicted of assault & was sentenced lớn six months imprisonment, of which Salleh Abas served as the public prosecutor hearing the case.
Dưới thời Septimus Severus (193 SCN), Numidia đã có bóc ra trường đoản cú tỉnh Africa Vetus, với được thống trị vì một Kiểm sát viên hoàng thất.
Indeed, under Septimius Severus (AD 193 ), Numidia was separated from Africa Vetus, and governed by an imperial procurator.
Mãi cho tới đầu tháng Bảy năm 2018 thì Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An new cấp thủ tục phép bao biện cho dụng cụ sư của Lê Đình Lượng.

Xem thêm: Học Viện Phòng Không - Không Quân, Review Học Viện Phòng Không


It was not until early July 2018 that the Nghe An procuracy granted permission for Le Dinh Luong to be represented by defense lawyers.
Điều 129 Hiến pháp nước Cộng hoà dân chúng Trung Hoa qui định "Viện kiểm sát quần chúng. # Trung hoa là cơ sở đo lường và tính toán luật pháp của Nhà nước...".
Under Article 129 of the Constitution, people"s procuratories are "the State organs for legal supervision".
Sau các hạn chế khác nhau được giới thiệu bởi vì Viện kiểm sát Ober nổi tiếng của Thượng hội đồng thánh Konstantin Pobedonostsev, hoạt động vui chơi của thôn hội bị thu nhỏ.
After various restrictions put forth by the infamous Ober-Procurator of the Holy Synod Konstantin Pobedonostsev, the activity of the society dwindled.
Các viên kiểm sát trưởng chỉ có quyền huy hầu hết đơn vị quân trợ chiến với cần trộng cậy vào viên legate của hoàng đế nằm trong tầng lớp nguyên ổn lão sinh sống Syria.
The Procutors commanded only auxiliary military units và looked to the Senatorial ranked Imperial Legate of Syria for direction.
DNA cũng đã truy tố 8 đại biểu của Quốc hội, hai bộ trưởng liên nghành trong cơ quan chính phủ hiện thời, 9 thẩm phán cùng kiểm sát viên, cùng 70-80 nhân viên công an và quan thuế.
By January 2007, the DNA had indicted eight Members of Parliament, two serving government ministers, nine judges & prosecutors, và 70-80 police và customs officers.
Báo chí đơn vị nước đất nước hình chữ S dẫn ngôn từ cáo trạng của viện kiểm sát rằng Will Nguyễn “tmê say gia vào dòng bạn, xoay phlặng, tự sướng đăng lên Facebook cá thể với mạng Twitter.”
State truyền thông media cited the prosecutor’s indictment that claimed Nguyen “joined the stream of people, videoed, & took photos khổng lồ post on personal Facebook and Twitter.”
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M