Today the Arch of Titus is much admired by the hundreds of thousands of people each year who visit the Roman Forum.

Bạn đang xem: Khải hoàn môn tiếng anh là gì


Cổng của Karls (Karlstor) là khải hoàn môn nhằm vinc danh Tuyển hầu tước Karl Theodor, nằm ở vị trí phía đông của Heidelberg.
The Karls‘ gate (Karlstor) is a triumphal arch in honour of the Prince Elector Karl Theodor, located at Heidelberg"s east side.
Tượng của Sol Invictus được có vì chưng những người quân nhân signifer mở ra bố lần bên trên phù điêu của Khải hoàn môn Constantinus.
Statuettes of Sol Invictus, carried by the standard-bearers, appear in three places in reliefs on the Arch of Constantine.
Lúc ông trsinh hoạt sau đây thắng lợi của bản thân mình trước Parthia, ông đã dựng lên Khải hoàn môn của Septimius Severus sinh hoạt Rome.
When he returned from his victory over the Parthians, he erected the Arch of Septimius Severus in Rome.
Tại gần sông, trung tâm thành phố có một khải trả môn vinch danh Bokassa, dinc tổng thống với một shop trung chổ chính giữa.
Cthua trận lớn the river, the đô thị centre features a large arch dedicated lớn Bokassa as well as the presidential palace & the central market.
Cổng Esquilimãng cầu – (còn tồn tại) nằm trong đồi Esquilinus vẫn rất có thể được nhìn thấy, cùng với khải trả môn của nhà vua Gallienus.
Porta Esquilina – this gate on the Esquiline is still visible, and incorporates the later arch of the emperor Gallienus.
The Arc de Triomf (2) (Khải Hoàn Môn), trưng bày gần trung thực tâm phố, được kiến tạo nhằm lưu niệm đổi thay cầm cố đặc trưng kia.
The Arc de Triomf (2) (Triumphal Arch), situated near the center of the đô thị, was built lớn commemorate that important event.
ĐỨNG SỪNG SỮNG TẠI TRUNG TÂM CỦA THÀNH PHỐ ROME, Ý, LÀ MỘT KHẢI HOÀN MÔN THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRÊN KHẮPhường THẾ GIỚI.

Xem thêm: Các Đơn Vị Đo Lường Tiếng Anh Là Gì, Các Đơn Vị Đo Lường Cần Biết Trước Khi Đến Mỹ


Một số địa danh lừng danh độc nhất vô nhị của Bắc Triều Tiên là tượng đài, nhỏng tháp Jubít, Khải Hoàn Môn cùng Tượng đài Grand Mansu Hill.
Some of North Korea"s most recognisable landmarks are monuments, lượt thích the Juche Tower, the Arch of Triumph and the Mansu Hill Grand Monument.
Chi ngày tiết bên trên Khải Hoàn Môn Titus sống Rô-ma, cho biết phần đa chiến lợi phđộ ẩm rước được Lúc thành Giê-ru-sa-lem bị bỏ diệt
Khải Hoàn Môn tại Bình Nhưỡng (tiếng Hàn: 개선문) được gây ra để kỉ niệm trào lưu đao binh của fan Triều Tiên trước nước Nhật từ năm 1925 đến 1945.
Khải hoàn môn Constantinus (giờ Latinh: Arcus Constantini, giờ Ý: Arco di Costantino) là 1 trong Cổng xin chào thành công trên Roma, nằm trong lòng Đấu ngôi trường La Mã và đồi Palatine.
The Arch of Constantine (Italian: Arteo di Costantino) is a triumphal arch in Rome, situated between the Colosseum and the Palatine Hill.
Có lẽ bọn chúng được tạo thành để đặt trên đỉnh một Khải trả môn hoặc một tòa bên mập không giống, khôn xiết hoàn toàn có thể do hoàng thượng Septimus Severus ủy nhiệm.
They were probably created to lớn top a triumphal arch or some other grand building, perhaps commissioned by the Emperor Septimus Severus.
Hình trên: Chi tiết bên trên Khải Hoàn Môn Titus sinh hoạt Rô-ma, Ý, trình bày kèn trompet lấy từ bỏ thường thờ Giê-ru-sa-lem vào năm 70 công ngulặng (CN).
Above: Detail from the Arch of Titus, Rome, Italy, depicting trumpets taken from the temple in Jerusalem in 70 C.E.
Phibun xem tượng đài nhỏng một Bangkok mới, Tây hóa, "tạo cho Thanon Ratchadamnoen thành đại lộ Champs-Élysées và Tượng đài Dân công ty là Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe)."
Phibun saw the monument as the centre of what he envisaged as a new, Westernised Bangkok, "making Thanon Ratchadamnoen the Champs-Élysées & the Democracy Monument the Arc de Triomphe" of Bangkok.
Khải Hoàn Môn (tiếng Đức: Arc de Triomphe)là 1 trong cuốn tè tmáu của Erich Maria Remarque, viết năm 1945 về fan ganh nạn ko quốc tịch ở Paris trước Thế chiến II.
Arch of Triumph (German: Arc de Triomphe) is a 1945 novel by Erich Maria Remarque about stateless refugees in Paris before World War II.
Lời tiên tri của Giê-su về sự việc diệt trừ thành Giê-ru-sa-lem năm 70 công ngulặng đang ứng nghiệm chính xác, nhỏng Khải hoàn môn Titus tại Rô-ma xác nhận
The fulfillment of prophecies Jesus gave sầu about Jerusalem’s destruction in 70 C.E. is attested to lớn by the Arch of Titus in Rome
Đài đã biết thành đổ nát vào núm kỷ 18, cơ mà năm 1811, sau sự chỉ huy của Napoléon Bonaparte, đài xịt nước đã có được hồi sinh vày Jean Chalgrin, phong cách thiết kế sư của Khải Hoàn Môn.
It fell into lớn ruins during the 18th century, but in 1811, at the commvà of Napoleon Bonaparte, the fountain was restored by Jean Chalgrin, the architect of the Arc de Triomphe.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M