Quý khách hàng đã làm kế toán thù cho 1 đơn vị nước ngoài với rất nhiều nhân viên với chỉ huy là bạn quốc tế.

Bạn đang xem: Kế toán kiểm toán tiếng anh là gì

Tuy nhiên, vày vốn từ bỏ vựng chuyên ngành không rộng lớn, chúng ta tiếp tục gặp khó khăn Lúc dàn xếp cùng với họ về các bước cũng như biên soạn thảo report kế toán bằng tiếng Anh. Hiểu được trở ngại này của các kế toán thù viên, tracnghiem123.com xin gửi đến các bạn loạt bài Từ vựng chuyên ngành Kế toán- Kiểm toán. Cùng quan sát và theo dõi bài viết nhé!


*

Tổng vừa lòng 29 tự vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành Kế toán – Kiểm toán

Từ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành Kế toán thù – Kiểm toán

1. Accounting entry (n.)/əˈkaʊntɪŋ/ /ˈentri/: cây bút toán

2. Accrued expenses (n.)/əˈkruːd/ /ɪkˈspensɪz/: gần như ngân sách yêu cầu trả

3. Advanced payments khổng lồ suppliers (n.)/ədˈvænst/ /ˈpeɪmənts//səˈplaɪərz/: các khoản trả trước cho những nhà cung cấp

4. Advanced payments to lớn employees (n.)/ɪmˈplɔɪiːz/: các khoản trả trước cho những nhân viên

5. Assets (n.)/ˈæsets/: tài sản

6. Balance sheet (n.)/ˈbæləns/ /ʃiːt/: bảng phẳng phiu kế toán

7. Bookkeeper (n.)/ˈbʊkkiːpər/: người lập report kế tân oán

8. Capital construction (n.)/ˈkæpɪtl/ /kənˈstrʌkʃn/: desgin cơ bản

9. Cash (n.)/kæʃ/: chi phí mặt

10. Cash at ngân hàng (n.): chi phí gửi ngân hàng

11. Cash in h& (n.): chi phí phương diện trên quỹ doanh nghiệp

12. Cash in transit (n.)/ˈtrænzɪt/: tiền sẽ chuyển (đang xuất khỏi quỹ doanh nghiệp)

13.

Xem thêm: Giải Thích Vì Sao Văn Học Phải Đổi Mới ? Khái Quát Vhvn Từ 1945 Đến Hết Xx Quiz

Check and take over (v.): đánh giá và nghiệm thu

15. Cost of goods sold (n.): giá vốn mặt hàng bán

16. Current assets (n.)/ˈkɜːrənt/: gia tài nlắp hạn/gia sản lưu động

17. Current portion of long-term liabilities (n.)/ˈpɔːrʃn//ˌlɔːŋ ˈtɜːrm/ /ˌlaɪəˈbɪlətɪz/: hầu như khoản nợ lâu dài đang đi vào hạn trả

18. Deferred expenses (n.)/dɪˈfɜːrd/: những chi phí chờ kết chuyển

19. Deferred revenue (n.)/ˈrevənuː/: lợi nhuận chưa thực hiện

đôi mươi. Depreciation of fixed assets (n.)/dɪˌpriːʃiˈeɪʃn/ /fɪkst/: khấu hao gia tài cố định và thắt chặt hữu hình

21. Depreciation of intangible fixed assets (n.)/ɪnˈtændʒəbl/: khấu hao gia tài thắt chặt và cố định vô hình

22. Depreciation of leased fixed assets (n.)/liːst/: khấu hao gia sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

23. Equity và funds (n.)/ˈekwəti//fʌndz/: vốn và quỹ

24. Exchange rate difference (n.)/ɪksˈtʃeɪndʒ/ /reɪt/ /ˈdɪfrəns/: chênh lệch tỉ giá

25. Expense mandate (n.)/ɪkˈspens/ /ˈmændeɪt/: ủy nhiệm chi

26. Expenses for financial activities (n.)/faɪˈnænʃl/: ngân sách mang đến hoạt động tài chính

27. Extraordinary expenses (n.)/ɪkˈstrɔːrdəneri/: ngân sách bất thường

28. Extraordinary income (n.)/ˈɪnkʌm/: thu nhập bất thường

29. Extraordinary profit (n.)/ˈprɑːfɪt/: ROI bất thường

tracnghiem123.com hy vọng rằng qua nội dung bài viết này, chúng ta đang tích trữ thêm được các từ bỏ vựng giờ Anh hữu dụng mang lại ngành Kế toán thù. Chúc đều bạn một ngày thao tác làm việc vui mắt với năng suất! Hẹn rất nhiều fan trong số bài viết tiếp theo!

Tđắm say khảo thêmKchất hóa học Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụngtại tracnghiem123.com.điện thoại dành riêng cho tất cả những người đi làm và đến lớp mắc, góp học tập viên nói & thực hiện tiếng Anh sáng sủa & tự nhiên nlỗi tiếng Việt.