(tracnghiem123.com) – Học viện Hành chính Quốc gia đang tổ chức chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo hình thức từ xa (học qua mạng) nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng của cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.

Bạn đang xem: Học viện hành chính quốc gia hà nội

Trụ sở chính Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Chương trình bồi dưỡng theo hình thức từ xa tạo cơ hội học tập cho cán bộ, công chức, viên chức có thể học mọi lúc, mọi nơi; tiết kiệm thời gian, chi phí và khắc phục những khó khăn về mặt địa lý để hoàn thành chương trình học.

*

Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện được tổ chức thi cấp chứng chỉ tại trụ sở chính học viện ở Hà Nội, các phân viện khu vực: Huế, Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh và tại các đơn vị phối hợp…

Kinh phí bồi dưỡng:Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên: 2.000.000 đ/học viên/khóa học.Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: 2.300.000 đ/học viên/khóa học.Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng: 2.100.000 đ/học viên/khóa học.

Xem thêm: Cửa Chống Cháy Tiếng Anh Là Gì ? Chống Cháy Tiếng Anh Là Gì

napa.vn (chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng từ xa).

TAGS
Quan Tuan Anh
*

Định hướng nghiên cứu tạo động lực làm việc cho giảng viên đại học trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0


*

Đào tạo, bồi dưỡng công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp...


*

Giải pháp tăng cường tương tác giữa giảng viên và học viên trong chương trình bồi dưỡng trực tuyến cho cán bộ, công chức,...


*

Bộ Công an được tổ chức tinh gọn bộ máy nhằm thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó


Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam