Có một cách học tiếng Anh rất hiệu quả đó là Học từ vựng tiếng Anh qua đoạn văn. Sau đây tracnghiem123.com sẽ hướng dẫn cho bạn nhé!

*

*

1. Lý do học tiếng anh qua đoạn văn:

Một đoạn văn ngắn đã chứa đựng rất nhiều từ vựng và câu ngắn, với việc học thuộc lòng đoạn văn bạn hoàn toàn có thể “tuyên chiến” với từ vựng! Hơn nữa, đoạn văn bạn còn giúp bạn có thể ghi nhớ từ vựng một cách chính xác về mặt ý nghĩa và cách dùng. Điều quan trọng là, thông qua đoạn văn bạn có thể dễ dàng nói rất nhiều rất nhiều đoạn văn tiếng Anh, đây là mục tiêu cuối cùng của chúng ta khi học tiếng Anh!

2. Hướng dẫn

Bạn chọn một đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh, theo chủ đề bạn chọn, tracnghiem123.com khuyến khích bạn chọn theo chủ đề mà bạn thích thú, như vậy, sẽ học nhanh hơn, ghi nhớ tốt hơn. Sau đó, bạn tra nghĩa của các từ chưa biết vào, bên cạnh, đằng sau, hoặc trên comment word (nếu như bạn không in ra).

Bạn đang xem: Học tiếng anh qua đoạn văn

Sau đó, mỗi lần bạn đọc, bạn sẽ nhớ từ vựng đó, nằm trong bối cảnh văn bản đó, sẽ giúp bạn có liên kết để ghi nhớ sâu từ vựng đó.

3. Ví dụ sau đây là một đoạn văn

We are constantly given advice on what is or is not good for our health - from the amount of exercise we should do through to what diet we should be following.

Chúng tôi luôn đưa ra lời khuyên về những gì tốt hoặc không tốt cho sức khỏe - từ số bài thể dục chúng ta nên tập luyện đến những chế độ ăn chúng ta nên theo đuổi.

But what effect can our emotions have on us physically? Is being angry actually physically bad for us as well as emotionally draining?

Nhưng những cảm xúc có thể ảnh hưởng gì đến thể chất của chúng ta? Liệu sự tức giận có thực sự xấu cho thể chất cũng như dòng cảm xúc của chúng ta?

As you become more irritated, you feel like your blood pressure is increasing, which is exactly what is happening. But that is just one of several negative effects of anger.

Khi bạn bị trở nên bực bội hơn, bạn cảm thấy như huyết áp của bạn đang tăng lên, đó chính là những gì đang xảy ra. Nhưng đó chỉ là một trong vài tác động tiêu cực của sự tức giận.

Researchers at Ohio State University found that a disagreement can also cause a surge in cytokines (immune molecules), which are connected to arthritis, diabetes, heart-disease and cancer.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Ohio nhận thấy rằng một sự bất đồng cũng có thể gây ra sự tăng đột biến các cytokine (các phân tử miễn dịch), loại phân tử liên quan tới viêm khớp, đái tháo đường, bệnh tim và ung thư.

In people over 50, outbursts of only a few minutes can increase the risk of a heart attack or stroke by up to five times.

Ở những người trên 50 tuổi, những cơn tức giận chỉ trong vài phút có thể làm tăng nguy cơ bị đột tử hoặc đột quỵ lên tới năm lần.

According to research published in the International Journal of Psychophysiology, the results can be long lasting, too.

Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Tâm lý học, những hậu quả này cũng có thể tiếp diễn trong thời gian dài.

Even a week after the event made us tense, we can still see increases in blood pressure when we think about what happened.

Ngay cả một tuần sau sự kiện làm chúng tôi căng thẳng, chúng tôi vẫn có thể thấy huyết áp tăng khi chúng tôi nghĩ về những gì đã xảy ra.

Having said that, hiding your anger is perhaps no better. A long-term study in Michigan found that the risk of dying from conditions such as heart attack, stroke or cancer doubled in women who hid their anger during arguments.

Người ta nói rằng, có lẽ che giấu sự tức giận của bạn không phải là tốt hơn. Một nghiên cứu dài hạn ở Michigan phát hiện ra rằng nguy cơ tử vong do các chứng bệnh như đột tử, đột quỵ hoặc ung thư tăng gấp đôi ở những phụ nữ che giấu sự tức giận của họ trong các cuộc tranh luận

It therefore seems that both hiding anger and letting it out are bad for our health, though hiding it may prevent you angering others.

Do đó, có vẻ như cả việc che giấu sự tức giận và việc làm cho nó biến mất đều có hại cho sức khỏe, mặc dù việc che giấu nó có thể ngăn bạn giận dữ với người khác.

One reaction to an argument that is often seen as weak - crying - may actually be good for our health.

Một phản ứng đối với một cuộc tranh luận thường được thấy là yếu - khóc - có lẽ thực sự tốt cho sức khỏe của chúng ta.

When you cry, you really do cry out negative emotion. Dr William Frey, a US biochemist, compared the tears of women who cried for emotional reasons with those who cried on exposure to onions.

Khi bạn khóc, bạn thực sự khóc ra ngoài cảm xúc tiêu cực. Tiến sĩ William Frey, một nhà sinh hóa học Mỹ, so sánh những giọt nước mắt của những người phụ nữ đã khóc vì những lý do xúc động với những người đã khóc khi tiếp xúc với hành tây.

Emotional tears were found to contain high levels of hormones and neurotransmitters associated with stress. They also led to lower blood pressure and pulse rate.

Những giọt nước mắt xúc động được tìm thấy có chứa lượng lớn hormon và chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến stress. Chúng cũng dẫn đến hạ huyết áp và nhịp tim.

Dr Frey concluded that the purpose of emotional crying is to remove stress chemicals.

Tiến sĩ Frey kết luận rằng mục đích của khóc khi xúc động là để loại bỏ các chất hóa học liên quan đến stress.

He says the continued presence of these substances when you hold tears in would keep you in a needless state of tension.

Ông nói rằng sự hiện diện liên tục của những chất này khi bạn nín khóc sẽ giữ bạn trong trạng thái căng thẳng không cần thiết.

Your body would then be prone to the negative effects of anxiety, including weakened immunity, impaired memory and poor digestion.

Cơ thể của bạn sau đó sẽ dễ bị những ảnh hưởng tiêu cực của sự lo âu, bao gồm suy giảm miễn dịch, trí nhớ bị suy yếu và tiêu hóa kém.

If negative emotions are so bad for us physically, what physical benefits can we gain from positive emotions?

Nếu những cảm xúc tiêu cực quá xấu đối với chúng ta, thì chúng ta có thể đạt được những lợi ích vật chất nào từ cảm xúc tích cực?

We may think of romance as a stressful business, but researchers at the University of Pavia, Italy, would disagree.

Chúng ta có lẽ nghĩ về chuyện tình yêu như một công việc kinh doanh căng thẳng, nhưng các nhà nghiên cứu tại Đại học Pavia, Ý, sẽ không đồng ý

They found that a new relationship raises levels of Nerve Growth Factor for about a year.

Họ phát hiện ra rằng một mối quan hệ mới làm tăng mức yếu tố tăng trưởng thần kinh trong khoảng một năm

This hormone-like substance helps to restore the nervous system and improves memory by causing new brain cells to grow. It also starts a calming effect on the body and mind

Những chất giống hormon này giúp khôi phục hệ thần kinh và cải thiện trí nhớ bằng cách làm cho các tế bào não mới phát triển. Nó cũng khởi đầu một sự tác động ổn định lên cơ thể và tâm trí.

Xem thêm: Nhờ Tiếng Anh Là Gì ? Nhờ Vào Trong Tiếng Anh Là Gì

Unfortunately, researchers found levels dropped after about a year from the point at which feelings of romance fall away.

Thật không may, các nhà nghiên cứu tìm thấy các mức giảm xuống sau khoảng một năm kể từ thời điểm mà cảm giác lãng mạn mất đi.

Not only can love help restore your nervous system but - according to Dr Hyla Cass, Professor of Psychiatry at the University of California, Los Angeles - the oxytocin that cuddles and physical touch make our body release can help in a number of other ways.

Tình yêu không chỉ giúp phục hồi hệ thần kinh của bạn mà - theo Tiến sĩ Hyla Cass, Giáo sư Tâm thần học tại Đại học California, Los Angeles - oxytocin được giải phóng khi có sự âu yếm hay tiếp xúc thân thể có thể giúp cơ thể chúng ta trên nhiều khía cạnh khác nhau.

It can initiate the release of DHEA, an anti¬ageing, anti-stress hormone that triggers cellular restoration in the body. Other forms of touch, such as massage, have also been found to help the body heal from major illness.

Nó có thể khởi đầu cho việc giải phóng DHEA, một loại hormon chống già hóa và chống stress, loại hormon này tạo nên sự phục hồi tế bào trong cơ thể. Các hình thức tiếp xúc khác, chẳng hạn như xoa bóp, cũng đã được tìm thấy để giúp cơ thể chữa khỏi bệnh nặng.

It is often said that 'laughter is the world's best medicine', and it seems there may actually be some truth in this.

Người ta thường nói rằng 'tiếng cười là loại thuốc tốt nhất thế giới', và có vẻ như thực sự có một số điều đúng trong câu nói này

Scientists at the University of California have discovered that laughter relaxes tense muscles, reduces production of stress-causing hormones, lowers blood pressure, and helps increase oxygen absorption in the blood.

Các nhà khoa học tại Đại học California đã phát hiện ra rằng tiếng cười làm giãn các cơ bị căng, làm giảm sản xuất hormone gây căng thẳng, làm giảm huyết áp, và giúp tăng sự hấp thu oxy trong máu.

Not only does it depress stress levels and reduce the risk of a heart attack, but laughing also burns calories, since it is possible to move 400 muscles of the body when laughing.

Nó không chỉ làm giảm mức độ căng thẳng và giảm nguy cơ đột tử, mà cười còn đốt cháy năng lượng, vì khi cười có thể làm chuyển động 400 cơ của cơ thể.

Some researchers estimate that laughing even briefly 100 times is the same as ten minutes on a rowing machine or 15 minutes on an exercise bike.

Một số nhà nghiên cứu ước tính rằng việc cười thậm chí 100 lần cười ngắn tương đương với mười phút trên một chiếc máy chèo thuyền hoặc 15 phút trên một chiếc xe đạp tập thể dục.

Feeling grateful for what you have got, whether it be a partner, an achievement or simply being alive, is all it takes to boost immunity, lower blood pressure, and speed healing throughout the body.

Cảm thấy biết ơn những gì bạn đã có, cho dù đó là một người bạn đồng hành, một thành tích hay đơn giản là việc đang sống, là tất cả những gì cần thiết để tăng cường khả năng miễn dịch, hạ huyết áp và tăng tốc độ chữa lành khắp cơ thể.

Dr Rollin McCraty of the Institute of HeartMath in the US is studying the link between emotions and physical health.

Tiến sĩ Rollin McCraty của Viện HeartMath ở Mỹ đang nghiên cứu mối liên hệ giữa cảm xúc và sức khỏe thể chất.

He has found that, like love, gratitude and contentment both trigger oxytocin. It switches off stress by causing the nervous system to relax. It can even help the heart and brain to operate more effectively.

Ông đã phát hiện ra rằng, giống như tình yêu, lòng biết ơn và sự mãn nguyện, cả hai đều kích hoạt oxytocin. Nó dập tắt căng thẳng bằng cách làm cho hệ thần kinh thư giãn. Nó thậm chí có thể giúp tim và não hoạt động hiệu quả hơn.

Perhaps the most important lesson we can learn from this research is that it is important to stop negative emotions whenever possible or you will suffer, psychologically and physically.

Có lẽ bài học quan trọng nhất mà chúng ta có thể học từ nghiên cứu này đó là thực sự quan trọng phải ngừng những cảm xúc tiêu cực bất cứ khi nào có thể hoặc bạn sẽ phải chịu đựng tâm lý và thể chất

If you are in an argument or feel stressed, try to remove yourself from the situation and take deep breaths. This can lower your heart rate and blood pressure almost immediately.

Nếu bạn đang ở trong một cuộc tranh luận hoặc cảm thấy căng thẳng, hãy cố gắng loại bỏ chính mình khỏi tình huống và hít thở sâu. Điều này có thể làm giảm nhịp tim và huyết áp của bạn gần như ngay lập tức.

If you are having an argument, try to return to the room and discuss things calmly instead. If that is not possible, leave.

Nếu bạn đang tranh luận, hãy cố gắng quay lại phòng và thay vào đó là thảo luận mọi việc một cách bình tĩnh. Nếu điều đó là không thể, hãy rời đi.

We can also trick our body into feeling positive. Visualising positive emotional states can start them in the body, with beneficial effects on health.

Chúng ta cũng có thể đánh lừa cơ thể cảm thấy tích cực. Hình dung các trạng thái cảm xúc tích cực có thể bắt đầu chúng trong cơ thể, với những tác động có lợi đối với sức khỏe.

The mind cannot differentiate between an imagined state and an actual 'external' state.

Tâm trí không thể phân biệt giữa một trạng thái tưởng tượng và trạng thái 'bên ngoài' thực sự.

So, if you vividly imagine a positive state, you may experience the benefits as if they are real.

Vì vậy, nếu bạn tưởng tượng một cách sinh động một trạng thái tích cực, bạn có thể trải nghiệm những lợi ích như thể chúng là thật.

Visualise yourself laughing, joyful and full of energy - the more vivid you make it, the more effective it will be.

Hình dung bản thân bạn cười, vui vẻ và tràn đầy năng lượng - bạn càng tạo ra nó sinh động, nó càng mang lại hiệu quả.

Bạn đã hiểu cách Học từ vựng tiếng Anh qua đoạn văn chưa? Rất thú vị đúng không? Chúc bạn học tốt nhé!"