Đọc số chi phí bởi tiếng Anh trong Excel là 1 Một trong những bài học cơ bạn dạng với hầu như làm việc đơn giản dễ dàng. Tuy nhiên, chưa phải ai ai cũng biết phương pháp đọc số chi phí thanh lịch giờ Anh trong Excel đúng cách dán. Trong nội dung bài viết này, https://tracnghiem123.com đã lý giải chúng ta bí quyết hiểu số chi phí bằng giờ đồng hồ Anh vào Excel chính xác duy nhất.

Bạn đang xem: Hàm đọc số tiền usd bằng tiếng anh

Cách hiểu số tiền bởi tiếng Anh trong phần mềm Excel

Cách gọi số tiền bởi giờ đồng hồ Anh vào phần mềm Excel mà lại Cửa Hàng chúng tôi sắp giới thiệu đến các bạn sẽ là biện pháp dễ dàng với dễ dàng thực hiện tốt nhất với một đoạn code tất cả sẵn. Sau phía trên sẽ là công việc triển khai chèn code với hướng dẫn gọi số chi phí bởi tiếng Anh trong Excel.

Trước tiên, bạn cần mở 1 tệp tin Excel new hoặc mở tệp tin Excel bạn có nhu cầu phát âm số tiền sang chữ bằng tiếng Anh ra. Tiếp đến, các bạn tạo nên mới một “Module” có vào VBA. quý khách sử dụng tổ hợp phím “Alt + f11” để xuất hiện sổ VBA. Tiếp theo, chúng ta sản xuất mới một “Module” theo hướng dẫn trong hình dưới.

*
Tạo một “Module” mới

Tiếp mang lại, các bạn copy đoạn code bên dưới với dính vào “Module” vừa tạo được. Để thao tác được nhanh hao rộng, các bạn lựa chọn không còn đoạn code dưới và nhận tổng hợp phím “Ctrl + C” nhằm triển khai lệnh copy. Sau đó, chúng ta bấm vào vào trang “Module” cùng dấn tổng hợp phím “Ctrl + V” để dán đoạn code vào đấy.

Đoạn code thực hiện lệnh gọi số chi phí bằng giờ đồng hồ Anh vào Excel:

Function DocSoThanhChu_Eng(ByVal pNumber)

‘Updateby20131113 – source: https://www.extendoffice.com

Dlặng Dollars, Cents

arr = Array(“”, “”, ” Thousvà “, ” Million “, ” Billion “, ” Trillion “)

pNumber = Trim(Str(pNumber))

xDecimal = InStr(pNumber, “.”)

If xDecimal > 0 Then

Cents = GetTens(Left(Mid(pNumber, xDecimal + 1) và “00”, 2))

pNumber = Trim(Left(pNumber, xDecimal – 1))

End If

xIndex = 1

Do While pNumber “”

xHundred = “”

xValue = Right(pNumber, 3)

If Val(xValue) 0 Then

xValue = Right(“000” và xValue, 3)

If Mid(xValue, 1, 1) “0” Then

xHundred = GetDigit(Mid(xValue, 1, 1)) và ” Hundred “

End If

If Mid(xValue, 2, 1) “0” Then

xHundred = xHundred & GetTens(Mid(xValue, 2))

Else

xHundred = xHundred và GetDigit(Mid(xValue, 3))

End If

End If

If xHundred “” Then

Dollars = xHundred và arr(xIndex) và Dollars

End If

If Len(pNumber) > 3 Then

pNumber = Left(pNumber, Len(pNumber) – 3)

Else

pNumber = “”

End If

xIndex = xIndex + 1

Loop

Select Case Dollars

Case “”

Dollars = “No Dollars”

Case “One”

Dollars = “One Dollar”

Case Else

Dollars = Dollars & ” Dollars”

End Select

Select Case Cents

Case “”

Cents = ” và No Cents”

Case “One”

Cents = ” và One Cent”

Case Else

Cents = ” and ” và Cents và ” Cents”

End Select

DocSoThanhChu_Eng = Dollars & Cents

End Function

Function GetTens(pTens)

Dim Result As String

Result = “”

If Val(Left(pTens, 1)) = 1 Then

Select Case Val(pTens)

Case 10: Result = “Ten”

Case 11: Result = “Eleven”

Case 12: Result = “Twelve”

Case 13: Result = “Thirteen”

Case 14: Result = “Fourteen”

Case 15: Result = “Fifteen”

Case 16: Result = “Sixteen”

Case 17: Result = “Seventeen”

Case 18: Result = “Eighteen”

Case 19: Result = “Nineteen”

Case Else

End Select

Else

Select Case Val(Left(pTens, 1))

Case 2: Result = “Twenty “

Case 3: Result = “Thirty “

Case 4: Result = “Forty “

Case 5: Result = “Fifty “

Case 6: Result = “Sixty “

Case 7: Result = “Seventy “

Case 8: Result = “Eighty “

Case 9: Result = “Ninety “

Case Else

End Select

Result = Result và GetDigit(Right(pTens, 1))

End If

GetTens = Result

End Function

Function GetDigit(pDigit)

Select Case Val(pDigit)

Case 1: GetDigit = “One”

Case 2: GetDigit = “Two”

Case 3: GetDigit = “Three”

Case 4: GetDigit = “Four”

Case 5: GetDigit = “Five”

Case 6: GetDigit = “Six”

Case 7: GetDigit = “Seven”

Case 8: GetDigit = “Eight”

Case 9: GetDigit = “Nine”

Case Else: GetDigit = “”

End Select

End Function

Sau Lúc vẫn dán câu lệnh thành công xuất sắc, chúng ta dấn tổ hợp “Ctrl + S” nhằm lưu số đông thay đổi. Tuy nhiên, bạn cần để ý mẫu chữ trên “Save sầu as type”, bạn cần rứa “Excel Workbook” sang trọng “Excel Macros-Enabled Workbook” rồi bắt đầu dìm “Save” nhé.

Xem thêm: Dự Đoán Tiếng Anh Là Gì - Nghĩa Của Từ Sự Dự Đoán Trong Tiếng Anh

*
Chọn định hình tệp tin Excel trước lúc lưu

Tiếp mang đến, chúng ta gửi thanh lịch tab Excel cũ, đó là tab Excel ban sơ bạn muốn chuyển tự số tiền lịch sự giờ Anh. Nếu các bạn đang xuất hiện một bảng Excel trống và mong thí điểm độ thành công xuất sắc của làm việc này, chúng ta cũng có thể làm nlỗi ví dụ minc họa bên dưới. Cụ thể, tracnghiem123.com đang nhập số tiền mong mỏi gọi thanh lịch tiếng Anh vào ô A1 với dùng ô B1 để hiểu số tiền tự số lịch sự chữ bằng giờ Anh. Để ô B1 hoàn toàn có thể hiển thị tiếng Anh, bạn cần nhập đúng cú pháp sau “=DocSoThanhChu_Eng(ô hy vọng đọc số thành giờ Anh)”.

Nlỗi ví dụ dưới, tracnghiem123.com ý muốn phát âm ô A1 thành giờ đồng hồ Anh thì cú pháp sẽ là “=DocSoThanhChu_Eng (A1)”. Sau thuộc, chúng ta nhận phím “Enter” để yên cầu Excel triển khai lệnh phát âm số tiền thành chữ bởi tiếng Anh.

*
Công thức đúng nhằm hiểu số tiền bằng tiếng Anh trong Excel

Kết trái hiển thị tại ô B1 đã bao hàm nhị đơn vị là Dollars cùng Cents. Cụ thể, quý hiếm phía trước Dollars sẽ là cực hiếm nguim cùng giá trị nằm trong lòng Dollars với Cents đang là quý giá lẻ (số chi phí sau vết chấm). Nhỏng ví dụ bên dưới, tracnghiem123.com đang thực hiện số “14868.00”, không hề bao gồm số lẻ bắt buộc công dụng nhận thấy đang là “Fourteen Thous& Eight Hundred Sixty Eight Dollars và No Cents”. Dịch ra là “Mười tứ ngàn tám trăm sáu mươi tám đô la và ko đồng”.

*
Kết quả phát âm số tiền lịch sự giờ Anh vào Excel

Nếu bạn muốn mở ra “đồng” khi phát âm số tiền bởi giờ đồng hồ Anh trong Excel, bạn cần ghi quý hiếm (số) sau lốt chấm. Bên bên dưới là hình minc họa.

*
Đọc số tiền sang trọng giờ Anh bao gồm Cents

Để góp chúng ta hiểu rõ rộng, xin mời xem thêm ngay lập tức Clip nhưng chúng tôi share chi tiết sau đây nhé!

Kết luận

Hy vọng chúng ta vẫn tiến hành thành công việc phát âm số tiền bởi giờ Anh trong Excel mà tracnghiem123.com lí giải hôm nay. Đừng quên comment thông tin cùng với tracnghiem123.com rằng chúng ta đang làm cho thành công nhé! Và hãy thường xuyên kẹ thăm tracnghiem123.com nếu như khách hàng có ngẫu nhiên khó khăn nào trong vấn đề thực hiện Excel nói riêng và các ứng dụng nói tầm thường bởi Cửa Hàng chúng tôi luôn ở đây cùng sẵn sàng chuẩn bị hỗ trợ bạn!