So this red strip signifies the color of the wallpaper in the basement apartment where I was staying.

Bạn đang xem: Giấy dán tường tiếng anh


You can spover all your money on your fancy fixtures và your wallpaper as long as you keep paper in my pocket.
Tôi tự nghĩ vì sao một chút đá dăm nặng nề thấy lại quan trọng đặc biệt như vậy ví như đang bao gồm giấy dán tường tường phủ lên rồi?
Trước Khi gỡ vứt giấy dán tường cũ, Noemí viết một vài thương hiệu trên tường—thương hiệu từ bỏ Kinc Thánh, thương hiệu của bạn bè cùng của tín đồ công ty.
Before stripping off the old wallpaper, Noemí wrote some names on the wall—names from the Bible và names of friends và family members.
Trong khi tiến cho ngay sát các bức tường có đá dăm, tôi quá bất ngờ thấy giấy ốp tường đẹp đẽ lúc này được trùm lên tất cả những bức tường.
As I approached the gritty walls, I was surprised to see that beautiful wallpaper now hung on all the walls.

Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Xuất Nhập Hàng Hóa Tiếng Anh Là Gì


□ Bên trong: Thảm, màn, ghế, đèn, vòi vĩnh nước, bồn cầu, bồn rửa tay, sơn và giấy ốp tường, tủ sách cùng phòng máng áo khoác bao gồm sạch sẽ, lành lẽ không?
□ Interior: Are the carpets, curtains, chairs, fixtures, wall covering, literature cabinets, and coatroom presentable?
Vào ngày 19 mon 11 năm 1979, Judi Stish Ross kết duyên với nhân viên cấp dưới chào bán giấy dán tường Bruce Nathan, bạn nhưng cô đã gặp gỡ trong thời gian ly thân với những người ck thứ nhất.
On November 19, 1979, Judi Stish Ross married wallpaper salesman Bruce Nathan, whom she had met during her separation from her first husbvà.
Rệp giường được biết không sống trong phòng màu xanh, cùng thậm chí còn gồm đưa tmáu rằng Napoleon chết do ngộ độc thạch tín mạn tính bởi vì ông ngủ trong cnạp năng lượng phòng gồm giấy dán tường tường màu xanh lá cây.
Bed bugs were rumored not to live in green rooms, và it"s even been speculated that Napoleon died from slow arsenic poisoning from sleeping in his green wallpapered bedroom.
đa phần sản phẩm thương mại dựa trên hình hình họa của Yahiko đã làm được bán ra, bao hàm móc đính khóa xe, giấy dán tường, với hầu như hình dáng hành động cả cùng với hình thức trẻ em với thiếu hụt niên của cậu.
A plethora of merchandise have been released in Yahiko"s image, including key-chains wall scrolls, and action figures in both his child and teenager appearances.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M