... 11 ; CD player V Procedure Teacher’s Activities Students’ activities Warm up Play a game “ Yes/ No” - Play a game Presentation: Listen và say -Have students look at the pictures on page 10 ,11 ... individuals IV Teaching sida - CD traông xã 9 ,10 ; CD player V Procedure Teacher’s Activities Students’ activities Warm up - Have sầu students look at picture at page 10 ,11 - Listen - Have sầu students discuss about ... individuals IV Teaching aids - CD traông xã 16 -17 ; CD player V Procedure Teacher’s Activities Students’ activities Warm up - Have sầu students look at picture at page 16 , 17 - Listen - Have students discuss...

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 1


*

... morning, Mai Picture b: Good afternoon, Mr Loc Good afternoon, Phong Picture c: Good evening, Mr Tkhô hanh Good evening, Miss … Repeat the same procedure with the rest of pictures - điện thoại tư vấn a few pairs ... going lớn read the two texts and answer the four questions Keys: Modes Work in group T-Whole class 14 Write about you Project -Get them lớn read the first text and focus on the information to answer...
*

... không nên dựa vào vào quy tắc, thực tế tiếng Anh có rất nhiều nước ngoài lệ trọng âm câu - Trắc nghiệm chức tiếp xúc Chọn cách thực hiện nhằm hoàn thành câu sau: - Maria: "Thanks for the lovely tiệc nhỏ." - ... years Câu thắc mắc dạng hiểu để lấy thông tin chi tiết (reading for details) Thông tin yêu cầu search thường nêu rõ đọc Tại khổ máy hai, câu “At this school, you can learn everything from basic gymnastics and ... dụ môn học gymnastics, martial arts stunt driving Do đó, môn học tập không nêu A Singing Câu thắc mắc dạng gọi suy luận (reading and making inference) Để trả lời thắc mắc dạng này, em cần tra cứu thông...
*

... /eə/, phần gạch men từ bỏ lại phát âm /ei/ II/ Cách vạc âm số phụ âm giờ đồng hồ Anh Do giải pháp viết cách phạt âm phụ âm tiếng Anh tương đương hơn, buộc phải ôn bí quyết phạt âm số chữ ở trong team phụ âm mà em hay chạm mặt khó ... ra, ko phát âm nói Một số phú âm câm: Rules “h” ko phát âm đi đầu từ bỏ sau “g” , “r”, “ex”, trước “our” đứng cuối trường đoản cú sau nguan tâm phú âm “n” không phân phát âm lép vế “m” cuối trường đoản cú “b” không ... âm đứng sau “m” cuối từ “b” ko phạt âm đứng trước “t” sau “m” “t” ko phân phát âm các chữ “-sten” ”-stl” cuối trường đoản cú “k” không phân phát âm dẫn đầu tự trước “n” Examples Ghost, exhaust, exhale, exhibition,...
*

... phần sản phẩm Ví dụ: Trọng âm lâm vào tình thế phần sản phẩm old-FAshioned well-DRESS good-LOOKING fast-CHANGING Trọng âm lâm vào cảnh phần trang bị HOMEsiông chồng HEART-broken LOVEsiông chồng - Hầu hết cồn từ bỏ ghxay (compound verbs) có ... eCOMomicecoNOMic -Những trường đoản cú xong xuôi “-ity”, “-aphy”, “-logy” bao gồm trọng âm PUBlic pubLICity rơi vào cảnh âm ngày tiết trước PHOtographphoTOgraphy NATional natioNALity CLImate climaTOlogy Bài tập thực hành: ... forward D downwind A hot-tempered B good-looking C kind-hearted D homesiông chồng Đáp án: Câu 1: Đáp án D overCOME Từ vừa hễ trường đoản cú ghxay, bao gồm trọng âm bấm vào phần thứ 2, từ lại danh trường đoản cú ghxay, bao gồm trọng âm...
*

... nationality? He’s Malaysian IV Procedure Warm up (5 ): Play the game Country Bingo New lesson Content Teacher’s activities Look, listen & repeat (5 ) New words: stage nationality Point, ask & ... (7’) New words: national park go hiking the UK a Answers: F 2.F 3.T 4.T 5. T b Optional Read & write an email (7’) Fun time (5 ) Sing và guess the friend’s names the prompt lớn complete - Write ... Sentence patterns: Where you live? I live sầu at 52 Ba Trieu Street I live sầu on the second floor of Ha Noi Tower IV Procedure Warm up: play Bingo with numbers 21 – 50 New lesson Content Teacher’s activities...
... 78 77 76 75 74 73 72 71 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 trăng tròn 19 18 17 16 15 14 ... (10ms) Consolidatio n Em kính chào chúng ta em tiếng Anh Lucky number Em ra mắt tên theo bí quyết Em kính chào ra mắt tên Em từ bỏ trình làng tên Lucky number Hãy xin chào lớp theo bí quyết Em chào ban Lan Lucky number ... Homework - Ask Ss khổng lồ write down the dialogue on page 16 in their T- whole (2ms) notebooks class - Do exercises 1, 2, on page 6, * Nguồn gốc: giáo án tự biên soạn Experience from the lesson: ……………………………………………………………………………………………………...
... Giáo án Tiếng Anh 19 Week: 03 Period: 07 Week: 01 / Period :án Tiếng Anh Giáo 04 Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ……/……/…… Week: 01 / Tiếng Anh0 4 Giáo án Period: Giáo án Tiếng Anh ... Discuss: - Which school (ahy vọng the three Week: 01 / Period :án Tiếng Anh Giáo 04 above) would you lượt thích khổng lồ go? Why? Giáo án Tiếng Anh 16 answers khổng lồ the questions, and give reasons - Ask some Ss ... work Content * Warm-up: Nought và Crosse: N e Week: 01 / Period :án Tiếng Anh Giáo 04 play lượt thích listen make watch Giáo án Tiếng Anh game Ex: She often plays chess after school - Ask Ss khổng lồ give sầu...

Xem thêm: Truyền Thống Văn Hóa Dân Tộc Là Gì, Tìm Hiểu Thêm Về Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc


... techniques: ROR II While – speaking - T asks Ss to lớn repeat the activities in warm up Nguyen Thi To Oanh TAN LAP LOWER SECONDARY SCHOOL 2014 SCHOOL YEAR 2013 - T: Can I help you? T - Ss Ss: Can you ... individually all the phrases in the chart - Now work in pairs the dialogue between Mrs Ngoc Nguyen Thi To Oanh TAN LAP. LOWER SECONDARY SCHOOL 2014 SCHOOL YEAR 2013 - and Hoa III Post - speaking - T asks ... broken leg S2: ………………………………………………… S1: Thank you very much S2: ……………………………………………… Nguyen Thi To Oanh TAN LAPhường LOWER SECONDARY SCHOOL năm trước SCHOOL YEAR 2013 - Picture c: S1, S2: friends S1: I need...
... Trang Trang: Thanks T: Have sts example and ask them practice with a partner Sts: Practice with a partner and answer before the class T: call some sts answer Sts: Answer in pairs T: Chechồng & ... tai means "big" and feng means "wind", so the word "typhoon" means "big wind" T: Ask sts read the passage again and answer true or false Sts: Reread the passage and answer T: Ask them answer ... again and answer the questions Sts: Reread the passage và answer T: Ask them answer the questions in fonts of the class Sts: Answer in fonts of the class T: Correct the answer if necessary * Answer:...
... time then kiểm tra 5’ Answer: a-3; b-1; c-2; d -4 Consolidation Do exercises in the book Do exercises in the book Week : Teaching date: ……… Period 11: UNIT 4: WHEN’S YOUR BIRTHDAY? Lesson I/ Aims: By ... words: class, grade Note: ThanhHillHong Ky H Lieu Giai Street( V HaiStreet (Rose village(L Which grade are you in? I am in grade Which class are you in? I am in class 4A c Write Guild students ... listen Listen and tiông xã Answer:1-a; 2-a; 3-b; 4- a Consolidation 5’ Do exercises in the book Do exercises in the book Week : Teaching date: …………… Period 24: UNIT 8: WHAT SUBJECTS DO YOU HAVE TODAY?...
... “TIENG ANH 5 has books ( Two student books and two exercise books) • Each student book has 10 units After ... Nói • Let’s Chant Chúng ta vtrần • Let’s Sing Chúng ta hát • Listen and number Nghe đánh số • Listen & tick Nghe đánh dấu v • Read and match Đọc nối • Write Viết • Piông chồng up your pen Nhặt cây bút lên ... pairs/ groups/ individual + Discuss IV PROCEDURE Time Teacher’s activities Students’ activities 1’ 5 5 10’ Class organization: - Greeting - Checking for the students" attendance Oral test: - Ask...
... ………………………………………………………………………………………………………………… UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG TRUNG HIỀN PRIMARY SCHOOL Week Period: 3rd Plan: 13/ 09 Teach: 15/09 (3A - 3B);18/09 (3C) UNIT 1: HELLO Lesson I.Objective sầu - Competence: By the kết thúc of the lesson, ... QUẬN HAI BÀ TRƯNG TRUNG HIỀN PRIMARY SCHOOL Week Period: 7th Plan: 27/09 Teach: 30 /09 (3A - 3B);02/10 (3C) UNIT 3: THIS IS TONY Lesson I.Overview: - Bye the over of the lesson, pupils will be able ... BÀ TRƯNG TRUNG HIỀN PRIMARY SCHOOL Week Period: 6th Plan: 27/09 Teach: 02/10 ( 3A); 03/ 10 ( 3C)04/10( 3B ) UNIT 3: THIS IS TONY Lesson I.Overview: - Bye the kết thúc of the lesson, pupils will be able...
... Individual Date of preparation: Friday, August 28th 2 015 Date of teaching : Friday, September 4th 2 015 Unit 1: Nice to see you again Lesson 1: Listen and tiông chồng Look and write Let’s sing I OVERVIEW ... lessons at trang chủ - Do tasks in Workbook Unit 1. (A, B) Homelinks Week – Period Pairs Whole class Individual Date of teaching: Friday, September 11 th 2 015 Unit 1: Nice lớn see you again Lesson 3: I OVERVIEW ... Individual _ Week – Period 10 Date of teaching: Thursday, September 17 th 2 015 Unit 2: I’m from Japan Lesson 1: I OVERVIEW Objectives: Listen & tichồng Look & write...
... afternoon, evening, night * Structure: Good , _ III/ Teaching aids: Teaching plan , English 4, workbook, pictures , chalk, board, crayons.… IV/ Procedures: Time 5’ Teacher’s actions T: Good ... number Listen và number - Let students listen times Check - Cheông xã & give sầu the answer: a-1; b-3; c -4; d-2 c Read và tiông xã - Ask students to lớn look at pictures in the book before reading Listen & ... Pronunciation * Structure: How are you? – I’m _ III/ Teaching aids: Teaching plan , English 4, workbook, pictures , chalk, board, crayons.… IV/ Procedures: Time 5’ Teacher’s actions Students’s...
Từ khóa: trọn bộ giáo án giờ đồng hồ anh lớp 5 theo công tác mớitrọn cỗ giáo án giờ anh lớp 6 theo công tác mớitrọn cỗ giáo án tiếng anh lớp 10 theo công tác mớigiáo án tiếng anh lớp 3 theo lịch trình mớigiáo án giờ anh chuẩngiáo án tu dưỡng giờ đồng hồ anh lớp 6 theo lịch trình mớigiáo án tiếng anh lớp 10 theo công tác mớitrọn bộ giáo án lớp 6 theo lịch trình mớigiáo án giờ anh 10 lớp 11giáo án giờ đồng hồ anh unit13 lop 7giao an tieng anh lop 4 theo chuong trinc moigiáo án tiếng anh 11 unit 1giáo án tiếng anh 8 unit 1giáo án giờ đồng hồ anh 9 unit 1giáo án tiếng anh 12 unit 1Nghiên cứu vớt tổ hợp hóa học chỉ điểm sinch học tập vWF, VCAM 1, MCP. 1, d dimer trong chẩn đân oán cùng tiên lượng nhồi máu óc cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu mặt hàng thắt chặt và cố định theo thời hạn trên đường tàu việt namđề thi demo THPTQG 2019 tân oán THPT chăm thái hoà lần 2 gồm lời giảiBiện pháp thống trị chuyển động dạy hát xoan vào trường trung học đại lý thị xã lâm thao, phụ thọGiáo án Sinc học 11 bài xích 13: Thực hành vạc hiện nay diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤPhường. LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEĐịnh tội danh trường đoản cú thực tiễn thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Kiểm gần kề vấn đề xử lý tố cáo, tin báo về tù hãm với đề nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự VN từ bỏ thực tế thức giấc Tỉnh Bình Định (Luận văn uống thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng thanh toán hộ cung ứng nông nghiệp trên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Phát triển nông làng toàn nước Trụ sở tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài xích 15: Tiêu hóa nghỉ ngơi đụng vậtchuong 1 tong quan tiền quan lại tri rui roGiáo án Sinch học 11 bài 14: Thực hành phát hiện thở sinh hoạt thực vậtGiáo án Sinc học 11 bài xích 14: Thực hành phát hiện tại thở ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài xích 14: Thực hành vạc hiện tại hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới thống trị tài chính trong hoạt động kỹ thuật xã hội trường hòa hợp viện hàn lâm công nghệ làng mạc hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu new đăng tạo cv xin vấn đề cunghocvui kiếm tìm kiếm giao thương mua bán bên đất Giỏi tin học Documenkhổng lồ Dokument tóm tắt vnạp năng lượng bản trong tâm địa người mẹ hành động cùng với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em thuộc phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ hội đầu năm mới Đặc điểm thông thường với sứ mệnh của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài văn từ sự lớp 10 giải bài bác tập trang bị lý 8 cthị xã cũ vào lấp chúa trịnh giải bài xích tập đồ gia dụng lý 9 soạn văn uống tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc soạn bài bác cô bé nhỏ phân phối diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve sầu nhỏ trau xanh