Cô bắt đầu làm phương tiện truyền thông cắt dán khi cô 16 tuổi, và trở thành một nhiếp ảnh gia và họa sĩ.

Bạn đang xem: Ghép ảnh tiếng anh là gì


She began doing collage mixed media when she was 16 years old, and became a photographer and painter.
Mặt bìa sau là bức hình một chú khỉ bằng nhựa được đặt trước một phông nền cắt dán được thiết kế bởi Cobain.
The back cover of the album features a photograph of a rubber monkey in front of a collage created by Cobain.
Điều đó giải thích tại sao bà ấy có đủ thông tin cắt dán từ vụ án đủ nhiều để dán lại tường bệnh tracnghiem123.comện tâm thần
Chúng tôi thấy điều này áp dụng với mọi loại hình nghệ thuật, vẽ, sơn, cắt dán, nhưng loại hình có tác động mạnh nhất có vẻ là làm mặt nạ.
Now, we"ve seen this can work with all forms of art -- drawing, painting, collage -- but what seems to have the most impact is mask-making.
Chitra Ganesh từ Brooklyn nổi tiếng bởi nghệ thuật cắt dán ảnh số của cô, sử dụng các truyện tranh Ấn Độ tên gọi là amar chitra kathas như là nguồn nguyên liệu chủ yếu.
Brooklyn-based Chitra Ganesh is known for her digital collages, using Indian comic books called amar chitra kathas as her primary source material.
Một số người dân Canada như cựu Thủ tướng Canada Joe Clark tin rằng ẩm thực Canada là một sự cắt dán các món ăn từ các món ăn của các nền văn hóa khác.

Xem thêm: Mẫu Văn Bản Hành Chính Tiếng Anh Là Gì ? Công Văn Trong Tiếng Anh Nghĩa Là Gì


Some Canadians such as the former Canadian prime minister Joe Clark believe that Canadian cuisine is a collage of dishes from the cuisines of other cultures.
Chitra Ganesh từ Brooklyn nổi tiếng bởi nghệ thuật cắt dán ảnh số của cô, sử dụng các truyện tranh Ấn Độ tên gọi là amar chitra kathas như là nguồn nguyên liệu chủ yếu.
Brooklyn- based Chitra Ganesh is known for her digital collages, using Indian comic books called amar chitra kathas as her primary source material.
Não trái của chúng ta được thiết kế để vẽ ra bức tranh cắt dán khổng lồ của hiện tại và bắt đầu tạo ra càng lúc càng nhiều chi tiết từ những chi tiết này.
Our left hemisphere is designed to take that enormous collage of the present moment and start picking out details, and more details about those details.
Nguồn gốc của sự cắt dán có thể được bắt nguồn từ hàng trăm năm, nhưng kỹ thuật này đã tạo ra sự xuất hiện kịch tính vào đầu thế kỷ 20 như là một hình thức nghệ thuật mới lạ.
The origins of collage can be traced back hundreds of years, but this technique made a dramatic reappearance in the early 20th century as an art form of novelty.
Bà hoạt động ở lĩnh vực vẽ tranh, in ấn và cắt dán, và năm 1991, Phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia ở Caracas tổ chức một cuộc triển lãm để xem xét các tác phẩm của bà từ năm 1941 đến năm 1991.
She was active in painting, printmaking, and collage, and in 1991 the National Art Gallery in Caracas held an exhibition to retracnghiem123.comew her work from 1941 to 1991.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M