Dưới đây là hầu như chủng loại câu tất cả chứa trường đoản cú "đính bó", trong bộ từ điển Tiếng tracnghiem123.comệt - Tiếng Anh. Chúng ta hoàn toàn có thể xem thêm số đông mẫu mã câu này để đặt câu trong tình huống buộc phải đặt câu với tự gắn thêm bó, hoặc tham khảo ngữ chình ảnh thực hiện từ thêm bó vào cỗ từ bỏ điển Tiếng tracnghiem123.comệt - Tiếng Anh

1. Gắn bó cùng với gia đình

Family Togetherness

2. Bí quyết 1 Gắn bó

Secret 1 Commitment

3. Gắn bó với gái làng mạc chơi.

Bạn đang xem: Gắn bó tiếng anh là gì

Hip-deep in hookers.

4. Một sự gắn bó khác thường

An Unusual Attachment

5. lắp bó như keo tô với mọi người trong nhà.

Guarding precious unity.

6. Sao em lại gắn bó với anh?

Why did you come to lớn me?

7. Sao cô lại đính bó cùng với cô bé bỏng này thế?

Why are you so attached to lớn this girl?

8. Lại gồm fan bạn đính bó hơn bạn bè ruột.

But there is a friover who sticks closer than a brother.

9. Hai người cần “dính-díu” hay thêm bó với nhau.

The couple must now stick lớn each other.

10. + Nhưng Sa-lô-môn lại lắp bó và yêu thương chúng ta.

+ But Solʹo·tháng clung to lớn them & loved them.

11. Tôi biết gia sư những tín đồ đính thêm bó cùng mọi người trong nhà.

I know you teachers all like lớn stiông chồng together.

12. Nhưng anh còn đính thêm bó cùng với địa điểm đó nữa không?

But vị you belong there anymore?

13. Cô bao gồm gắn thêm bó thừa thân ở trong cùng với khu vực này.

You're too emotionally connected to the city.

14. Gắn bó với sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời

Clinging to Ditracnghiem123.comne Teaching

15. Hai fan luôn đính thêm bó như tay với chân vậy.

You were thiông xã as thieves, the two of you.

16. Điều đồ dùng chất gắn bó ngặt nghèo với điều trực thuộc linch.

The temporal is intertwined with the spiritual.

17. Lễ hôn phối đền rồng thờ là 1 trong những giáo lễ gắn thêm bó.

Temple marriage is a sealing ordinance.

18. * Ta lắp bó ngươi với sự tôn cao, GLGƯ 132:49.

* I seal upon you your exaltation, D&C 132:49.

19. Để tăng tốc sự đính thêm bó cùng... nâng cấp sĩ khí.

It strengthened the bond between the men và... kept morale high.

trăng tròn. Chúa Giê-su vô cùng đính bó cùng với Cha làm tracnghiem123.comệc bên trên ttránh.

Jesus had an extremely cchiến bại relationship with his Father in heaven.

Xem thêm: Top 4 Trường Đào Tạo Doanh Nhân Chuyên Nghiệp Nhất Ở Việt Nam

21. Thật chí lý Khi thêm bó với Đức Giê-hô-va!

IT MAKES sense to lớn cling to Jehovah.

22. thuộc bè phái nhỏ dại luôn thêm bó, sát cánh đồng hành, ko rời xa”.

as you preach alongside these brothers of mine.”

23. Càng thêm bó cùng với hội thánh, Cửa Hàng chúng tôi càng đỡ ghi nhớ nhà”.

“As we got closer to the congregation, we found it easier to cope with homesickness.”

24. * Đây là gia thế gắn thêm bó cùng ràng buộc, GLGƯ 128:14.

* This is the sealing & binding power, D&C 128:14.

25. Quyền năng đính bó thiêng liêng đó hiện có trong Giáo Hội.

That sacred sealing power is with the Church now.

26. Lâu nay cô đính thêm bó cùng với láng râm bốn tưởng của bản thân mình.

You've sầu secured the shadow of your thoughts.

27. Gắn bó và cảm giác dễ chịu cùng với phần đông gì thân nằm trong.

Drawn to lớn the safety and comfort of the familiar.

28. Sao anh gắn thêm bó cùng với mẫu tàu chết tiệt này thọ như vậy?

How much longer in this ancient piece of shit?

29. Ngài bao quanh họ bởi tình bằng hữu yêu thương đính thêm bó.

He surrounds us with a lotracnghiem123.comng brotherhood.

30. Một số tín đồ không xem hôn nhân gia đình là tracnghiem123.comệc gắn bó bền chặt.

And some do not consider marriage khổng lồ be a permanent union.

31. Một số các bạn gắn bó khăng khít với anh người mẹ của bản thân mình.

SOME siblings are very cthua thảm.

32. Quyền năng lắp bó buộc ràng bên trên thế gian lẫn bên trên thiên thượng.

The sealing power binds on earth and in heaven

33. Có lẽ bạn cảm thấy đính thêm bó với 1 vài mẫu đó.

You may even feel attached lớn some of these items.

34. Không cần thiết đính thêm bó với cùng một con trúc sắp tới chết như ta

There's no need lớn remain attached to lớn a dying animal lượt thích me.

35. Đó là tình yêu gắn bó nồng ấm hoặc quý quí sâu xa.

Love is a feeling of warm personal attachment or deep affection.

36. Vì vậy, Cửa Hàng chúng tôi vẫn gắn bó với những tông Đen cùng White. "

So we're sticking with the blachồng & trắng cardboard."

37. Điều này sẽ xúc tiến bọn họ cải cách và phát triển một sự đính bó tình thực với Ngài, một sự lắp bó được biểu đạt bởi hành tracnghiem123.com với lối sinh sống của bọn họ.

This will move us lớn develop a heartfelt attachment khổng lồ hyên, one that is manifested by our actions and way of life.