Để giữ cho các mộc bản cho mỗi màu đồng đều với nhau, các dấu lồng màu được gọi là kentō được đặt ở một góc và cạnh liền nhau.

Bạn đang xem: Đồng đều tiếng anh là gì


To keep the blocks for each colour aligned correctly registration marks called kentō were placed on one corner and an adjacent side.
Đây là một sự thay đổi được ví với những thanh gỗ mỏng trên La-7 có một xu hướng triển khai không đồng đều với tác động nghiêm trọng trong việc điều khiển máy bay bằng tay.
This was a welcome change as the slats on La-7 had a tendency for unsynchronized deployment, with a serious impact on aircraft handling.
Mặc dù người có chủ quyền được chia sẻ đồng đều với 15 quốc gia độc lập khác trong Cộng đồng các quốc gia, chế độ quân chủ của mỗi quốc gia là riêng biệt và khác biệt về mặt pháp lý.
Although the person of the sovereign is equally shared with 15 other independent countries within the Commonwealth of Nations, each country"s monarchy is separate and legally distinct.
Laffer cũng trình bày các ví dụ về Nga và các quốc gia vùng Baltic, những quốc gia áp dụng thuế suất đồng đều với các mức thuế suất thấp hơn 35% và các nền kinh tế này bắt đầu tăng trưởng sau khi thực thi các chính sách này.

Xem thêm: Mọi Người Tiếng Anh Là Gì - Mọi Người Trong Tiếng Tiếng Anh


Laffer has presented the examples of Russia and the Baltic states, which instituted a flat tax with rates lower than 35% around the same time that their economies started growing.
Styles nói rằng anh là người đã đề xuất tên nhóm One Direction với nhóm nhạc và tất cả đều đồng ý với tên gọi đó.
Các buồng ion có đáp ứng đồng đều cao với bức xạ trên một dải rộng năng lượng, và là phương tiện được ưa thích để đo mức cao của bức xạ gamma.
Ion chambers have a good uniform response to radiation over a wide range of energies and are the preferred means of measuring high levels of gamma radiation.
Tuy vậy, không phải tất cả mọi người cùng chung tín ngưỡng đều đồng tình với những lời giáo huấn của ông.
Chúng ta không ngây thơ trong vấn đề này, vì nhận thức rằng không phải tất cả đều đồng ý với cách này.
Kết quả cuối cùng là các mục hàng của bạn sẽ phân phối đồng đều hơn so với khi phân phối ở máy chủ quảng cáo.